Helsinki puuttuu luvattomaan maankäyttöön – ensimmäisinä kohteina hylätyt veneet ja katuja tukkivat myyntikojut

Luvattomasti kaduille ja jalankulkualueille jätetyt myyntikojut haittaavat liikkumista ja puutteellinen hygienia ruoanvalmistuksessa voi johtaa jopa ruokamyrkytyksiin. Rannoilla lahoavat hylätyt veneet ovat pahimmillaan ympäristöriski.
Hylätty vene Tammisalossa.
Hylätty vene Tammisalossa.

Yleisillä alueilla, kuten kaduilla, aukioilla ja puistoissa toimivien myyntikojujen ja grillien luvattomaan säilyttämiseen ja ohjeiden vastaiseen toimintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota vuonna 2024. 

”Valvonnalla pyritään siihen, että kaupungin puisto- ja katualueet ovat kaikkien käytettävissä ja että yritystoiminnan tasapuoliset mahdollisuudet toteutuvat. Tapahtumallisuuden ja erilaisen myyntitoiminnan lisääntyminen keskustassa on positiivista, mutta on tärkeää, että elintarvikkeiden hygienia on kunnossa ja myynnissä noudatetaan elintarvikelakia ja yhteisiä pelisääntöjä”, sanoo asiakkuusjohtaja Mari Randell Helsingin kaupungilta.

Kaupunki on kerännyt luvattomasti kaduilla olevia myyntikojuja ja ohjeistanut kojujen pitäjiä, ettei niitä saa säilyttää katualueilla.

Rannoilla lahoavat veneet voivat olla ympäristölle haitallisia

Merenrannalle hylätyt veneet voivat olla myös ympäristölle haitallisia, jos ne pääsevät lahoamaan vesirajassa. Ensisijaisesti veneen omistaja on velvollinen hoitamaan veneen poiston, mutta jos omistajaa ei löydy, kaupunki voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin hylätyn veneen poistamiseksi.

Luvattomat myyntikojut haittaavat liikkumista

Myyntikojuja on säilytetty luvatta jalkakäytävillä erityisesti keskusta-alueella. Tavaroiden ja kojujen luvaton säilyttäminen on riski liikenneturvallisuuden ja myös kiinteistöjen pelastusteiden kannalta, jos tavarat tukkivat reittejä. Myyntikojujen omistajat ovat velvollisia poistamaan tavaransa kadulta, mutta tarvittaessa kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Puutteellinen hygienia voi johtaa ruokamyrkytyksiin

Puutteellinen hygienia tai vaihtelut elintarvikkeiden lämpötiloissa voivat pahimmillaan johtaa ruokamyrkytyksiin. Ruuan säännöllinen ulkomyynti vaatii aina elintarvikelain mukaisen ilmoituksen toiminnan aloittamisesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä on lukuisia kioskiyrittämisen mahdollisuuksia 

Ruokarekat eli niin sanotut ketterät kioskit ovat yksi esimerkki kioskiyrittämisen muodoista Helsingissä.

Niillä ei ole pysyvää myyntipaikkaa, vaan yritykset saavat käyttöoikeuden joko ydinkeskustan määrätyille kauppapaikoille tai vapaammin keskustan ulkopuolelle. Ketterillä kioskeilla on kiinteä hinnoittelu, joka perustuu joko vuosittaiseen tai kuukausittaiseen sopimukseen.

Polkupyörästä tai kärrystä tehtävä elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden myynti on Helsingissä sallittua puistoalueilla ilman erillistä maanomistajan lupaa. Samassa paikassa myymässä saa olla tähän tapaan enintään tunnin. 

Luvattomasta maankäytöstä voi ilmoittaa 

Hylätyistä veneistä ja muusta epäillystä luvattomasta maankäytöstä voi ilmoittaa Helsingin kaupungin palautejärjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta.