Kaavaluonnos Makasiinirannan tulevaisuudesta nähtäville

Eteläsatamaan suunnitellaan uutta elämyksellistä ja toiminnoiltaan monipuolista ranta-aluetta. Tavoitteena on liittää Makasiiniranta ja Olympiaranta osaksi keskustan kaupunkirakennetta, merellisiä julkisia kaupunkitiloja ja kävelykeskustaa. Nyt nähtävillä oleva asemakaavaluonnos mahdollistaa uuden museorakennuksen, neljä uutta toimisto- ja liikerakennusta, julkisen rannan ja rantareitin sekä satama-alueen rakentamisen Makasiinirantaan ja Olympiarantaan.
Makasiinirannan kehittämisestä järjestettiin vuonna 2022 kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailu. Nyt nähtävillä olevan asemakaavaluonnoksen lähtökohtana on kilpailun voittanut ehdotus ”Saaret”.   Kuva: NIAM, Arkkitehtitoimisto K2S , White Arkitekter
Makasiinirannan kehittämisestä järjestettiin vuonna 2022 kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailu. Nyt nähtävillä olevan asemakaavaluonnoksen lähtökohtana on kilpailun voittanut ehdotus ”Saaret”. Kuva: NIAM, Arkkitehtitoimisto K2S , White Arkitekter

Suunnittelualue ulottuu Vanhalta kauppahallilta Olympiaterminaalin eteläpuolelle. Alue suunnitellaan osaksi keskustaa, jossa on julkisia ja kaupallisia palveluita sekä kävelyyn ja oleskeluun houkutteleva ranta-alue. Makasiinirannan kehittämisestä järjestettiin vuonna 2022 kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailu. Alueen asemakaavan lähtökohtana on kilpailun voittanut ehdotus ”Saaret”. 

Uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta maamerkki Eteläsatamaan

Alueelle tavoitellaan kansainvälisen tason museorakennusta, joka sijoittuu lähelle Vanhaa kauppahallia ja Kauppatoria. Rakennuksen toteuttamiseen tähtäävä suunnittelukilpailu julkistettiin 15.huhtikuuta 2024. Museo on Eteläsataman ensimmäinen julkinen kulttuurirakennus ja tulee toimimaan alueen uutena vetovoimatekijänä. Tavoiteaikataulun mukaan arkkitehtuuri- ja designmuseo voisi aloittaa toimintansa uudessa rakennuksessa vuonna 2030. Museon eteläpuolelle rakentuu kaksi toimistorakennusta ja kaksi hotellirakennusta, joiden maantasokerrosten liiketilat avautuvat rantareitille.

Helsingin rantoja kiertävä rantareitti täydentyy

Makasiiniranta muuttuu suljetusta satama-alueesta kulttuuripainotteiseksi ja tapahtumalliseksi kaikille avoimeksi tilaksi. Merenrantaa seuraileva rantareitti täydentyy Makasiinirannan ja Olympiarannan osuudella yhdistäen Kaivopuiston ja Kauppatorin toisiinsa. Uusi osa reitistä rakennetaan mahdollisimman lähelle rantaa.

Satamarakennuksiin tulevaisuudessa uutta toimintaa

Satamatoiminnot jäävät Makasiinilaiturin eteläosaan ja Olympialaiturille. Uudelle pika-alusliikenteen terminaalille tulee paikka Satamatalon ja Olympiaterminaalin väliin.   

Satamatalo ja Olympiaterminaali ovat rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita rakennuksia ja niillä on kaavassa suojelumerkintä. Kun alue tulevaisuudessa vapautuu satamalta muuhun käyttöön, suojeltuihin rakennuksiin tavoitellaan kulttuuritoimintoja ja liiketiloja. 

Alue rakentuu vaiheittain

Ensimmäisessä vaiheessa satamatoiminnot poistuvat Makasiinirannan pohjoisosasta siten, että alueelle voidaan toteuttaa uusi museorakennus sekä kaksi Saaret-hankkeen pohjoisinta uudisrakennusta. Tavoitteena on, että alueen pohjoisosa on valmis vuonna 2030. 

Alueen eteläosa jää vielä Tukholman reittiliikenteen käyttöön ja rakentuu vasta satamatoimintojen poistuttua. Satamatoiminnot vetäytyvät alueen eteläosasta vasta kun Länsisatamasta Länsiväylälle johtava satamatunneli on valmis ja Tukholman reittiliikenne on siirtynyt Katajanokalle.

Aineistot nähtävillä 6. toukokuuta asti

Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavaluonnoksen aineistoihin voi tutustua 15.4.-6.5.2024 välisenä aikana osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Kirjalliset mielipiteet pyydetään jättämään 6.5.2024 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon. 

Asemakaavaluonnos etenee päätöksentekoon syksyllä 2024. Lopullisen päätöksen asemakaavaehdotuksesta tekee kaupunginvaltuusto arviolta alkuvuodesta 2026.  

Havainnekuvassa näkymä Tähtitorninvuorelta. Kuva: NIAM, Arkkitehtitoimisto K2S , White Arkitekter
Havainnekuvassa näkymä Tähtitorninvuorelta. Kuva: NIAM, Arkkitehtitoimisto K2S , White Arkitekter