Näin Postipuiston asuinalueen rakentaminen etenee vuonna 2024

Pohjoisen Postipuiston alueen rakennustyöt ovat edenneet ripeästi, ja monet rakennukset ovat jo valmistuneet tai parhaillaan rakenteilla.
Metsäläntien ja Rullakkokujan kulmaan valmistuu uusia kerrostaloja loppuvuodesta 2024. Kuva: Harri Saarinen
Metsäläntien ja Rullakkokujan kulmaan valmistuu uusia kerrostaloja loppuvuodesta 2024. Kuva: Harri Saarinen

Tänä vuonna Pasilan Postipuistoon valmistuu useita uusia asuinrakennuksia. Postivarikon naapurissa sijaitsevalle Rullakkotorille valmistuu jo keväällä Firan rakennuttama kohde. Metsäläntien ja Rullakkokujan kulmaan nousevat Ilmarisen, TA:n ja Y-Säätiön rakennuttamat kolme kerrostaloa, joiden on arvioitu valmistuvan vuoden loppuun mennessä. 

Lisäksi alueelle valmistuu A-kruunun ja Asuntosäätiön yhteistyönä toteutettava puurakenteinen asuntoreformikohde "Urbaani puukortteli". Hankkeesta kerrotaan tarkemmin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman sivuilla.

Asuntomarkkinoiden nykytilanne on jonkin verran vaikuttanut hankkeiden etenemiseen myös Postipuistossa.

Katujen rakentaminen jatkuu

Kadunrakennustyöt jatkuvat alueella läpi vuoden. Metsäläntien ja Rullakkokujan risteykseen toteutetaan asemakaavan mukainen portaikko, jonka rakentaminen pyritään saamaan käyntiin vielä tämän vuoden aikana. 

Posteljooninkadun pohjoispäässä ja lähikaduilla jatkuvat pintaurakat, ja viime vuonna aloitetut urakat viimeistellään istutuksilla ja ulkokalusteilla.

Asukkaat kohtaavat edelleen lisääntyvää työmaaliikennettä, tilapäisiä liikennekatkoksia sekä pysäköintipaikkojen vähenemistä, jotka johtuvat alueen aktiivisesta rakennusvaiheesta.

Uuden päiväkodin rakentaminen alkamassa

Lavakadun päiväkotihankkeen viimeistä hankepäätöstä odotetaan, ja rakentaminen saattaa alkaa mahdollisesti jo maaliskuussa 2024. 

Eteläisen Postipuiston asemakaava on saanut lainvoiman. Uusi asemakaava-alue sijaitsee Postin pääkonttorin ja rantaradan välisellä alueella. Kaava mahdollistaa uusien asuinrakennusten, päiväkodin, päivittäistavarapalveluiden sekä Ilmalan aseman läheisyyteen sijoittuvien toimitilojen rakentamisen. 

Koko laajemman Pohjois-Pasilan alueen muutos on alkanut hahmottua yhä selkeämmin, ja asukkaat voivat odottaa näkevänsä rakentamisen edistymistä vuoden 2024 aikana. Helsingin kaupungin Uutta Helsinkiä rakentamassa -sivuilla on lisätietoa Postipuiston rakennushankkeista ja niiden etenemisestä.