Suoraan sisältöön

Arbete för en välfungerande vardag

Kvinna som tittar på solen.
Foto: Lauri Rotko/Helsinki Marketing

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland.

Vi bygger upp och utvecklar social- och hälsovårdstjänster med rappa tag, tjänster som stadsbor och klienter även i fortsättningen vill välja.

Vi vill erbjuda en god personal- och klientupplevelse. Det blir till genom gemensamma insatser.

Vårt motto inom social- och hälsovården i Helsingfors är: Du har kommit till rätt plats! Vad kan vi hjälpa dig med?


Det här är social- och hälsovården i Helsingfors

Hos oss arbetar cirka 14 000 yrkesutbildade personer och experter.

Även om vi är den största aktören inom social- och hälsovårdssektorn i Finland är de flesta av våra arbetsgemenskaper små.

Vi är proffs på genuina gärningar och möten och delar passionen att erbjuda våra klienter den bäst fungerande vardagen i världen.

Vi siktar på en förstklassig personalupplevelse och arbetsglädje. Våra anställda har en viktig roll när det gäller att utveckla våra förnyande tjänster.
 
Vi satsar på att förbättra klientupplevelsen samt tjänsternas tillgänglighet, effektivitet och produktivitet. Vi uppmuntrar helsingforsarna att ta ansvar för det egna och sina närståendes hälsa och välbefinnande.

I det här arbetet behöver vi dig.


Vår organisation i korthet

Vi slog samman social- och hälsovårdstjänsterna till en organisation i början av 2013 och delade in våra tjänster i tre helheter. Dessa är familje- och socialtjänster, sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster samt hälsovårds- och missbrukartjänster. Deras verksamhet stöds av sektorns förvaltning. Vår verksamhet styrs av social- och hälsovårdsnämnden.

Social- och hälsovårdssektorn. Sektion. Sektorchef Juha Jolkkonen. Familje- och socialtjänster. Sjukhus-, rehabiliterings- och omssorgstjänster. Hälsovårds- och missbrukartjänster. Förvaltning.

Inom familje- och socialtjänsterna har våra anställda hand om såväl social- och hälsovårdstjänster till barnfamiljer, skol- och studenthälsovården som hälsorådgivningen för de ungdomar som inte studerar eller deltar i arbetslivet.
 
Yrkesutbildad personal och experter är också verksamma inom handikapp- och vuxensocialarbetets tjänster, ekonomi- och skuldrådgivningen, stödet för sysselsättning, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte samt inom invandrartjänsterna.

 
Inom sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna arbetar våra anställda med hemvårdens klienter, inom social- och närarbetet bland äldre samt stödet för närståendevård, servicecentralverksamheten, dagverksamheten och den kortvariga vården för äldre samt inom det effektiviserade serviceboendet för och anstaltsvården av äldre och personer med många sjukdomar.
 
Yrkesutbildad personal och experter medverkar även inom den kortvariga och rehabiliterande sjukhusvården, geriatrin samt fysioterapi-, ergoterapi- och talterapitjänsterna och rehabiliteringen av veteraner.


Inom hälsovårds- och missbrukartjänsterna arbetar våra anställda inom den öppna sjukvården inom primärvården och hälsorådgivningen för vuxna på hälsostationerna, den inremedicinska poliklinikverksamheten och munhälsovården.

Yrkesutbildad personal och experter är även verksamma inom missbrukar- och mentalvårdstjänsterna för vuxna samt tjänsterna för den psykiatriska specialsjukvården.


Förvaltningen hjälper servicehelheterna med ekonomi- och planeringstjänster, personal- och utvecklingstjänster, förvaltningstjänster samt informationsförvaltnings-, upphandlings-, kommunikations- och stödtjänster.


Värden och Arvo-spelet

Stadens värderingar är

- invånarinriktning
- ekologiskt tänkande
- rättvisa och likabehandling
- resurshushållning
- trygghet
- delaktighet och medverkan
- företagsvänlighet.

Stadin sote. Arvopeli.

Bekanta dig med Helsingfors social- och hälsovårds Arvo-spel (på finska). Det hjälper dig att tänka på vad sektorns värderingar betyder i just ditt arbete. Medan du spelar spelet lär du dig också mer om oss.
Läs även vad en hälsovårdare vid Berghälls hälsostation tyckte (på finska) om Arvo-spelet.
Mer information om stadens värderingar och etiska principer finns under Staden som arbetsgivare.


Helsingfors varumärke

My Helsinki neonskylt.
Foto: Veeti Haapsamo/Helsinki Marketing

År 2020 är Helsingfors en stad för effektiva människor, gärningar och möten.
Varumärkeskonceptet gäller inte vad staden är idag utan vad vi vill vara i framtiden. Vad vi vill att Helsingfors är känt för år 2020.
Helsingfors varumärke är värt att bekanta sig med. Läs hurdan ett föränderligt, fungerande och särpräglat Helsingfors av kontraster är. Läs mer om människor som delar passionen att lösa meningsfulla problem och åstadkomma den modernaste vardagen i världen.10.08.2020 12:12