Saukonkanavan rakentaminen etenee Saukonlaiturin puolelle Jätkäsaaressa

Saukonkanavan rakentaminen etenee Jätkäsaaressa heinäkuussa. Työt keskittyvät Saukonlaiturin puolelle.
Rakennustyömaan sijainti Länsisatamassa.
Rakennustyömaan sijainti Länsisatamassa.

Urakan aikana rakennetaan Saukonkanavaa ja kunnostetaan vanhaa Saukonlaituria. Hanke mahdollistaa Jätkäsaaren rakentamisen tulevaisuudessa.

Töiden aikana Saukonlaiturille tehdään uusi laituritasanne ja katurakenteita uusitaan. Saukonkujalla tehdään operaattoriputkituksia. Urakan aikana keskeisiä työvaiheita ovat paalutus- ja pontitustyöt. Työt sisältävät myös pilaantuneiden maiden kunnostusta ja betonointitöitä.

Työt käynnistyvät 4.7.2023. Ensimmäisiä työvaiheita ovat työalueen eristäminen ja läpikulkuliikenteen liikennejärjestelyt työmaa-alueella.

Urakan aikana tehdään pora- ja lyöntipaalutusta, josta aiheutuu melua. Lisäksi pilaantuneen maan poistosta ja pontitustöistä syntyy melua. Pontitustyöt alkavat arviolta elokuussa. Porapaalutustyöt on arvioitu alkavaksi lokakuun alussa ja niiden on arvioitu valmistuvan vuoden lopulla.

Töistä ei aiheudu häiriötä kävelijöille, pyöräilijöille, joukkoliikenteelle eikä autoilijoille, sillä alueella ei ole tällä hetkellä yleistä liikennettä.

Urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.