Hitas-järjestelmä lakkautetaan, tilalle joukko toimenpiteitä

Helsingin kaupunginhallitus päätti korvata Hitas-järjestelmän usean keinon toimenpidekokonaisuudella. Yhden järjestelmän sijaan esitetään toimenpidekokonaisuutta. Tällainen lähestymistapa on yhtä asumisen sääntelyjärjestelmää joustavampi ja mahdollistaa eri vaihtoehtojen kokeilun ja uudelleensuuntaamisen toimintaympäristön muuttuessa.
Koskelassa sijaitsee yksi Helsingin kaupungin Hitas-kohteista.  Kuva: Kari Palsila
Koskelassa sijaitsee yksi Helsingin kaupungin Hitas-kohteista. Kuva: Kari Palsila

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli Hitas-järjestelmää kokouksessaan tänään. Valmistelun tuloksena yhden korvaavan järjestelmän sijaan siirrytään toimenpidekokonaisuuteen, jonka toimet ovat luonteeltaan joko alueellisia tai kohderyhmäkohtaisia tai laajemmin kaupungin asuntopolitiikkaan ja edunvalvontaan liittyviä. Kaupunginhallitus päätyi korvamaan Hitas-järjestelmän ehdotetulla moniosaisella keinovalikoimalla.

Tällainen lähestymistapa on myös yhtä asumisen sääntelyjärjestelmää joustavampi ja mahdollistaa eri vaihtoehtojen kokeilun ja uudelleensuuntaamisen toimintaympäristön muuttuessa. Virkavalmistelun perusteella esitetty kokonaisuus pitää sisällään laatuohjatun perheasuntotuotannon rakentamisen, asumisoikeustuotannon lisäämisen, osaomistusasumisen kokeilun ja myöhemmin mahdollisen laajentamisen kaupungin omana tuotantona sekä esikaupunkialueiden vetovoiman lisäämiseen tähtääviä toimia.

Kaupunginhallitus erityisesti kehottaa kaupunginkansliaa ja kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan osaomistusasumisen mallin käynnistämisen edellytykset niin, että tämä malli on otettavissa käyttöön vuoden 2024 aikana. Samalla kaupunginhallitus kehottaa valtion muita toimijoita avaamaan keskustelun mallia koskevien tulorajojen poistamisesta tai korottamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa aloittamaan tonttien varaamisen Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT:lle osaomistusmallia varten, jotta uuden mallin toteuttaminen voi alkaa mahdollisimman saumattomasti. Samassa aikataulussa uusien tonttien varaamisesta kohdennetusti Hitas-tuotantoon luovutaan. Kaupunginhallitus myös kehottaa huolehtimaan riittävistä tontinvarauksista kaupungin omalle asumisoikeustuotannolle.

Helsingin tulevien vuosien asuntotuotantotavoitteet määritellään osana seuraavaa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön (AM)-toteutusohjelmaa 2024. Hitas-järjestelmästä luopumisen vaikutukset huomioidaan siinä yhteydessä. Nykyisen Hitas-järjestelmän kehittäminen vaatisi merkittäviä lisäpanostuksia, mutta uudisrakentamisen volyymi huomioiden järjestelmän vaikutukset suhteessa sen nykyisiin tavoitteisiin ja Helsingin asuntopoliittisiin haasteisiin jäisivät todennäköisesti vähäisiksi.

Lisäksi tonttien varaamisesta Hitas-kohteille luovutaan ja otetaan käyttöön erilaisia toimenpiteitä, joilla osaltaan vastataan todettuihin tavoitteisiin Helsingin pito- ja vetovoiman vahvistamisesta, omistusasumisen saavutettavuuden helpottamisesta ja asuinalueiden asuntokannan monipuolisuudesta. Merkittävin uusi avaus on osaomistusasumisen kehittäminen kaupungin omana tuotantona. Hitas-asunnot ovat kaupunkilaisille tarkoitettuja omistusasuntoja, joiden hintaa säädellään. Järjestelmä kehitettiin 1970-luvun lopulla vastaamaan Helsingin elinvoimaisuuteen liittyviin haasteisin. Olemassa olevat Hitas-asunnot säilyvät vanhoin ehdoin järjestelmän piirissä.

Tiedotetta päivitetty 13.6.2023 klo 11.50. Täydennetty kappaletta nro kaksi, lisätty ”Virkavalmistelun perusteella esitetty” ja lisätty tiedotteen loppuun virke: "Olemassa olevat Hitas-asunnot säilyvät vanhoin ehdoin järjestelmän piirissä."