Apua on tarjolla sekä väkivallan kokijoille että tekijöille – Helsinki kampanjoi lähisuhdeväkivaltaa vastaan 

THL:n Kouluterveyskyselystä käy ilmi, että huoltajien tai lapsesta huolta pitävien aikuisten lapsiin kohdistama väkivalta kasvaa edelleen Helsingissä. Noin yksi viidestä neljäs- ja viidesluokkalaisesta pojasta on kokenut fyysistä väkivaltaa edellisen vuoden aikana. Lähes puolet kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä on kokenut henkistä väkivaltaa heistä huolta pitävien aikuisten taholta. 20–64-vuotiaista helsinkiläisistä puolestaan yli 8 prosenttia koki lähisuhdeväkivaltaa vuonna 2022 ja yli 65-vuotiaista yli 4 prosenttia. Naiset kokevat lähisuhdeväkivaltaa useammin kuin miehet.
Häpeä ei saa olla este avun hakemiselle. Apua on tarjolla sekä väkivallan kokijoille että tekijöille. Kuva: N2 Helsinki
Häpeä ei saa olla este avun hakemiselle. Apua on tarjolla sekä väkivallan kokijoille että tekijöille. Kuva: N2 Helsinki

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijä ja kohde ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Väkivalta voi kohdistua nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen. Väkivalta voi olla fyysisen lisäksi myös henkistä, seksuaalista tai taloudellista. Lähisuhdeväkivallan ja sille altistumisen seuraukset ovat pitkäkestoisia ja vakavia.

Ehkäistäkseen lähisuhdeväkivaltaa ja viestiäkseen väkivallan kokijoille ja tekijöille avun hakemisen mahdollisuuksista Helsinki aloittaa kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on auttaa sekä väkivallan kokijoita että tekijöitä tunnistamaan lähisuhdeväkivallan eri muodot, lisätä ymmärrystä jokaisen oikeudesta koskemattomuuteen ja turvalliseen elämään sekä kertoa mahdollisuuksista saada apua. 

Kampanjassa kerrotaan lapsille ja nuorille heidän perusoikeuksistaan viidellä avainviestillä, jotka pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kerronta lainaa sosiaalisesta mediasta tuttua put a finger down -muotoa. Nuoria myös rohkaistaan kertomaan eteenpäin, jos lapsi tai nuori itse tai joku hänen läheisensä on kokenut väkivaltaa. Kampanjan lapsille ja nuorille suunnattu osuus on jatkoa vuonna 2022 esillä olleelle kampanjalle. Rakaskin ihminen voi satuttaa -kampanja on tänä vuonna kohdistettu myös aikuisille, jotka voivat viiden avainviestin avulla tarkastella väkivallan käytön rajaa ja peilata sitä omaan toimintaansa. Kampanjan viesti on, että häpeä ei saa olla este avun hakemiselle, ja apua on tarjolla sekä väkivallan kokijoille että tekijöille.

Kampanja toteutetaan sosiaalisessa mediassa ja ulkomainontana. Kampanjan materiaalit näkyvät myös Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimipisteissä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanjan tuottaa Helsingin kaupunki tiiviissä yhteistyössä alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kampanjaan osallistuvat Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakoti ja OnksOK-palvelu, Föräldrachatten, Helsingin seurakuntien perheneuvonta, Loisto setlementti ry, Maria Akatemia, MLL:n Barn- och ungdomstelefonen, Lasten ja nuorten puhelin ja chat, Nuorten tukilinja sekä Vanhempainpuhelin ja chat, Luckanin Ärligt talat -tukichat, Miessakit ry:n Lyömätön Linja, Monika-Naiset liitto ry, Nollalinja, Punaisen Ristin Nuorten turvatalo, Pääkaupungin turvakoti ry sekä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.

Rakaskin ihminen voi satuttaa -kampanja alkaa 23.10.2023.

Ohjeita avun saamiseksi lähisuhdeväkivaltaan: hel.fi/viisisormea
 

Laske sormi, jos

– et voi olla oma itsesi kotona
– jos joku saa sinut tuntemaan itsesi arvottomaksi
– sinua pelottaa kotona, koulussa tai kavereiden kanssa
– sinusta ei pidetä huolta
– kehosi koskemattomuutta on loukattu.

Tunnistatko lähisuhdeväkivallan?

– huudatko, raivoatko tai rikotko tavaroita?
– vähätteletkö, uhkaatko tai kiristätkö läheistäsi?
– kontrolloitko läheisesi toimintaa, rahankäyttöä tai ihmissuhteita?
– oletko kovakourainen läheistäsi kohtaan?
– toimitko seksuaalisesti vastoin toisen tahtoa?