Vaalitilaisuudet ja -mainonta

Tarvitset kaupungilta luvan vaalitilaisuuden järjestämiseen kadulla, torilla tai puistossa, jos tilaisuus rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Lyhytkestoisen vaalitilaisuuden voit tietyin ehdoin pitää ilman erikseen haettavaa lupaa. Vaalimainoksia varten pystytämme vaalimainostelineitä ja tarjoamme vuokralle mainospaikkoja siltojen kaiteissa. Mainosten sijoittaminen muualle kaupungin maalle on kielletty.

Tällä sivulla

Vaalitilaisuudet, joihin tarvitset luvan

Sinun on haettava kaupungilta lupa vaalitilaisuuden järjestämiseen, jos se rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Lupa tarvitaan esimerkiksi, jos aiot järjestää tilaisuuden kadulla, torilla tai puistossa ja tuot tapahtumapaikalle telttakatoksia, pöytiä, tuoleja, lavoja, aitoja tai muita rakennelmia. Sinulle myönnetään yleisen alueen käyttöoikeus vaalitilaisuutta varten korvauksetta. Tilaisuuksissa tulee noudattaa yleisen alueen käytön ehtoja vaalitilaisuuksissa sekä ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja (pdf).

 Katso ohjeet ja hae alueen käyttölupaa 

Vaalitilaisuudet, joihin et tarvitse lupaa

Saat pitää lyhytkestoisen vaalitilaisuuden keskustassa ilman lupahakuvelvoitetta Narinkkatorilla, Kolmensepänaukiolla, Asema-aukio B-lohkolla, Keskuskadun sesonkimyyntipaikoilla.

Huom! Keskuskadulle ei ole ajoyhteyttä.

Keskustan ulkopuolella saat pitää lyhytkestoisen vaalitilaisuuden ilman lupahakuvelvoitetta kaupunkiympäristön alueidenkäytön hallinnoimalla alueella. Katso kartta keskustan alueesta (muu alue keskustan ulkopuolella olevaa aluetta).

Vaalitilaisuudet, joihin ei tarvita lupaa, tulee pitää 22.5.–9.6.2024.

Ota huomioon seuraavat käyttörajoitukset:

 • Nurmi- tai muuta pehmeää pintaa ei saa käyttää.
 • Vaalitilaisuus saa kestää enintään 4 tuntia/alue (lukuun ottamatta Narinkkatoria).
 • Vaalitilaisuudessa saa käyttää noin 10 m²:n keveitä rakenteita tai infopisteenä toimivaa ajoneuvoa.
 • Tilaisuuksissa tulee noudattaa Yleisen alueen käytön ehtoja vaalitilaisuuksissa ja ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja.

Hyvä tietää vaalitilaisuuksista

 • Voit järjestää vaalipuhetilaisuuden yleisellä alueella kello 6.00–21.00.
 • Saat esittää nauhoitettua puheohjelmaa vain, jos puhuja on itse paikalla. Puheohjelma saa kestää kullakin paikalla enintään kaksi tuntia.
 • Vahvista ääntä vain sen verran kuin on yleisömäärään nähden tarpeen, jotta ääni ei kantaudu tarpeettoman kauas.
 • Jätä käyttämäsi alue siistiksi ja vie kaikki roskat pois.
 • Voit jakaa flyereita ja ilmapalloja vaalipuhetilaisuudessa. Saat käyttää TV- tai videonäyttöä ilman äänitehosteita ja kaupallisten mainosten esityksiä.
 • Vaalipuhetilaisuuden pitäjällä voi olla esillä maksutta roll up, A-standi tai vastaavaa rekvisiittaa. Tilaisuuden pitäjän tulee olla itse paikalla ja alue tulee välittömästi tyhjentää tilaisuuden päätyttyä.
 • Älä pysäköi ajoneuvoa puistoalueelle, nurmipinnalle tai muulle pehmeäpintaiselle alueelle
 • Älä järjestä vaalimainontaa Senaatintorilla.
 • Älä mainosta tai myy vaaleihin liittymättömiä tuotteita.
 • Sijoita vaalipuhetilaisuus niin, ettei sitä voi sitä havaita ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalla. Ethän sijoita tilaisuutta myöskään näiden paikkojen läheisyyteen niin, että sen voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen.
 • Vaalipuhetilaisuus ei saa häiritä tai haitata mahdollista toista tapahtumaa alueella.
 • Jos samalle alueelle on hakijoita enemmän kuin sinne mahtuu, paikka ratkaistaan arvalla, elleivät alueen halukkaat käyttäjät pääse asiasta sopimukseen.
 • Turvaa esteettömyys on vaali-infotilaisuuden ympäristössä. Älä käytä ajorataa tai pyöräilyyn osoitettua aluetta tai häiritse liikennettä.
 • Noudata lisäksi Ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja.

