Matkailu- ja tapahtumaturvallisuus

Matkailija kohtaa asiakaspolullaan useita eri palveluja, kohteita ja ihmisiä – ja jokaisella näistä on vaikutusta siihen, millainen turvallisuuden kokemus matkailijalle muodostuu. Turvallisen matkailun mahdollistaminen Helsingissä on kaupungille tärkeä tavoite, joka on noussut entistä tärkeämpään arvoonsa koronakriisin seurauksena.

Turvallisuus on osa palveluiden laatua. Ensisijaisesti noudatetaan aina viranomaisten ohjeistuksia ja sääntöjä. Sen lisäksi tavoitteena on, että kaikki Helsingin matkailuyritykset noudattavat samoja toimintamalleja turvallisuuden osalta. Yhteisiä toimintamalleja voidaan sisällyttää matkan kaikkiin eri vaiheisiin aina suunnittelusta jälkimarkkinointiin asti. Kun kaikki matkailuketjun toimijat (logistiikka, ravintolat, hotellit, ohjelmapalvelut, tapahtumat jne.) viestivät samalla tavalla, syntyy asiakkaalle kokonaisuutena turvallisempi kokemus.

Turvallisuuteen panostaminen tuo taloudellista hyötyä, sillä se lisää kaupungin vetovoimaa ja houkuttelee alueelle uusia matkailijoita. Turvallisuuden kasvattaminen tapahtuu usein pienin teoin eikä vaadi suuria panostuksia. Turvallisuus onkin usein edullista, mutta tuottaa paljon. Turvallisuuden eteen tehdyn työn hyödyt heijastuvat suoraan matkailijamääriin ja matkailun laatuun.

Käsikirja Helsingin matkailun ja tapahtumien turvallisuuteen eli Kompassi tarjoaa kattavasti turvallisuustietoa ja -ohjeistusta matkailualan toimijoille. Käsikirja luotiin yhteistyössä jo päättyneessä Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeessa.

Lokikirja puolestaan on digityökalu turvallisuusasioiden huomioimiseen, ja siihen on koottu samoihin kansiin keskeisimmät turvallisuustoimet, jotka matkailun parissa toimivan yrityksen tulee huomioida. Käsikirja on valmistunut keväällä 2023.

Yrittäjä, hyödynnä myös yritystoiminnan turvallisuuden kehittämiseen suunnatut turvallisuusmateriaalit poimimalla materiaalipohjat käyttöösi Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeen materiaalipankista.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeen materiaalipankki

Helsingin matkailu- ja tapahtumaturvallisuuden johtoryhmä 2023

Helsingin matkailu- ja tapahtumaturvallisuussuunnitelman mukaisesti olemme koonneet asiantuntijoita johtoryhmään. Johtoryhmä huolehtii matkailuturvallisuuden kehittämissuunnitelman ja käsikirjan päivitystarpeista, kehittämissuunnitelman jalkautuksesta, seurannasta ja seurannan mittareista, ennakoinnista ja kriisitilanteiden yhteisestä reagoinnista painottuen ennakoivaan yhteistyöhön. Tätä ryhmää johtaa Helsingin matkailu ja kohdepalvelut -yksiköstä matkailupäällikkö. Johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa.

 • Matkailu ja kohdepalvelut -yksikkö, pj, Matkailupäällikkö Nina Vesterinen
 • matkailuturvallisuuden koordinaattori Minna Ermala
 • Helsingin kaupungin strategiaosaston turvallisuus- ja valmiustiimi, Minna Liimatainen ja Pertti Haapiainen
 • HUS, Eeva Ruotsalainen
 • Pelastuslaitos, Sami Maskulin 
 • Tapahtumaturvallisuuskoordinaattori Björn Åkerblom
 • Helsinki Partners, Leena Lassila
 • Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikkö, Heidi Öjst 
 • Helsingin kaupungin ulkoinen viestintä, Pi Krogell-Magni
 • Helsingin kaupungin brändi- ja tapahtumayksikkö, Päivi Munther
 • Tukes, Hannu Väärälä
 • Matkailuelinkeinon edustus

Johtoryhmä on linjannut Helsingin matkailu- ja tapahtumaturvallisuuden johtamisen minimikriteerit, jonka mukaisesti asioiden koordinointia tehdään matkailudestinaation tasolla vuosittain. 

 1. Matkailu- ja tapahtumaturvallisuusjohtamisen roolit on selkeästi määritelty
 2. Matkailu- ja tapahtumaturvallisuuden johtoryhmän toimintatavasta ja tapaamisaikataulusta sovittu
 3. Matkailu- ja tapahtumaturvallisuusmateriaalit päivitetty / ajan tasalla ja jalkautettu 
 4. Matkailu- ja tapahtumaturvallisuudesta viestitään yrityksille mm. Helsingin tekijät Howspacen alustan kautta ja Helsingin matkailutoimien LinkedIn-sivun kautta min. 4 krt. vuodessa
 5. Vuosittain järjestetään turvallisuusfoorumi tai vastaava 
 6. Vuosittain järjestetään vähintään yksi työpaja, jossa pureudutaan tarkemmin kehitettävään turvallisuusaiheeseen
 7. Matkailu- ja tapahtumaturvallisuuden seuranta ja mittaaminen on prosessoitu
 8. Turvallisuusseurannassa nousseet kehittämiskohdat otetaan tehtäväksi
 9. Matkailun ja tapahtumien erityistarpeet on tunnistettu ja huomioidaan kaupungin yhteisessä turvallisuustyössä
 10. Osallistutaan matkailu- ja tapahtumaturvallisuuden tilaisuuksiin

Matkailu- ja tapahtumaturvallisuuden seurantaindeksit

Matkailu- ja tapahtumaturvallisuuden johtoryhmä on valinnut keväällä 2023 seuraavat 13 indeksiä, joiden avulla Helsingin matkailuturvallisuutta seurataan toistaiseksi. Indeksit on koottuna yhteiselle alustalle Helsingin kaupungin matkailuyksikön ylläpitämään DataLokki-tietopankkiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tieto alustalle päivittyy vuosittain, alkuvuodesta.

Suomen yleinen turvallisuus 

 • Global Terrorism Index : 0–10
 • Finland’s Nation Brand – Safety: Kuinka riskialtis Suomi on: 0–100 %
 • LGBTQ-ystävällisimmät maat: sijoitus
 • World Happiest Country: sijoitus

Helsingin yleinen turvallisuus

 • GDS Index: Personal Safety on the Social Progress Index:  %
 • GDS Index: Huomioiko kaupungin kriisijohtamisen suunnitelma matkailun ja tapahtumat: Kyllä/ei
 • Häiriöindeksi: Yleisillä alueilla tapahtuneet rikokset suhteutettuna asukaslukuun
 • Ruokaepidemioiden määrä: kpl/vuositasolla
 • Sentimentti-väestökysely 2022: Turvallisuuden tunne Helsingissä: 1–5

Vierailijaturvallisuus Helsingissä

 • Vierailijan kokema turvallisuuden tunne vierailunsa aikana: 1–5
 • Asukkaiden turvallisuuden tunne matkailuun liittyen: 1–5
 • Negatiiviset turvallisuuteen liittyvät maininnat kv-mediassa: kpl
 • Matkailun turvallisuuden kehittämissuunnitelman toimenpiteet ja tilaisuudet toteutettu ja materiaalit päivitetty: Kyllä/Ei

Matkailuturvallisuuden asiantuntija