Laajasalontien uudistaminen jatkuu raitiotierakentamisella

Laajasalontien nykyinen kadunrakennusurakka valmistuu kesän aikana. Samoihin aikoihin alkaa kadun uudistamisen seuraava vaihe, joka tuo alueelle pikaratikan.
Katurakentamista Laajasalontien työmaalla keväällä 2023
Katurakentamista Laajasalontien työmaalla keväällä 2023

Laajasalontietä uudistetaan puistokaduksi Yliskyläntien ja Koirasaarentien välillä. Vuonna 2021 alkanut ensimmäisen vaiheen urakka on loppusuoralla. Urakassa on uudistettu kadunalaista kunnallistekniikkaa sekä rakennettu muun muassa uudet jalkakäytävät, pyörätiet ja tilavaraus pikaraitiotielle.

Meneillään oleva urakka vaikuttaa Laajasalontiellä liikenteeseen vielä kesäkuun ajan. Tavoitteena on, että kesäkuun loppuun mennessä Laajasalontien ajoradat sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät on päällystetty ja kadun kiveystyöt ja viheralueet ovat valmiit.

Sivukatujen liikenteeseen työt vaikuttavat vähemmässä määrin vielä heinäkuussakin, jolloin tehdään urakan viimeisiä töitä. Näitä ovat asfaltointi- ja kivityöt Yliskyläntien ja Kuvernöörintien risteysalueella sekä hidasteiden rakentaminen Yliskylän ramppeihin. Lisäksi tehdään pyöräteiden asfaltoinnit Yliskyläntien risteyksestä Herttoniemen suuntaan sekä istutustöitä.

Lisäksi urakkaan kuulumattomana erillisenä projektina rakennetaan liikenneympyrä Reposalmentien ja Yliskylän puistokadun risteykseen. Liikenneympyrän rakentaminen pääsee alkamaan kesäkuun puolivälin jälkeen, jolloin bussiliikenne siirtyy eri reitille.  Kulkuväyliä ei tarvitse sulkea ympyrän rakentamisen aikana.

Raitiotierakentaminen jatkuu ainakin vuoteen 2025

Toukokuussa päivitetyn aikatauluarvion mukaan Laajasalontien ensimmäisen vaiheen urakka valmistuu kokonaisuudessaan heinäkuun loppuun mennessä. Viivettä valmistumiseen on aiheuttanut etenkin suuri lisä- ja muutostöiden määrä. Nykyisen urakan päättyessä Kruunusillat-allianssin työt etenevät suunnitellusti Laajasalontielle.

Kruunusillat-raitiotien rakentamiseen liittyvät työt Laajasalontiellä alkavat arvion mukaan heinäkuussa ja valmistuvat pääosin vuonna 2025. Työt ovat kiivaimmillaan kesinä 2023 ja 2024. Raitiotien rakentamisen aikataulut tarkentuvat töiden edetessä, ja niistä saa tietoa Kruunusillat-hankkeen viestintäkanavista.

Kruunusillat-raitiotiehen liittyviä töitä Laajasalontiellä ovat ratapohjan ja raitioradan rakentaminen, ajolanka- ja valaisinpylväiden asentaminen sekä niiden perustuksen rakentaminen. Etenkin rakentamisen loppuvaiheessa painottuvat myös erilaiset raitiotien järjestelmiin liittyvät työt.

Valmistuessaan Kruunusillat-hanke tarjoaa laajasalolaisille uuden raitioliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteyden siltareittejä pitkin kantakaupunkiin.

Seuraa Laajasalontien rakentamista

Seuraa rakentamista näissä kanavissa:

Laajasalontien uudistus (katu-urakka päättyy kesällä 2023)

·       verkkosivut (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

·       Facebook(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kruunusillat-raitiotie (urakka etenee Laajasalontielle kesällä 2023)

·       verkkosivut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

·       Facebook(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

·       Twitter(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)