Kotihoidon asiakkaiden läheisten mielipiteitä selvitettiin uudella kyselytutkimuksella – arvosanaksi annettiin hyvä

Selvitimme ensimmäistä kertaa uudella kyselyllä kotihoidon asiakkaiden läheisten mielipiteitä kotihoidosta. Läheiset antoivat kotihoidolle kouluarvosanaksi 8.
Nuorempi henkilö taluttaa vanhempaa.
Kuva: Maija Astikainen

Aiemmin olemme selvittäneet kyselytutkimuksin vain kotihoidon asiakkaiden kokemuksia. 

– Läheisillä on kotihoidossa iso rooli ja he tekevät paljon asiakkaidemme hyväksi. Tällä kyselyllä saimme tärkeää tietoa siitä, mitä läheiset meiltä toivovat ja tarvitsevat, kotihoidon johtaja Helena Venetvaara kertoo. 

Yhteydenpitoon ja palveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä – eniten parannettavaa löytyy ulkoilumahdollisuuksista  

Valtaosa (79 %) vastanneista koki saavansa tarvittaessa yhteyden kotihoidon työntekijöihin. 67 % koki, että kotihoidon asiakkaana oleva läheinen saa riittävästi kotihoidon palveluja. 65 % oli sitä mieltä, että he ovat saaneet osallistua kotihoitopalvelujen suunnitteluun ja arviointiin. 

– Olemme iloisia näistä tuloksista, mutta kehittämistyö jatkuu. Iso kiitos tuloksista kuuluu työntekijöillemme, Venetvaara kiittää. 

39 % vastaajista oli sitä mieltä, että kotihoito on sopinut heidän kanssaan asiakkaana olevan läheisen arkeen osallistumisesta. 43 % kaipasi enemmän apua läheisen ulkoilussa. 35 % vastaajista puolestaan kertoi kaipaavansa enemmän neuvoja ja ohjausta läheisensä sairauteen ja terveydentilaan liittyvissä asioissa, toimintakyvyn tukemisessa ja mielenterveyteen liittyvissä haasteissa. 

– Meidän on selkeästi kehitettävä vielä yhteistyötä läheisten kanssa ja selkeytettävä sitä, millä tavalla läheiset voivat halutessaan olla asiakkaan arjessa mukana ja tukena. Pyrimme myös hyödyntämään sähköistä Maisa-kanavaa yhteydenpidossa entistä paremmin, Venetvaara sanoo. 

Liikkumissopimusta hyödynnetään myös ulkoilussa 

Kyselyn tulosten johdosta kotihoidossa käydään kuluvan kevään aikana läpi läheisten ja asiakkaiden kanssa liikkumissopimuksia. Sopimus on osa jokaisen asiakkaan hoitosuunnitelmaa, ja siihen on kullekin asiakkaalle määritelty omat tavoitteet.  

– Mietimme läheisten ja asiakkaidemme kanssa, mitkä ovat juuri niitä toimia, jotka tukevat asiakkaan liikkumista ja sujuvaa arkea. Jollekin se voi tarkoittaa päivittäistä käyntiä postilaatikolla, toiselle tuolijumppaa ja kolmannelle esimerkiksi ruoan laittoa yhdessä, Venetvaara sanoo. 

Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla, jotka jaettiin kotihoidon asiakkaiden läheisille. Kyselyn vastaajamäärä oli 1174. Tutkimus toteutettiin 24.10.-13.11.2022 välisenä aikana.  

Helsingin kotihoidossa on kuukausitta noin 6800 säännöllisen kotihoidon asiakasta. Kotikäyntejä tehdään vuosittain noin 3,3 miljoona. Etäkäyntejä tehdään vuosittain noin 400 000.  
 

Kuva: Maija Astikainen