Kerro mitä kaupungin toimintaa pitäisi arvioida

Onko Helsingin kaupungin palveluissa tai muussa toiminnassa jotain, mitä haluaisit arvioitavan? Kaupunkilaisia pyydetään kertomaan ehdotuksia arvioitavista aiheista kerrokantasi.hel.fi-verkkopalvelussa tai arviointikertomus.fi-sivustolla 21. tammikuuta mennessä.
Kuntalaisten ehdotusten perusteella on arvioitu kaupungin toimintaa, kuten kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoa. Kaupunkilaiset voivat parhaillaan ehdottaa uusia aiheita arviointia varten. Kuva: Veikko Somerpuro
Kuntalaisten ehdotusten perusteella on arvioitu kaupungin toimintaa, kuten kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoa. Kaupunkilaiset voivat parhaillaan ehdottaa uusia aiheita arviointia varten. Kuva: Veikko Somerpuro

Arvioinnin tulee tekemään Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta. Se ottaa vuosittain arvioitavaksi parisenkymmentä aihetta, kertoo johtava tuloksellisuustarkastaja Liisa Kähkönen Helsingin kaupungin tarkastusvirastosta.

– Tarkastuslautakunta valitsee mukaan aiheita, joita on ehdotettu paljon ja jotka ovat merkityksellisiä paitsi kaupunkilaisten myös koko kaupungin kannalta. Esimerkiksi viime vuodelta on arvioitu sitä, onko kaupunki onnistunut kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa ja nuorisotyön vahvistamisessa. Tarkastuslautakunta antaa kaupungille tarvittaessa suosituksia asioiden parantamiseksi, toteaa Kähkönen.

Kuntalaiset ovat ehdottaneet aiheita runsaasti viime vuosien vastaavissa kyselyissä. Ehdotuksia on kysytty myös valtuustoryhmiltä, valtuutetuilta, kaupungin johdolta ja tarkastuslautakunnan jäseniltä.

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin. Sen tehtäviin kuuluu arvioida vuosittain, toteutuvatko kaupunginvaltuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Lisäksi lautakunta arvioi, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan tekemät arviointiraportit ovat luettavissa kaupungin Arviointikertomus-verkkosivustolla.