Helsinkiläisten viihtyvyys ja turvallisuuden tunne hieman entistä alemmalla tasolla

Uusimman Helsinki-barometrin mukaan kaupungin asukkaat kokevat asuinalueensa vähemmän viihtyisänä ja turvallisena kuin aikaisemmissa barometrikyselyissä. Kaupungin sisällä on kuitenkin merkittäviä alueellisia eroja, samoin sukupuolten väliset erot olivat monin paikoin huomattavia. Suurin osa vastaajista piti Helsingin keskustaa viihtyisänä, mutta turvallisena viikonloppujen ilta-aikaan sitä piti vain puolet.
Kevään 2023 Helsinki-barometrissa puolet vastaajista koki olonsa turvalliseksi kävellessään yksin myöhään viikonloppuiltana keskustassa. Kuva: Jussi Hellsten/Helsinki Partners
Kevään 2023 Helsinki-barometrissa puolet vastaajista koki olonsa turvalliseksi kävellessään yksin myöhään viikonloppuiltana keskustassa. Kuva: Jussi Hellsten/Helsinki Partners

Tänä keväänä 82 prosenttia kyselytutkimuksen vastaajista – edelleen varsin korkea osuus siis – koki oman asuinalueensa viihtyisänä, kun vielä viime syksyyn saakka osuus on ollut vähintään 90 prosentin tasolla. Naisista 84 prosenttia koki nyt oman asuinalueensa viihtyisänä ja miehistä 81 prosenttia. Sukupuolten ero tämän kysymyksen tuloksissa on ollut edellisillä kyselykierroksilla samankaltainen. 

Myös turvallisuuden tunne heikentyi uusimman barometrin mukaan jonkin verran viime syksyyn verrattuna. Yhteensä 79 prosenttia vastaajista koki, että oma asuinalue on turvallinen* myös myöhään viikonloppuiltaisin alueella kävellessä. Vuosi sitten vastaava osuus oli 86 prosenttia. Miehet kokevat asuinalueensa selvästi turvallisemmaksi kuin naiset. 85 prosenttia miehistä ja vain 72 prosenttia naisista piti asuinaluettaan turvallisena myös myöhään viikonloppuiltaisin. Ero on ollut samaa luokkaa aikaisemmissa barometrikyselyissä. 

Ensimmäistä kertaa barometrissa kysyttiin myös turvallisuuden tunteesta ja viihtyvyydestä Helsingin keskustassa. Kevään 2023 barometrissa puolet vastaajista koki olonsa turvalliseksi kävellessään yksin myöhään viikonloppuiltana keskustassa. Naisvastaajista 39 prosenttia oli tätä mieltä, miehistä 61 prosenttia. Naisista noin joka kolmas oli eri mieltä väitteen kanssa, eli voidaan sanoa, että näin moni koki olonsa turvattomaksi. Viihtyisänä keskustan koki 62 prosenttia kaikista barometrivastaajista. 

Helsinki-barometri on kaupunginkanslian puolen vuoden välein toteuttama haastattelututkimus, jonka vastaajat (N=1000) ovat edustava otos kaupungin aikuisikäisestä väestöstä. Uusin aineistonkeruu toteutettiin 6.4.–28.4.2023. Barometrin tuloksista raportoidaan laajemmin kaupungin ylläpitämällä verkkosivustolla kaupunkitieto.hel.fi. 

* Lukuun sisältyvät vastausvaihtoehdot melko turvallinen ja erittäin turvallinen.