Astu sisään pikaraitiolinja 15:n vaunuun ja tutustu matkan varrella oleviin Kehittyvä kerrostalo -kohteisiin

Pikaraitiolinja 15 yhdistää Espoon ja Helsingin, kuin myös eri kaupunginosat. Matkan varrella voit tutustua Kehittyä kerrostalo -ohjelman kohteisiin, joita on rakennettu tai on rakentumassa eri puolille kaupunkia.
Pikaraitiolinja 15 aloittaa liikennöinnin 21.10.2023.
Pikaraitiolinja 15 aloittaa liikennöinnin 21.10.2023.

Pikaraitiolinja 15 yhdistää Espoon ja Helsingin, kuin myös eri kaupunginosat. Matkan varrella voit tutustua Kehittyä kerrostalo -ohjelman kohteisiin, joita on rakennettu tai on rakentumassa eri puolille kaupunkia.

Helsingin puolella Raide-Jokeri kulkee esikaupunkivyöhykkeellä ja yhdistää Itäkeskuksen, Aalto-yliopiston ja Keilaniemen metroasemat sekä Oulunkylän, Huopalahden ja Leppävaaran rautatieasemat. Pikaraitiotien noin 25 kilometrin mittainen rata tuo raitiovaunut kokonaan uusille alueille. Radan varrelle sijoittuu omaleimaisia asuinalueita ja rakentamista sekä vehreitä alueita.

Kerrostalo on helsinkiläinen tapa asua. Kaupungin asuntokannasta noin 86 prosenttia on kerrostaloissa ja uudistuotanto painottuu kerrostaloasuntoihin. Tämän vuoksi helsinkiläistä kerrostaloasumista pyritään kehittämään vetovoimaiseksi, monimuotoiseksi ja erilaisiin asumisen tarpeisiin vastaavaksi. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelma edistää osaltaan kerrostalorakentamisen ja -asumisen uudenlaisia ratkaisuja Helsingissä. Ohjelma on perustettu vuonna 2009 ja siinä on tähän mennessä ollut mukana yli neljäkymmentä hanketta. Hankkeita sijoittuu eri puolille kaupunkia niin esikaupunkivyöhykkeelle kuin suuremmille projektialueillekin.

 

Kehittyvä kerrostalo-kohteet on merkitty Raide-Jokeri-linjan varrelle karttaan.
Kehittyvä kerrostalo-kohteet on merkitty Raide-Jokeri-linjan varrelle karttaan.

Ohjelma tarjoaa rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada kaupungin asiantuntijoiden sparrausta kehitystyöhön sekä tarjoaa myös näkyvyyttä kehittämishankkeille.

Liikennöinnin aloittavan Raide-Jokerin vyöhykkeellä sijaitsee useampi Kehittyvä kerrostalo -hanke. Pikaraitiotien reitin välittömässä läheisyydessä Oulunkylässä sijaitsee neljä rakenteilla tai suunnitteilla olevaa kohdetta, ja muutama vuosi sitten valmistuneet kaksi kohdetta Etelä-Haagassa. Oulunkylässä Käskynhaltijantien läheisyydessä on rakenteilla Elävä talo ja Kestävä kerrostalo - hankkeet sekä suunnitteilla hankkeet nimeltä Tulevaisuuden puukerrostalo ja Hirsikerrostalo. Hankkeiden kehittämisteemoina korostuvat muun muassa joustavat tilaratkaisut, massiivirakentamisen ratkaisut sekä hybridirakenteinen hirsikerrostalo.

Elävän talon tavoitteena on luoda tilallisesti aikaa kestävä ja asukkaiden erilaistuvia tarpeita palveleva rakennuskanta. Asukkaita palveleva tilankäytön joustavuus saadaan aikaiseksi rakennusjärjestelmällä, jossa talotekniikka ja rakennuksen kantavat rakenteet on yhdistetty uudella tavalla. Elävän talon asuntojen koot ja niiden tilaratkaisut ovat helposti muunneltavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan ilman, että asuntojakaumaa ja tilaratkaisuja missään vaiheessa sidotaan lopullisesti kiinni tiettyihin asuntokokoihin ja käyttötapoihin.

Käskynhaltijantien varrella on rakenteilla myös Kestävä kerrostalo. Hankkeessa tavoitteena on rakentaa energiatehokas, kestävä, terveellinen ja viihtyisä kerrostalo käyttämällä valikoituja massiivirakentamisen ratkaisuja sekä luonnollisia, muovittomia rakennusmateriaaleja yhdessä uusimman tekniikan ja raikkaan modernin arkkitehtuurin kanssa. Hankkeen esikuvia ovat kahden kiven massiivimuuratut tiilirakennukset.

Lisäksi Oulunkylässä on suunnitteilla Hirsikerrostalo, jossa rakenne- ja materiaaliratkaisut mahdollistavat puun käytön sisätiloissa sekä avarat ja valoisat asunnot. Asukkaille hirsirakennus tarjoaa muusta asuntotuotannosta poikkeavan elämyksellisen sisätilan. Suunnitteilla on myös Tulevaisuuden puukerrostalo, kolmen kerrostalon kokonaisuus, jossa vertaillaan eri tekniikoin rakennettuja taloja ennakkomarkkinoinnin, rakentamisen ja asumisen aikana.

Raide-Jokerin reitin varrella Etelä-Haagassa Eliel Saarisen tiellä sijaitsee lisäksi kaksi vuonna 2019 valmistunutta Kehittyvä kerrostalo -hanketta: Kerrospihatalo ja Muuntojoustava kerrostalo. Kerrospihatalon rakennustyyppi mahdollistaa pientalomaisen asumisen myös tiiviimmin rakennetussa ympäristössä. Rakennuksessa asuntoon käynti on omalta kerrospihalta, jonne pääsee hissillä tai portaikon kautta. Muuntojoustavan kerrostalon hankkeessa kehitettiin uudentyyppistä rakennuttamisprosessia ja siihen tarvittavia rakenteellisia sekä taloteknisiä ratkaisuja. Lisäksi hankkeessa selvitettiin myös teema-asumisen vetovoimaisuutta, keskittyen erityisesti lapsiperheiden toiveiden mukaiseen kerrostaloasumiseen.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman valmistuneet ja rakenteilla olevat hankkeet tarjoavat valmistuessaan moninaisia ja vetovoimaisia vaihtoehtoja kerrostaloasumiseen Helsingissä sekä luovat omaleimaisuutta kaupunkikuvaan.

Kehittyvä kerrostalo-ohjelma on perustettu vuonna 2009. Ohjelman tavoitteena on lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja.

Lue lisää Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta ja ohjelmassa mukana olevista hankkeista täällä: www.kerrostalo.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)