Roihuvuoren ala-asteelle ja esiopetukselle suunnitellaan lisärakennusta Vuorenpeikontielle

Roihuvuoren ala-asteelle ja esiopetukselle suunnitellaan lisärakennusta Roihuvuoren nykyisen koulun tontille osoitteeseen Vuorenpeikontie 7.
Roihuvuoren ala-asteelle ja esiopetukselle suunnitellaan lisärakennusta osoitteeseen Vuorenpeikontie 7. Lisärakennuksen viitteellinen sijainti on merkitty karttaan oranssilla. Sijainti voi tarkentua suunnittelun edetessä.

Roihuvuoren ala-asteelle sekä Roihuvuoren ja Strömsinlahden päiväkotien suomenkieliselle esiopetukselle suunnitellaan lisärakennusta Roihuvuoren nykyisen koulun tontille osoitteeseen Vuorenpeikontie 7. Rakentamista valmistelevat työt on tarkoitus aloittaa maalis−huhtikuussa. Tavoitteena on, että tilat ovat käytössä elokuun 2020 alussa.

Lisärakennukseen suunnitellaan tiloja noin 150 alakoululaiselle ja noin neljällekymmenelle esikoululaiselle.

Rakennuksesta tulee kaksikerroksinen tilaelementtirakennus. Piha-alueena toimivat nykyiset koulun piha-alueet.

Nykyisen koulun opetustiloja otetaan ruokalakäyttöön, jotta kaikki oppilaat mahtuvat ruokailemaan samassa paikassa. Osa oppilaista siirtyy nykyisestä rakennuksesta lisärakennukseen.

Lisärakennuksessa voi olla kouluajan ulkopuolella aamu- ja iltapäivätoimintaa alakoululaisille. Suunnittelun aikana tarkentuu, tuleeko tiloihin myös muuta käyttöä kouluajan ulkopuolella.

Roihuvuoren ala-asteen koulu toimii kahdessa osoitteessa: Vuorenpeikontie 7 ja Sinivuokonpolku 9. Vuorenpeikontien koulurakennuksen perusparannus valmistui vuonna 2016. Sinivuokonpolulla koulu toimii toistaiseksi kahdessa väliaikaisessa rakennuksessa.

Roihuvuoren ala-asteen nykyiset tilat ovat oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Oppilaat kouluun tulevat tällä hetkellä pääosin Roihuvuoren ja Marjaniemen alueilta.

Esiopetuksen tilat sijaitsevat tällä hetkellä päiväkoti Roihuvuoressa osoitteessa Vuorenpeikontie 1 ja päiväkoti Strömsinlahdessa osoitteessa Untuvaisenkuja 3. Myös esikoululaisille tarvitaan lisätiloja.

Päiväkotien suomenkielinen esiopetus siirtyisi kokonaan uuteen lisärakennukseen. Kielikylvyn esiopetus toimisi jatkossakin päiväkoti Roihuvuoren nykyisissä tiloissa. Kun esiopetus ja alakoulu toimivat samoissa tiloissa, voivat Vuorenpeikontien oppilaat käydä koulua yläasteelle siirtymiseen asti yhdessä paikassa.

Työmaaliikenne vilkkainta rakentamisen alkuvaiheessa

Rakentamista valmistelevat työt on tarkoitus aloittaa tontilla maalis−huhtikuussa 2020. Varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa heti, kun rakentamiselle on saatu lupa.

Työmaaliikenne on vilkkainta hankkeen alkuvaiheessa, kun työmaalla tehdään maanrakentamistöitä. Myös elementtien kuljetus vaatii raskasta kalustoa. Vaikka turvallisuuden varmistaminen on työmaiden arkea, pyydämme aikuisia keskustelemaan lasten kanssa työmaan vaikutuksesta arkiseen liikkumiseen ja leikkipaikkojen valintaan. Rakennustyömaa aidataan ja kulkureitit merkitään opastein.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi lisätilojen tarveselvityksen joulukuussa 2019. Hankesuunnitelmasta päättää kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. Rakennusluvan myöntää rakennusvalvonnan viranhaltija.

Roihuvuoren ala-asteen koulu

Päiväkoti Roihuvuori

Päiväkoti Strömsinlahti

Kiinteistöjen tiedotteita aineistopankissa: hel.fi/talotiedot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 3.12.2019 päätös tarveselvityksestä

Uutista muutettu 9.6.2020: 

Rakennuksen on tarkoitus olla yksikerroksinen muutettiin muotoon Rakennuksesta tulee kaksikerroksinen.