Telakkarannan rantamuurin korjaus viivästyy

Punavuoressa Telakkarannan rantamuurin korjaus viivästyy odottamattomien muutostarpeiden vuoksi. Rakentamisen yhteydessä on käynyt ilmi, että rantamuuria ei voida korjata suunnitelmien mukaisesti, sillä vanhan Telakkarannan rantamuurin olemassa olevat rakenteet ja merenpohjan olosuhteet poikkeavat suunnittelunaikaisista lähtötiedoista.
Rakentamista Telakkarannassa syksyllä 2023.
Kuva: Harri Saarinen

Rantarakenteen korjaus uusien suunnitelmien mukaan edellyttää vesiluvan hakemista.

Rantamuurin rakentamisen oli tarkoitus käynnistyä syksyllä 2023 ja valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Tavoitteena on päästä jatkamaan rantamuurin korjaustöitä heti vesiluvan saamisen jälkeen alustavasti arvioiden vuoden 2025 aikana.

Vuoden 2024 aikana urakkakokonaisuuteen kuuluvia muita töitä Telakkarannassa jatketaan. Telakkarannassa tehdään vesihuoltotöitä Skanskan talojen edustalla sekä Nesteen huoltoaseman takana. Lisäksi ensi kesälle on ajoitettu kahden alueella olevan nosturin kunnostus.

Telakkarannan työmaan vieressä oleva kuivatelakkatyömaa on valmistunut ja odottaa veden laskua altaaseen. Urakassa rakennettiin laituri laivojen ja veneiden käyttöön. Allas päästään täyttämään joulukuun aikana, kun hankkeen toteutuksen yhteydessä huonokuntoiseksi havaittu metallisilta on uusittu.

Tulossa uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys

Telakkarannan rakentamisurakka alkoi kesällä 2023. Urakassa rakennetaan Hietalahdenlaiturin rantarakenteen korjaustöitä sekä Hietalahdenlaiturin ja Munkkisaarenkadun väliselle osuudelle betoninen, tiilipintainen tukimuuri kaiteineen noin 28 metrin matkalle. Lisäksi kunnostetaan kaksi nosturia.

Hietalahdenlaiturista tulee valmistuessaan jalankulun ja pyöräilyn yhteys Telakkakadun ja kuivatelakka-altaan välille.

Urakan työalue kartalla
Urakan työalue kartalla