Helsingin itäisiä saaria suunnittelukilpailun kohteina - rantautumispaikkoja pääsee ideoimaan muun muassa Villinkiin ja Vartiosaareen

Nuorille suunnittelijoille suunnatun Europan 17 -kilpailun Helsingin kohteina on viisi saarta Helsingin itäisestä saaristosta. Kilpailussa etsitään saarten erityispiirteitä ja luontoarvoja huomioivaa konseptia rantautumispaikalle. Tavoitteena on löytää monenlaisiin kohteisiin soveltuvia ideoita, joilla voidaan ohjata ainutlaatuisen saariston virkistyskäyttöä kestävään suuntaan.
Yksi kilpailun suunnittelukohteista on Meri-Rastilan eteläpuolella Kallahdenselällä sijaitseva Malkasaari.  Kuva: 110th Street Productions / Helsingin kaupunki
Yksi kilpailun suunnittelukohteista on Meri-Rastilan eteläpuolella Kallahdenselällä sijaitseva Malkasaari. Kuva: 110th Street Productions / Helsingin kaupunki

Joka toinen vuosi järjestettävään Europan -arkkitehtuurikilpailuun osallistuu tuhansia arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun alle 40-vuotiaita ammattilaisia ympäri Eurooppaa. Kilpailun ja Europan-kattojärjestön tavoitteena on auttaa nuoria suunnittelijoita pääsemään ideoidensa kanssa esille kansainvälisesti.

Kilpailussa on mukana yhteensä yli 50 kohdetta eri puolilta Eurooppaa. Suomen kilpailukohteet sijaitsevat Helsingissä ja Vaasan Vaskiluodossa. Kilpailijat voivat jättää ehdotuksiaan yhteen tai useampaan kohteeseen. Helsingin itäisestä saaristosta kilpailukohteina ovat Kotiluoto, Malkasaari, Pikku Niinisaari, Vartiosaari ja Villinki. Suomen kohteisiin tehdyt ehdotukset arvostellaan kansallisen tuomariston toimesta.

Kilpailussa haetaan rantautumispaikkojen kehittämiseen tähtäävää konseptia, jota voidaan helposti soveltaa kaikkiin viiteen kilpailukohteeseen. Kilpailijoiden on kilpailuohjelman ja sääntöjen puitteissa kehiteltävä luonnon monimuotoisuuden huomioiva, tasapainoinen ja kestävä paikka saareen rantautumiselle.

Tavoitteena ohjata retkeilijöitä saariston kestävään virkistyskäyttöön

Helsingissä on yli 160 km rantaviivaa ja kaupungin edustalla sijaitsee satoja saaria ja luotoja. Pääkaupungin välittömässä läheisyydessä sijaitseva saaristoalue on harvinaisuus myös maailmanlaajuisesti ja siitä syystä suunnittelukohteena ainutlaatuinen ja inspiroiva.

– Tavoitteena on kehittää rantautumispaikkojen rakenteille ja rakennuksille yhtenäistä ja tunnistettavaa, saaristoon sopivaa ilmettä sekä löytää uudenlaisia keinoja tukea retkeilysaarten yleistä virkistyskäyttöä, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maisema-arkkitehti Sofia Kangas.

– Kilpailussa pohditaan muun muassa sitä, miten arkkitehtuurin ja muun suunnittelun keinoin voidaan kannustaa ja ohjata kaupunkilaisia ja matkailijoita retkeilemään saarissa kestävällä tavalla, Kangas painottaa.

Saarten erityispiirteet huomioitava

Suunnittelukohteiden rantautumispaikkojen ympäristössä sijaitsee laitureiden lisäksi myös retkeilypalveluja, kuten keittokatoksia, huusseja, kioski- ja saunarakennuksia ja erilaisia retkeilyreittejä. Suunnittelijoiden kilpailutöissä on huomioitava saarten kulttuurihistorialliset arvot sekä monimuotoinen ja herkkä luonto.

Erityispiirteiden lisäksi on otettava huomioon myös saarikohtaiset tavoitteet. Esimerkiksi Vartiosaareen etsitään ehdotuksia, joita voidaan tulevaisuudessa tarvittaessa laajentaa saaren virkistyskäytön lisääntyessä. Malkasaaressa korostetaan reittien helppokulkuisuutta ja palveluiden soveltuvuutta eri käyttäjäryhmille. Villingissä virkistyskäyttöön soveltuva retkeilyalueiden kokonaisuus muodostuu useasta erikokoisesta ja eri puolilla saarta sijaitsevasta rantautumispaikasta. Pikku Niinisaaressa painottuvat saaren luontoarvot ja Kotiluodolla ollaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan huvilarakennuksen ja siihen liittyvän puutarhan läheisyydessä.

– Rantautumispaikat ovat pienestä pinta-alastaan huolimatta saarten virkistyskäytön kannalta keskeisiä paikkoja. Tästä syystä niitä tarkastellaan tässä kilpailussa monipuolisesti eri näkökulmista ja eri mittakaavatasoilla, Kangas taustoittaa.

Suomessa kilpailua koordinoi Europan Suomi Finland. Kilpailun aloitustilaisuus järjestetään tiistaina 4. huhtikuuta kelllo 9–10 Helsingissä Sonckin salissa osoitteessa Sofiankatu 4. Tilaisuudessa on paikalla kilpailukohteiden edustajia.

Kilpailu käynnistyi maanantaina 27.3.2023, ja ehdotukset pitää jättää viimeistään 30.7.2023. Voittajat julkistetaan joulukuussa 2023. Tämän jälkeen kaupungin tavoitteena on jatkaa idean kehittämistä kohti toteutusta yhdessä kilpailun voittajien kanssa.