Suoraan sisältöön

Maahanmuuttaja

Maahanmuuttaja

Meille on tärkeää, että kaikki helsinkiläiset ovat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa tehtävissä. Tarvitsemme ulkomaalaistaustaisia ammattilaisia myös siksi, että asiakkainamme on yhä kasvava määrä eri kulttuureista tulevia henkilöitä. Helsingin soten henkilöstöstä noin 12 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia.

Jos olet muuttanut Suomeen hiljattain, saat ohjeita henkilötunnuksen, oleskelu- ja työluvan hankkimiseen InfoFinlandin sivuilta. Tietoa on myös Maahanmuuttajien Helsinki -sivustolla.

Kaksi hoitajaa.

Miksi kielitaitoa tarvitaan?

Suomen kielen taito auttaa sinua työllistymään ja myös sopeutumaan hyvin työyhteisöön.

Kielitaitoa tarvitaan, koska työmme on yleensä suoraa asiakastyötä. Potilas- ja työturvallisuus eivät saa vaarantua väärinkäsitysten vuoksi. Potilaiden ja asiakkaiden kanssa työskennellessä kielitaitovaatimuksemme on hyvä suomen kielen suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Esimies varmistaa rekrytointivaiheessa kielitaidon riittävyyden siihen tehtävään, johon olet hakemassa.

Ammattioikeudet merkitään Valviran keskusrekisteriin

Voidaksesi toimia Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, tarvitset tutkinnon ja kielitaidon lisäksi Valviran myöntämän laillistuksen tai nimikesuojauksen.

Onko sinulla ulkomailla suoritettu sairaanhoitajan tutkinto?

Ulkomailla suoritettua sairaanhoitajan tutkintoa voit täydentää Valviran vaatimusten mukaisesti avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opintoihin liittyvät harjoittelut Helsingin sote tarjoaa palkallisena, kun sinulla on ulkomailla suoritettu sairaanhoitajan tutkinto, jota olet täydentämässä vastaamaan suomalaisia vaatimuksia.

Lisätietoja saat

  • sairaanhoitajien palkallisista harjoitteluista
    työvoimasuunnittelija Minna Lehikoinen, minna.lehikoinen@hel.fi 
  • täydennyskoulutuksesta
    asiantuntijalehtori Aino Ezeonodo, aino.ezeonodo@metropolia.fi.


07.05.2021 12:22