Päiväkotien määräaikaisten työntekijöiden rekrytointi uudistui – tavoitteena helpompi hakeminen

Helsingin kaupunki uudistaa varhaiskasvatuksen rekrytointia. Uudistuksella halutaan helpottaa työnhakuprosessia ja edistää osaltaan varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuutta.
Päiväkodin työntekijöitä ja lapsia päiväkodin pihalla.
Kuva: Laura Oja

Päiväkotien avoimet sijaisuudet eli määräaikaiset työpaikat haetaan 1.3.2023 alkaen kaupunkitasoisesti viiden tehtäväkohtaisen ilmoituksen kautta: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä varhaiskasvatuksen avustaja. 

Aikaisemmin jokaiselle yksittäiselle sijaisuudelle on ollut erillinen työpaikkailmoituksensa. Uudistuksen tavoitteena on tehdä työnhaku entistä sujuvammaksi hakijalle. 

“Työpaikkailmoitusten massa vähenee, ja tehtäväkohtaiset ilmoitukset ovat helpommin hakijan löydettävissä. Lisäksi yhden hakemuksen täyttämällä voi hakea kaikkia kaupungin avoinna olevia sijaisuuksia samalla kertaa”, kertoo HR-suunnittelija Mimmi Heikkilä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. 

Hakija voi kertoa hakulomakkeella toiveistaan esimerkiksi työpaikan sijaintiin, pienten pedagogiikkaan tai esiopetustehtäviin liittyen sekä tuoda esiin omaa osaamistaan ja kiinnostuksenkohteitaan. Kiinnostus esimerkiksi luontopedagogiikkaa, kielikylpyä, musiikkia tai taideaineita kohtaan voidaan huomioida, kun työntekijälle etsitään sopivaa määräaikaista työpaikkaa. 

Päiväkotien vakituisten työntekijöiden rekrytointi säilyy ennallaan, eli jokaista tehtävää haetaan suoraan päiväkotikohtaisten työpaikkailmoitusten kautta. Leikkipuistojen ja perhepäivähoidon sijaisten rekrytointiin ei tule muutoksia. 

Varhaiskasvatuksen syksyllä alkavat vakinaiset tehtävät ovat parhaillaan haussa 2.5. saakka.