Hyppää pääsisältöön

Kasvatetaan Helsingin vetovoimaa

Business Helsingin tavoitteena on lisätä matkailijoiden kiinnostusta Helsinkiin hyödyntämällä erityisesti merellisyyttä, kaupunkikulttuuria, tapahtumallisuutta ja elämyksellisyyttä. Näin kasvatamme työpaikkojen määrää ja tuloja sekä matkailijoiden ja kaupunkilaisten viihtymistä ja rakkautta Helsinkiin.

Esimerkki

Tehdään Helsingistä maailman kestävin matkailukohde

Vuonna 2026 Helsinki on maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde, jolle vastuullisuuden jatkuva kehittäminen luo selvää kilpailuetua. Business Helsinki haluaa kasvattaa sekä yhteisiin kestävyystavoitteisiin sitoutuneiden yritysten että niiden vastuullisesti tuottamien palvelujen määrää.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeella tuetaan alan pk-yritysten kilpailukykyä ja pandemiasta toipumista kehittämällä uusia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Hanke on ylimaakunnallinen. Helsingissä kehitetään tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa. Näin kasvatamme yhdessä matkailijavirtoja ja alan liiketoimintaa yhä kestävämmällä tavalla.

Lisätietoja Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeesta (https://www.kestavaanostetta.fi/)

Esimerkki

Houkutellaan merellisellä kaupunkikulttuurilla

Helsinki ei olisi Helsinki ilman Itämerta ja saaristoa. Itämeren suojelu on siksi meille sekä järjen että sydämen asia. Helsingin merellisyyttä hyödynnetään kaupunkilaisten ja matkailijoiden elämää rikastuttavilla tapahtumilla ja elämyksillä Silakkamarkkinoista ja Harakan saaren mobiililuontopolusta Helsinki Biennaaliin.

Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma. joka tuo korkeatasoisen nykytaiteen merelliseen Helsinkiin. Sen kuratoinnista ja tuotannosta vastaa Helsingin Taidemuseo HAM.

Business Helsinki on mukana varmistamassa, että Helsingin kiinnostavimmat merelliset palvelut ja kohteet kehittyvät. Vahvistamme yritysyhteistyötä ja tarjoamme edellytykset sille, että myös merellisten kokeilujen tekeminen on mahdollista. Meille on tärkeää, että rantareittejä avataan ja ylläpidetään, saariston ja ranta-alueiden kaavoja edistetään ja saarien välisiä kulkuyhteyksiä vahvistetaan.

Lisätietoja Helsinki Biennaalista (https://helsinkibiennaali.fi/)

Kuva: Vesa Laitinen