Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, yhdenvertaisuuslisä, varhaiskasvatusyksikkö Kontula - Kurki, Kontula, Kurkimäki

Itäinen suurpiiri, Kurkimäki, Kontula, Varhaiskasvatusyksikkö Kontula-Kurki

Kaikille tässä päiväkodissa työskenteleville tehtävän tutkintovaatimukset omaaville työntekijöille maksetaan peruspalkan lisäksi määräaikaista alueellista yhdenvertaisuuslisää 150€/kk 31.10.2024 asti. Alueellisen yhdenvertaisuuslisän tavoitteena on ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksen alueellista eriarvoistumista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tule töihin varhaiskasvatusyksikkö Kontula - Kurkeen!
Päiväkotimme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Kontulassa ja Kurkimäessä. Yksikössämme on yhteensä kuusi esiopetusryhmää ja seitsemän varhaiskasvatuksen ryhmää. Meillä yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys ovat Fiilarikyselyn tulosten mukaan yksikkömme vahvuuksia.

Työsi varhaiskasvatuksen erityisopettajana kohdistuu koko yksikköön. Työssäsi toimit varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan ja tuen asioiden asiantuntijana. Kehität osaltasi yksikkömme pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria. Pääset suunnittelemaan talon tarpeet huomioiden omaa aikatauluasi, käyttämään vahvuuksiasi ja jakamaan osaamistasi.

Työhösi kuuluu lasten tarpeiden havainnointia sekä tuen suunnittelua, toteutusta ja arviointia päiväkotiemme eri ryhmissä. Käytännössä olet mukana ryhmien toiminnassa yhteisopettajana tai pienryhmän vetäjänä. Lisäksi käyt tiimeissä keskustelua lasten tuen tarpeista ja niihin vastaamisesta. Osaamistasi kaivataan myös tuen prosessin eri vaiheissa ja tuen asiakirjojen kirjauksissa. Työskentelet moniammatillisissa verkostoissa ja teet muiden ammattilaisten lisäksi paljon yhteistyötä perheiden kanssa.

Sinulta odotamme positiivista ja innokasta asennetta viedä eteenpäin inkluusion mallia ja vahvistaa yksikkömme pedagogista osaamista. Tässä työssä yhtenä menestymisen edellytyksenä on vahva vuorovaikutusosaaminen. Teet tiivistä yhteistyötä päiväkodin johtajan ja varajohtajan kanssa. Meillä onkin toimivat rakenteet yhteiselle kehittämiselle. Varhaiskasvatuksen eri ammattiryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja näihin tapaamisiin sinäkin osallistut.

Yksikössämme työskentelee myös monikielinen ohjaaja sekä vakasosionomi. Alueemme veot tapaavat säännöllisesti yhteisissä tapaamisissa.

Vastaat yhdessä muun henkilöstön kanssa toiminnan suunnittelusta, lapsen tuen tarpeen havainnoinnista, lapsen ohjaamisesta ja tukemisesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä lapselle erityispedagogisesti sopivan toimintakulttuurin ja oppimisympäristön rakentumisesta sekä lapsen yksilöllisen oppimisen tukemisesta. Toiminta perustuu Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan, varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelmaan sekä lapsen vasuun ja leopsiin.

Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi olet suorittanut erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai sinulla on kasvatustieteen maisterin tutkinto ja pääaineena erityispedagogiikka
(varhaiserityisopettajan koulutus).

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002). Alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys tarkastetaan (tartuntatautilaki § 55).

Aloittaessasi vakituisen työsuhteen varhaiskasvatuksen erityisopettajana Helsingin kaupungilla vuonna 2024 tarjoamme sinulle 2000 euron kannustuspalkkion. Lisätietoja saat rekrytoivalta päiväkodin johtajalta.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä työpaikat

Varhaiskasvatuksen opettaja, kielikylpy, päiväkoti Nuotti, Pukinmäki

Koillinen suurpiiri, Pukinmäki, Varhaiskasvatusyksikkö Nuotti

Haku päättyy: 28.6.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 29.7.2024

Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetus, päiväkoti Vaahtera, Taka-Töölö

Eteläinen suurpiiri, Taka-Töölö, Varhaiskasvatusyksikkö Päiväpirtti-Vaahtera

Haku päättyy: 12.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 8.8.2024

Varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkoti Aada, Pohjois-Haaga

Läntinen suurpiiri, Pohjois-Haaga, Varhaiskasvatusyksikkö Aada

Haku päättyy: 10.7.2024 - 16:00
Palvelussuhde: 5.8.2024
Katso kaikki ammattialan tehtävät