Kasvatetaan Helsingin vetovoimaa

Business Helsingin tavoitteena on lisätä matkailijoiden kiinnostusta Helsinkiin hyödyntämällä erityisesti merellisyyttä, kaupunkikulttuuria, tapahtumallisuutta ja elämyksellisyyttä. Näin kasvatamme työpaikkojen määrää ja tuloja sekä matkailijoiden ja kaupunkilaisten viihtymistä ja rakkautta Helsinkiin.

Esimerkki

Tehdään Helsingistä maailman kestävin matkailukohde

Vuonna 2026 Helsinki on maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde, jolle vastuullisuuden jatkuva kehittäminen luo selvää kilpailuetua. Business Helsinki haluaa kasvattaa sekä yhteisiin kestävyystavoitteisiin sitoutuneiden yritysten että niiden vastuullisesti tuottamien palvelujen määrää.

Lue lisää matkailun kestävyydestä Helsingissä.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeella tuetaan alan pk-yritysten kilpailukykyä ja pandemiasta toipumista kehittämällä uusia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Hanke on ylimaakunnallinen. Helsingissä kehitetään tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa. Näin kasvatamme yhdessä matkailijavirtoja ja alan liiketoimintaa yhä kestävämmällä tavalla.

Lue lisää Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ihmisiä Esplanadin puistossa kesäpäivänä
Kuva: Lauri Rotko / Helsinki Partners

Esimerkki

Houkutellaan merellisellä kaupunkikulttuurilla

Helsinki ei olisi Helsinki ilman Itämerta ja saaristoa. Itämeren suojelu on siksi meille sekä järjen että sydämen asia. Helsingin matkailun ja tapahtumien vuosille 2022–2026 laaditun toimintaohjelman mukaan luonto ja merellisyys ovat kiinteä osa Helsinkiä ja sen kulttuuria, ja ne ovat avainasemassa Helsingin vetovoiman kasvattamisessa. Helsingin merellisyyttä hyödynnetään kaupunkilaisten ja matkailijoiden elämää rikastuttavilla tapahtumilla ja elämyksillä Silakkamarkkinoista ja Harakan saaren mobiililuontopolusta Helsinki Biennaaliin.

Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma. joka tuo korkeatasoisen nykytaiteen merelliseen Helsinkiin. Sen kuratoinnista ja tuotannosta vastaa Helsingin Taidemuseo HAM.

Business Helsinki on mukana varmistamassa, että Helsingin kiinnostavimmat merelliset palvelut ja kohteet kehittyvät. Vahvistamme yritysyhteistyötä ja tarjoamme edellytykset sille, että myös merellisten kokeilujen tekeminen on mahdollista. Meille on tärkeää, että rantareittejä avataan ja ylläpidetään, saariston ja ranta-alueiden kaavoja edistetään ja saarien välisiä kulkuyhteyksiä vahvistetaan. 

Tutustu Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmaan 2022–2026(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tutustu Helsinki Biennaaliin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tutustu Helsingin merelliseen strategiaan 2030(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Auringonlaskun kuva Helsinki Biennaalista
Kuva: Helsinki Biennial / Helsinki Biennial