Helsinki päätti kunnianhimoisista ympäristönsuojelun tavoitteista

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin ympäristönsuojelun vision 2040 ja kymmenen ympäristönsuojelun teema-alueen keskipitkän aikavälin tavoitetta. Päätös täsmentää kaupunkistrategian ympäristöön liittyviä tavoitteita ja asettaa tavoitteita niille ympäristönsuojelun osa-alueille, joita strategia ei kata. Tavoitteita asetetaan muun muassa hiilijalanjäljen pienentämiselle ja luontokadon pysäyttämiselle.
Helsingistä halutaan tehdä kaupunkilaisille kauniimpi, terveellisempi ja monimuotoisempi kaupunki. Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners
Helsingistä halutaan tehdä kaupunkilaisille kauniimpi, terveellisempi ja monimuotoisempi kaupunki. Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Ympäristönsuojelun tavoitteet 2040 on osa kaupungin kestävän kehityksen kokonaisuutta. Se kokoaa yhteen ekologisen kestävyyden tavoitteet ja asettaa pitkän tähtäimen tavoitteet, jotka ovat oleellisia ympäristönsuojelun johdonmukaisessa toteuttamisessa.

– Helsingin ympäristöpolitiikan tavoitteet vuodelle 2040 kuvaa tahtotilan, jolla Helsingistä tehdään kaupunkilaisille kauniimpi, terveellisempi ja monimuotoisempi kaupunki. Samalla näillä ilmansuojelua, Itämeren suojelua, ilmastotoimia ja luonnonsuojelua koskevilla tavoitteilla vaikutetaan tietenkin niin Helsingin kuin meitä ympäröivän maailman ympäristön tilaan sitä parantavasti, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Kaupunkistrategian asettamia ilmastotavoitteita on täydennetty hiilijalanjälkeä koskevilla tavoitteilla. Kaupunki pyrkii pienentämään sekä omien hankintojensa että kaupunkilaisten hiilijalanjälkeä. Päästöjen vähentämisen lisäksi selvitetään keinoja kompensoida päästöjä mahdollisimman paljon hiilinieluilla.

Kaupunkirakenteen tiivistymisestä huolimatta Helsinki tavoittelee sitä, että vuonna 2030 kaupungissa tapahtuva luontokato on pysähtynyt ja luonnon monimuotoisuus kasvaa. 

Maa- ja merialueiden luonnonsuojelualueiden pinta-ala nostetaan vähintään 10 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä ja maaperän suojelu otetaan huomioon kaikessa maankäytössä. Myös ilmanlaatu paranee ja melulle altistuminen vähenee. Vesiensuojelussa tavoitellaan meri- ja pienvesien kemiallisen ja ekologisen tilan merkittävää paranemista muun muassa vähentämällä rantaroskaa ja kunnostamalla virtavesiä.

Myös kierto- ja jakamistaloudessa halutaan ottaa harppauksia eteenpäin. Kaikkiin kaupungin rakentamishankkeisiin asetetaan kiertotaloustavoitteita. Ruokahävikkiä pyritään vähentämään 50 prosenttia. 

Kaupunkikonsernin kaikissa hankinnoissa on lähtökohtaisesti asetettu kunnianhimoiset ympäristötavoitteet viimeistään vuonna 2030. Ruokahankintoja halutaan kehittää kasvispainotteiseen suuntaan sekä puolittaa liha- ja maitotuotteiden kulutus jo vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristönsuojelun tavoitteita toteutetaan kattavalla ympäristöjohtamisella, jossa Helsinki pyrkii kansainväliseksi edelläkävijäksi: tavoitteena on, että koko kaupungin henkilöstö ja johto sitoutuu ympäristötavoitteisiin. Toimialojen ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävien liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee ottaa käyttöön todennettu ympäristöjärjestelmä ja/tai laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toteuttava vastuullisuusohjelma.

Ympäristönsuojelun tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja raportoidaan osana kaupunginvaltuustolle esiteltävää kaupungin ympäristöraporttia.