Helsingin liikuntacoach-toiminta esillä WHO:n konferenssissa Hollannissa

Liikuntacoachit eli liikuntavalmentajat tukevat opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja vahvistavat yhteisöllisyyttä toisella asteella.
Nuoria pelaamassa jalkapalloa kentällä
Kuva: Marleena Nevalainen

Nuorten hyvinvointia vahvistava Helsingin kaupungin liikuntacoach-toimintamalli on esillä WHO:n European Healthy Cities -konferenssissa Hollannin Utrechtissa 20.–24. marraskuuta. Helsingin ehdotus hyväksyttiin esiteltäväksi 140 hakijan joukosta.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että fyysisellä aktiivisuudella ja liikkumisella on yhteys ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja myös mielenhyvinvointiin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käynnisti liikuntacoach-toiminnan toisen asteen opiskelijoille helmikuussa 2022 tukeakseen nuorten hyvinvointia koronapandemian jälkeen.

Toimintaa on sittemmin laajennettu, ja tällä hetkellä liikuntacoachit työskentelevät 14 helsinkiläislukiossa ja neljällä Stadin AO:n kampuksella. He vahvistavat yhteisen liikunnan keinoin myös yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa. 

– Täysin vastaavaa toimintamallia ei tietääkseni ole muualla Suomessa. Liikuntacoachit ovat Helsingissä opiskeluhuollon alaisuudessa. Tämä on hyvä asia, koska tiedämme, että liikunnalla on vaikutuksia opiskelijan mielen hyvinvointiin ja oppimiskykyyn, sanoo projektisuunnittelija ja vastaava liikuntacoach Lilja Grönroos.

Grönroos iloitsee siitä, että Helsingin liikuntacoach-malli nuorten hyvinvoinnin vahvistamisessa kiinnostaa maailmalla. Maailman terveysjärjestö WHO:n alainen European Healthy Cities -verkosto käynnistettiin vuonna 1988. Sen tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön avulla vaikuttaa politiikkaan, talouteen ja yhteiskuntaan niin, että kaupungeista tulisi entistä terveempiä ja hyvinvoivempia. 

– Kyseessä on todella iso kansainvälinen yhteisö ja hieno mahdollisuus.

Nuoret liikkuvat yhtä vähän kuin yli 75-vuotiaat

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian kärkihankkeista vuosille 2022–2025. Liikuntacoach-mallilla pyritään vaikuttamaan opiskeluympäristöön eli tekemään liikkumista helpoksi ja sujuvaksi osaksi koulupäivää.

Liikuntacoachit järjestävät opiskelijoille myös paljon yhteisiä liikuntatapahtumia, joissa on mahdollista saada kavereita yli oppilaitosrajojen ja kokea liikkumisen iloa yhdessä. Esimerkiksi Halloween Runiin osallistui hiljattain 170 opiskelijaa ja oppilaitosten henkilökunnan jäsentä.

– Liikuntaharrastuksesta usein luovutaan 16–18-vuotiaana. Suhteutettuna suosituksiin, tämä ikäryhmä liikkuu yhtä vähän kuin yli 75-vuotiaat, Grönroos perustelee sitä, miksi on kriittisen tärkeää innostaa nuoria liikkumaan.

Liikuntacoach-toiminnassa kiinnitetään huomiota siihen, millaisia esteitä opiskelijalla on liikkumiseen ja miten niitä voidaan poistaa. Se, että oppilaitoksessa on tuttu aikuinen vetämässä liikuntaa, rohkaisee nuoria lähtemään mukaan.

Maksutonta toimintaa matalalla kynnyksellä

Toiminta on ilmaista, jolloin nuoren tai hänen perheensä varallisuus ei muodostu esteeksi. Liikuntacoachit järjestävät ryhmätoiminnan lisäksi yksilöohjausta, jolloin coachista voi tulla nuorelle myös tärkeä aikuinen, jolle jutella.

– Palaute toimintaan osallistuneilta on ollut valtavan hyvää. Osallistuneista 43 prosenttia ei harrastanut liikuntaa urheiluseurassa tai muun liikunta-alan toimijan palvelussa, eli toimintaan oli matala kynnys, Grönroos kertoo.

Opiskelijoiden käyntikertoja liikuntacoachien järjestämään toimintaan kertyy tuhansia lukukaudessa. Nuorille teetetyn kyselyn mukaan 86 prosenttia osallistuneista oli saanut tiedon toiminnasta Wilmasta, eli coachit ovat selkeä osa oppilaitoksia.