Leikkipuisto Sanna korjataan uuteen loistoon

Länsi-Pasilassa sijaitseva Leikkipuisto Sanna peruskorjataan moderniksi ja luontoteemaiseksi leikkipuistoksi. Toukokuussa 2024 alkavassa remontissa leikkipuisto saa muun muassa uusia leikkivälineitä, kuntoilupisteen, lisää vehreyttä ja uuden valaistuksen. Leikkipuisto avautuu jälleen käyttöön kesällä 2025.
Havainnekuva Leikkipuisto Sannasta uudistuksen jälkeen. Kuva: Sitowise Group oyj
Havainnekuva Leikkipuisto Sannasta uudistuksen jälkeen. Kuva: Sitowise Group oyj

Leikkipuisto Sanna sijaitsee Susannanpuistossa Länsi-Pasilassa, aivan Keskuspuiston reunalla. Leikkipuisto rajautuu pohjoisessa Keskuspuistoon johtavaan puistokäytävään, lännessä Keskuspuistoon, etelässä Susannanpenkereeseen ja idässä Maistraatinkatuun. Noin kuudesosa leikkipuistosta on metsäistä ja kallioista aluetta.

Leikkipuiston peruskorjaukselle on kysyntää ja tarvetta, sillä puisto on suosittu ja monen ikäisten lasten käytössä. Leikkipuiston iltapäiväkerhojen, työpajojen sekä vauva- ja perhetoiminnan lisäksi alueen asukkaat käyttävät leikkipuistoa aktiivisesti. 

Rakentaminen alkaa toukokuussa – luvassa uusi vesileikkialue sekä peli- ja kuntoilupaikka

Ennen toukokuussa alkavaa peruskorjausta puistosta kaadetaan kaksi huonokuntoista puuta maaliskuun aikana. Puiston nykyinen kasvillisuus säilytetään muilta osin ja sinne istutetaan uusia havu- ja lehtipuita sekä pensaita. Luontoteema tulee näkymään luonnonmukaisissa pinta- ja leikkivälinemateriaaleissa ja niiden värimaailmassa. 

Pienten lasten leikkialue laajenee ja puiston leikkitoiminnot tulevat monipuolisemmiksi. Uusia toimintoja ovat ulkokuntoilupaikka sekä uusi vesileikkialue, joka korvaa vanhan kahluualtaan. Kallion kupeeseen sijoitetaan pelialue esimerkiksi koripalloa varten. Aluetta reunustamaan sekä leikkialueelle on tulossa matalia maakumpuja parantamaan leikittävyyttä.

Oleskelupaikkojen määrä puistossa lisääntyy erilaisilla kalusteilla ja rakenteilla. Katoksen yhteyteen sijoitetaan opetuksellisia välineitä iltapäivätoiminnan käyttöön. 

Hulevesien hallintaa alueella parannetaan. Alue on viettävä ja sen pintoja muotoillaan siten, että puuston kasvuolot säilyvät ennallaan. Metsäinen alue säilytetään nykyisellään. Kuivatus toteutetaan ohjaamalla osa pintavesistä istutusten käyttöön.

Koko leikkipuiston valaistus uusitaan ja korvataan energiatehokkailla LED-valoilla.

Leikkipuisto suljettuna rakentamisen ajan – rakentamisesta ei suurta haittaa alueella

Vähän yli vuoden kestävä peruskorjaus alkaa toukokuussa 2024. Uudistetun leikkipuiston on tarkoitus avautua alkukesästä 2025, mutta viimeistään ennen koulujen alkua 2025.  

Rakentaminen sulkee puiston vuodeksi ja se rajataan työmaa-aidoin. Työssä käytettävistä koneista sekä kalliotöistä saattaa kantautua jonkin verran ääntä, mutta häiriöt pyritään pitää minimissä. Työt suoritetaan arkipäivisin klo 7–16 välillä. 

Alueen asukkaita kehotetaan käyttämään naapurialueiden leikkipaikkoja rakennustöiden aikana. Leikkipuisto Sannan piha-alueen ollessa suljettuna, leikkipuiston ohjattu toiminta jatkuu elokuussa 2024, osoitteessa Pasilan puistotie 8.

Peruskorjauksen pääurakoitsijana toimii Stara.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi puistosuunnitelman 14.11.2023