Vaali-informaatiopisteiden käyttöaika 22.5.–9.6.2024 (rakentaminen alkaa 21.5.2024 ja purkaminen päättyy 10.6.2024).

Narinkkatori on varattu vaali-informaatiotilaisuuksille ja mahdollisille kiinteille vaali-informaatiopisteille. Kiinteälle vaali-informaatiopisteelle haetaan lupa hakulomakkeella (pdf). Lähetä täytetty hakemus osoitteeseen ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) vuokrauspäätöstä varten viimeistään 16.5.2024. Ilmoita hakemuksessasi vaali-informaatiopisteen tyyppi ja mitat (esim. kontti tai matkailuauto/arvioitu pituus/leveys/korkeus). Vaali-informaatiopisteiden tarkempi sijoittuminen Narinkkatorilla sovitaan osallistujien kesken paikan päällä Narinkkatorilla 17.5.2024 klo 14.00.

Käyttörajoitukset: Lupa kiinteän vaali-informaatiopisteen (vaalimökki/asuntoauto tms.) pitämiseen myönnetään korvauksetta viikko ennen ennakkoäänestyksen alkamista vaalipäivän iltaan. Vaali-informaatiopisteissä ja niiden edustalla on lupa pitää esillä puolue- ja vaalimateriaalia ja informaatiopisteen lähiympäristö on siistittävä päivittäin. Muutoin on noudatettava Yleisen alueen käytön ehtoja vaalitilaisuuksissa. Lisäksi tulee noudattaa Ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja (pdf). Lupa myönnetään korvauksetta vain maa-alueen käyttöön, luvansaaja vastaa kustannuksellaan mahdollisista sähköön, jätehuoltoon ym. liittyvistä kustannuksista.

Täytä lomake kiinteän vaali-informaatiopisteen luvan hakemista varten (pdf)

Keskusvaalilautakunnan toimisto lähettää kaikille ehdokkaita asettavien ryhmien ja valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille tiedon vaalimainostelineisiin liittyvistä käytännön järjestelyistä ehdokasasettelun valmistuttua.

Stara huolehtii mainostelineiden pystytyksestä ja huollosta. Kukin ehdokkaita asettava ryhmä tai valitsijayhdistys voi ostaa Staralta julisteiden kiinnitys- ja huoltopalvelun. Lue lisää Staran sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kohdasta Vaalimainokset kaduilla.

Ota vaalimainostelineiden pystyttämiseen, vahingoittumiseen ja muissa vastaavissa asioissa yhteyttä Staraan puhelimitse 09 310 23040 tai sähköpostitse stara.vaalimainonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kaupunkiympäristön Alueiden käyttö ja valvonta -yksikkö on varannut siltamainospaikkoja ehdokkaita asettaville ryhmille ja valitsijayhdistyksille vaalimainontaa varten ja järjestää siltamainospaikkojen vuokraustilaisuuden ehdokasasettelun vahvistumisen jälkeen. Siltamainospaikat vuokrataan vaaleihin ehdokkaita asettaville ryhmille ja valitsijayhdistyksille, jotka jakavat tai vuokraavat ne edelleen vaaleihin osallistuville ehdokkaille.

Mainosaika: 22.5.–9.6.2024, vuokraustilaisuus 14.5.2024 klo 14.00, ilmoittautuminen sähköpostilla ulkoilma(a)hel.fi viimeistään 13.5.2024 klo 14.00 mennessä

 • yhden siltamainospaikan hinta ajalle 22.5.–9.6.2024 (19 pv) on 407,14 euroa + alv 24 %.

Vuokraustilaisuudet järjestetään osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki. Tilaisuuteen ovat tervetulleita etukäteen ilmoittautuneet, yksi edustaja jokaisesta vaaleihin ehdokkaita asettavasta ryhmästä/valitsijayhdistyksestä, siltamainospaikat vuokrataan kaikkien paikalla edustettujen kesken. Mikäli siltamainospaikkojen vuokraustilaisuudessa ei vuokrata kaikkia siltamainospaikkoja, voidaan niitä vuokrata halukkaille, tiedustelut sähköpostilla ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Lisätietoa siltamainospaikoista, muutokset mahdollisia. Siltamainospaikkojen lisäehdoista (banderollien pito-oikeus) poiketen siltamainoksen saa asettaa aikaisintaan vuokra-ajan alkaessa klo 00:01 alkaen.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, katso tarkemmat yhteystiedot PDF-tiedostosta ja ota yhteyttä kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tarkastajiin. He vastaavat puhelintiedusteluihin arkisin kello 10.00–11.30. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Alueiden käyttö ja valvonta -yksikkö (pdf)

Yhteystiedot karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/luvat/vaalit.