Helsinki varmistaa lakisääteiset koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on edellyttänyt, että Helsinki saattaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut lain edellyttämälle tasolle 31.7.2024 mennessä. Helsinki on jo ryhtynyt moniin ja laajoihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan lakisääteisten terveystarkastusten toteutuminen.
Koululaisia.
Kuva: Maija Astikainen

”Suhtaudumme aluehallintoviraston antamaan päätökseen erittäin vakavasti. Teemme kaikkemme, että pystymme tarjoamaan koululaisille ja opiskelijoille lakisääteiset terveystarkastukset”, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo.

Koronapandemia kohdistui raskaimmin Helsinkiin. Helsinki joutui irrottamaan nopealla aikataululla koronarokotuksiin terveydenhoitajia koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Tämä vaikeutti terveystarkastusten toteuttamista kouluilla ja oppilaitoksissa lukuvuonna 2021–2022.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat palanneet syksyllä 2022 omiin töihinsä ja kaikki koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien paikat on saatu täytettyä. Lisäksi Helsinki palkkasi 32 uutta terveydenhoitajaa kouluille ja oppilaitoksiin. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien terveystarkastusten kattavuus näyttääkin jo paljon paremmalta.

Lääkärintarkastuksia ostopalvelulla

Helsinki on etsinyt määrätietoisesti keinoja turvata koululaisille ja opiskelijoille lakisääteiset lääkärintarkastukset tilanteessa, jossa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärien tehtäviä ei kaikista ponnisteluista huolimatta ole onnistuttu täyttämään riittävästi.

Helsinki on tarjonnut lääkäripalvelua myös palvelusetelillä ja henkilöstövuokrauksella. ”Valitettavasti emme ole kuitenkaan saaneet hankittua henkilöstövuokrauksella ja palveluseteleillä odotettua määrää terveystarkastuksia. Vuokratyövoimalla olemme saaneet vain reilun kolmen lääkärin työpanoksen. Tavoitteenamme oli saada tätä kautta viidentoista lääkärin työpanos. Myös palvelusetelituottajilla on ollut haasteita tarjota terveystarkastuksia”, Leena Turpeinen kuvaa tilannetta.

Uutena toimenpiteenä Helsinki ostaa syksystä 2023 lähtien merkittävän määrän laajoja lääkärintarkastuksia suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta 1., 5. ja 8. luokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille.

Lääkärintarkastuksia ostetaan 1.11.2023 - 31.7.2025 arviolta noin 30 000. Lisäksi kaupungilla on mahdollista ostaa vielä vuoden mittaisella optiokaudella noin 10 000 tarkastusta lisää.

Avustavaa henkilöstöä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Helsinki palkkaa myös avustavaa henkilöstöä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon määräaikaisesti, jotta terveydenhoitajat ja lääkärit voivat keskittyä terveystarkastuksiin. Lisäksi kouluterveydenhuollossa kokeillaan terveydenhoitajien varahenkilöjärjestelmää ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden lääkärintarkastusten yhdistämistä terveyskeskuslääkärin työhön.

Terveystarkastusten toteutumista seurataan tarkoin

”Seuraamme terveystarkastusten toteutumista tarkoin. Uskomme, että pystymme edellä esitetyillä toimenpiteillä varmistamaan helsinkiläisille koululaisille ja opiskelijoille lakisääteiset terveystarkastukset. Huoltajat ja opiskelijat voivat tarvittaessa olla omaan terveydenhoitajaansa yhteydessä terveystarkastuksista. Toki myös itse viestimme heille terveystarkastusten aikatauluista”, Leena Turpeinen kertoo.

Lakisääteisten terveystarkastusten lisäksi meidän pitää myös pystyä vastaamaan koronapandemian aikana syntyneeseen hoito- ja palveluvelkaan, joka näkyy valitettavasti erityisesti lasten ja nuorten kohdalla, Turpeinen jatkaa.

Peruskoulun 1., 5. ja 8. luokalla tulee tehdä sekä terveydenhoitajan että lääkärin terveystarkastus. Terveydenhoitajan tarkastus tulee tehdä jokaisella luokka-asteella. Helsingin peruskouluissa on yhteensä yli 57 000 oppilasta. Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan tulee tehdä tarkastus ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikille opiskelijoille. Lääkärintarkastus tulee tehdä kaikille opiskelijoille joko ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Pojille lääkärintarkastus tehdään kutsuntatarkastuksen yhteydessä. Toisen asteen opiskelun aloittaa Helsingissä vuosittain noin 10 500 opiskelijaa. Toisella asteella opiskelijoita on noin 39 000.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 12.6.2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)