Hakuninmaan Runonlaulajantiellä alkaa koulun purkutyö kesällä

Kannelmäen peruskoulu saa uudet tilat Runonlaulajantielle. Ennen uuden koulun rakentamista tontilta puretaan nykyinen koulurakennus ja poistetaan lisätilapaviljongit. Purku alkaa myöhemmin kesällä, ja sen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2024. Uuden koulun suunnittelu jatkuu.
Koulun sijainti kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki
Koulun sijainti kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki

Koulun tilat ovat jäämässä liian pieniksi. Runonlaulajantien toimipiste toimii päärakennuksen lisäksi kolmessa väliaikaisessa tilassa, ja kouluikäisiä odotetaan tulevan vielä lisää alueelle.

Purettava koulurakennus on suunniteltu 1960-luvun periaatteiden mukaisesti, eivätkä sen tilat vastaa nykyisen opetussuunnitelman toiminnallisiin tavoitteisiin. Rakennus on myös rakenteellisen elinkaarensa päässä. Siinä on riskirakenteita, eikä kaikkien tilojen olosuhteita ole saatu kuntoon korjauksista huolimatta.

Purusta aiheutuu melua ja työmaaliikenne lisääntyy Runonlaulajantiellä. Pölyämistä pyritään estämään tehokkaasti mm. kastelemalla. Haitta-aineellisten rakennusosien purku suunnitellaan ja toteutetaan turvallisesti ja huolellisesti erikseen.

Koulu siirtyy syksyllä 2024 väistötiloihin, jotka ovat osoitteissa Kaarelan raitti 3 sekä Pelimannintie 16.

Uuden koulurakennuksen suunnittelu jatkuu

Uusi koulurakennus korvaa Runonlaulajantien toimipisteen nykyiset tilat. Kouluun on suunnitteilla noin 750 oppilaalle paikkoja, joista 140 on uusia. Koulun tiloja tarjotaan myös vapaa-ajan- ja harrastekäyttöön.

Uudisrakennuksen suunnittelu jatkuu yhteistyössä henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa. Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen alkaisi alkuvuodesta 2025, jolloin tilat saataisiin käyttöön loppuvuodesta 2027.  Aikataulu tarkentuu myöhemmin, kun hankkeelle saada rakennuslupa ja toteuttaja. 

Rakennuksen suunnittelussa pyritään kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseen ja ympäristöönsä sopivaan ja myös ympäristötavoitteiltaan vaatimuksia parempaan ratkaisuun. Tavoitteena on toteuttaa kouluun oppimisen kannalta monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ja terveellisen ympäristön oppia ja kasvaa.  

Uusi koulurakennus on suunnitteilla Ruonlaulajantien puoleiselle tontin osalle ja se on kadun suuntaan kaksikerroksinen. Piha jää puiston puolelle. Koulurakennus toimii pihan melu- ja pölysuojana viereisen Hämeenlinnanväylän suuntaan.

Uudistuksen yhteydessä on poikkeuksellisesti laajennettu viereistä puistoa, kun siihen liitettiin aiemmin koulun pihaan kuulunut jalopuulehtometsikkö ja muinaismuistoalue.