Helsinki on maailman 11. paras kongressikaupunki

Helsinki on yksi maailman parhaista kongressikaupungeista. Helsinki on noussut maailmanlaajuisesti jo 11. suosituimmaksi kongressikaupungiksi viime kesänä julkaistun Union of International Associationsin (UIA) raportin mukaan.
Helsinki on tunnettu toimivana kongressikaupunkina. International Women's Forum järjestettiin Helsingissä kesäkuussa 2023.  Kuva: Teemu Kuusimurto
Helsinki on tunnettu toimivana kongressikaupunkina. International Women's Forum järjestettiin Helsingissä kesäkuussa 2023. Kuva: Teemu Kuusimurto

Helsinki on kongressikaupunkina suosituin kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista, joskin kaikki pohjoismaiset pääkaupungit sijoittuvat raportissa hyvin: Oslo oli vertailussa 13:s, Kööpenhamina 16:s ja Tukholma 24:s. Maailman suosituimmat kongressikaupungit ovat Bryssel, Wien ja Singapore. UIA:n raportti vertaili yhteensä 1213 kaupunkia 156 maasta.

Helsingissä järjestettiin viime vuonna 160 kansainvälistä tiedekongressia

Helsingissä järjestettiin vuonna 2022 noin 160 kansainvälistä ja tieteellistä kongressia. Määrä on hyvä, mutta silti paljon jäljessä koronapandemiaa edeltänyttä huippuvuotta 2019. Kongressien määrä Helsingissä on silti selkeästi kasvava, sillä koronavuosien jälkeen on selkeästi palattu jälleen fyysisiin tapahtumiin. Pelkästään virtuaalimuodossa viime vuonna toteutettiin enää vain joka kymmenes kongressi.

Helsingin osuus kaikista Suomessa pidetyistä kansainvälisistä kongresseista oli viime vuonna lähes 40 %. Kansainvälisten kongressien osallistujamäärä lähestyikin pääkaupungissa viime vuonna jo 30 000 osallistujaa. Helsinki tulee säilyttämään asemansa suurkongressien isäntänä myös tulevina vuosina, sillä lähivuosina kaupungissa järjestetään useita suuria kongresseja erityisesti lääketieteen alalla. Esimerkiksi vuoden 2024 touko-kesäkuussa Helsinki tulee suorastaan täyttymään kongressivieraista.

Panostukset kansainvälisten kongressien saamiseen Helsinkiin kannattavat, sillä kongressiosallistujat käyttävät rahaa ja viipyvät kohteessa pidempään enemmän kuin perinteiset vapaa-ajan vierailijat. Kongressien edistäminen tukee lisäksi investointien, yritysten ja osaajien houkuttelutyötä, kertoo matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Maailman ikääntyneiden hoidon huippuosaajat kokoontuvat Helsingissä syyskuussa

Helsinki täyttyy huippukongresseista enenevissä määrin ympärivuotisesti. Seuraavana suurkongressina Helsingin Messukeskuksessa järjestetään 20.–22. syyskuuta geriatrian alan European Geriatric Medicine Society (EuGMS) -kongressi. Se kokoaa yhteen lähes 1500 alan ammattilaista ympäri maailmaa keskustelemaan muun muassa muistisairaiden hoidosta, ikääntyneiden lääkehoidon haasteista ja vanhuksilla yleisten sairauksien hoidosta.

Suomessa on pitkä ja kansainvälisesti tunnettu vanhenemisen ja vanhusten hoidon tutkimuksen perinne, ja kongressissa jaetaankin tietoa erityisesti siitä, kuinka taata hyvä vanheneminen. Helsingissä keskitytään muun muassa muistisairauksien ennaltaehkäisyyn, yksinäisyyteen, etälääketieteen käyttöön vanhusten hoidossa ja addiktioihin iäkkäillä. EuGMS-kongressi järjestetään nyt Suomessa ensimmäistä kertaa, mutta yhteensä kongressi on alalla jo 19:s.

Helsinki on toimiva ja turvallinen kongressikohde

EuGMS-kongressi onkin malliesimerkki Helsingin kaupunkistrategian toteutuksesta, jossa erilaisilla tapahtumilla on merkittävä rooli kaupungin vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki nähdään maailmalla toimivana ja turvallisena kongressikohteena. Helsinki haluaakin entistä vahvemmin olla mukana järjestämässä kulttuurin ja urheilun suurtapahtumia sekä suuria kansainvälisiä kongresseja yhdessä alan toimijoiden kanssa. EuGMS:n kaltaiset kongressit ovat osaltaan tärkeitä Helsingin kasvun mahdollistajia, sillä ne tuovat kaupunkiin ajankohtaista tietoa eri aloilta samalla kun ne tuovat helsinkiläisyrityksille tuloja ja parantavat Helsingin tunnettuutta. Helsingille tärkeää onkin pitkäjänteinen työ suurkongressien saamiseksi kaupunkiin myös jatkossa.