Suoraan sisältöön

Organisaatiomme lyhyesti


Yhdistimme sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2013 alussa samaan organisaatioon ja jaoimme palvelumme kolmeen kokonaisuuteen. Ne ovat:

  • perhe- ja sosiaalipalvelut
  • sairaala, kuntoutus- ja hoivapalvelut
  • terveys- ja päihdepalvelut.

Näiden toimintaa tukee toimialan hallinto. Toimintaamme ohjaa sosiaali- ja terveyslautakunta.


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Työntekijämme perhe- ja sosiaalipalveluissa  toimivat lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveysneuvonnassa.

 
Ammattilaisia ja asiantuntijoita toimii myös vammais- ja aikuissosiaalityön palveluissa, talous-
ja velkaneuvonnassa, työllistymisen tuessa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä maahanmuuttajapalveluissa. 

Helsingin soten perhekeskuksen toimintamalli.


Sairaala, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa työntekijämme toimivat kotihoidon asiakkaiden parissa, iäkkäiden sosiaali- ja lähityössä sekä omaishoidon tuessa, palvelukeskustoiminnassa, iäkkäiden päivätoiminnassa, ja lyhytaikaishoidossa sekä iäkkäiden ja monisairaiden tehostetusta palveluasumisessa ja laitoshoidossa.
 
Ammattilaisia ja asiantuntijoita toimii myös lyhytaikaisessa ja kuntouttavassa sairaalahoidossa, geriatrian ja fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa ja veteraanikuntoutuksessa.

Helsingin soten monipuolisen palvelukeskuksen toimintamalli. Stadin seniorit - arvokkaasti elämässä.


Terveys- ja päihdepalveluissa

Työntekijämme terveys- ja päihdepalveluissa toimivat perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja aikuisten terveysneuvonnassa terveysasemilla, sisätautien poliklinikkatoiminnassa sekä suun terveydenhuollossa.

Ammattilaisia ja asiantuntijoita toimii myös aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluissa. 

Helsingin soten terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintamalli.


Hallinto

Hallintomme auttaa toimialan palvelukokonaisuuksia talous- ja suunnittelupalveluissa, henkilöstö- ja kehittämispalveluissa, hallintopalveluissa, sekä tietohallinto-, hankinta-, viestintä- ja tukipalveluissa.


Sosiaali- ja terveyslautakunta. Jaosto. Toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Perhe- ja sosiaalipalvelut. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut. Terveys- ja päihdepalvelut. Hallinto.

 
10.08.2020 14:52