Suoraan sisältöön

Opiskelija tai harjoittelija

Työharjoittelupaikkoja tarjoamme sote-alan opiskelijoille. Kun opintoja on riittävästi, olet tervetullut meille myös sijaisuuksiin. Töitä tehdessäsi kerrytät hyödyllistä työkokemusta ja syvennät osaamistasi.


Hoitajaopiskelija ja ohjaaja keskustelevat.


Työharjoittelut

Harjoittelussa tutustut kaupunkiin työnantajana. Opit uutta, jaat osaamistasi ja samalla luot tärkeitä kontakteja tulevaisuuttasi varten.

Käytännössä harjoittelupaikkamme löytyvät joko Jobiilista tai opettajat sopivat harjoittelupaikoista oppilaitosyhdyshenkilöittemme kanssa.

Harjoittelupaikoista meillä on sopimukset lähes kahdenkymmenen pääkaupunkiseudun ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun sekä yliopiston kanssa. Koska sopimusoppilaitosten opiskelijamäärä on todella suuri, pääkaupunkiseudun ulkopuolella opiskelevilla on harvoin mahdollisuus saada meiltä harjoittelupaikkaa. 

Epäselvissä tilanteissa ota aina ensin yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan tai yhdyshenkilöön.

Ohjeet harjoittelupaikkaa hakeville opiskelijoille

Hoitoalan AMK-opiskelijat

Kaikki harjoittelupaikkamme ovat haettavissa Jobiilissa. Jos et saanut harjoittelupaikkaa Jobiilin kautta, ota yhteyttä opettajaasi tai oppilaitoksen yhdyshenkilöön.


Hoitoalan ammatillisten oppilaitosten opiskelijat

Lähihoitajaopiskelijoiden harjoittelupaikat jaetaan kaikissa yksiköissä yhdysopettajien kautta.
Epäselvissä tilanteissa, ole aina yhteydessä opettajaasi tai oppilaitoksen yhdyshenkilöön.


Korkeakouluharjoittelijat

Korkeakouluharjoittelupaikkoja tarjoamme lähinnä oikeustieteen, sosiaalityön, psykologian tai puheterapian opiskelijoille.  Harjoittelupaikat avautuvat haettavaksi yleensä helmikuusta alkaen.

Harjoittelupaikkoja voi hakea

  • Yliopistojen omilta nettisivuilta
  • Helsinkirekrystä
  • Lähettämällä avoimen hakemuksen toimialan yhteyshenkilöille


Lääkärit

Ohje perusopintojen tai amanuenssin paikkaa hakeville

Yliopisto varaa ja jakaa harjoittelupaikat. Ellet ole saanut harjoittelupaikkaa oman tiedekuntasi kautta, voit lähettää avoimen hakemuksen sähköpostilla sairaalan ylilääkärille
 
Ohje EU:n ulkopuolella valmistuneille lääkäreille

Jos olet valmistunut lääkäriksi EU:n ulkopuolella ja sinulla on riittävä suomen kielen taito, voit hakea amanuenssin paikkaa.
Lähetä avoin hakemus sähköpostilla sairaalan ylilääkärille


Ohje jatkokoulutusvaiheen lääkäreille

Lähetä avoin hakemus sähköpostilla ylilääkärille.


Ruotsinkielinen sosiaalityö

Opettajat koordinoivat harjoittelupaikat ja ne jaetaan oppilaitoksessa.


Sosiaalityö

Ohje Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijalle

Opettajat koordinoivat harjoittelupaikat ja ne jaetaan oppilaitoksessa.

Ohje muille yliopiston sosiaalityön opiskelijoille

Hae harjoittelupaikkaa yliopiston käytäntöjen mukaan. Voit tutustua toimintaamme täällä. Kun löydät harjoitteluusi sopivan paikan, ota yhteyttä suoraan yksikköön tai vaihteen kautta (09 310 5015).


Sosionomiopiskelijat

Opettajat varaavat harjoittelupaikat ja ne jaetaan oppilaitoksessa.

Joillain opintojaksoilla opiskelijat etsivät paikat itse. Voit tutustua toimintaamme täällä. Kun löydät harjoitteluusi sopivan paikan, ota yhteyttä suoraan yksikköön tai vaihteen kautta (09 310 5015).


Muut opiskelijat

Otamme työharjoitteluun vain sote-alan opiskelijoita, joille meillä on mahdollista tarjota työtä opiskelujen päätyttyä.

Tutkimusluvat

Stadin sotessa on mahdollista tehdä tutkimuksia ja selvityksiä sekä eri tutkintoihin ja koulutuksiin liittyviä opinnäytetöitä. Näihin tarvitaan tutkimuslupa, jonka käsittely kestää noin 1–1,5 kuukautta.

Tutustu ohjeisiin huolellisesti ja varmista, että hakemuksessa on tarvittavat allekirjoitukset ja liitteet, ennen muin toimitat hakemuksesi kaupungin kirjaamoon.  Tarkemmat ohjeet ja tutkimuslupahakemus löytyy täältä.


Opiskelija sijaisena

Sote-alan opiskelijana voit tehdä töitä lomillasi tai keikkailla opintojen ohessa.

Koska positiivinen asiakaskokemus on meille tärkeää, tarvitset kaikissa tehtävissä hyviä vuorovaikutustaitoja. Edellytämme myös vastuullisuutta ja hyvää terveyttä. Potilasturvallisuuden vuoksi tarvitset myös suomen kielen hyvän suullisen ja tyydyttävän kirjallisen taidon.

Kaikilla työntekijöillämme on tartuntatautilain edellyttämä rokotussuoja.

Kun työskentelet meillä opiskelijana, saat vastuuta suoritettujen opintojesi mukaisesti. Töitä tehdessäsi saat hyödyllistä työkokemusta ja syvennät taitojasi.


Lähihoitajan sijaisena

Opiskelijana voit toimia lähihoitajan sijaisena jos opiskelet sosiaali- ja terveysalan ammatillista perustutkintoa (lähihoitaja) tai ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan AMK-tutkintoa.

Kaikilla lähihoitajaopiskelijoilla tulee olla hyväksytysti suoritetut lääkeaineopinnot ja lääkelaskut.

Kotihoidossa, monipuolisissa palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa työskentelevillä tulee olla suoritettuna hoito- ja huolenpito -jakso harjoitteluineen.
 
Vammaispalvelussa ja kaupunginsairaalassa edellytämme, että hoidon ja huolenpidon-, kasvun tukemisen ja ohjauksen- sekä kuntoutuksen tukemisen jaksot ovat suoritettuina harjoitteluineen.

Psykiatriseen sairaalaan otamme vain tutkinnon suorittaneita lähihoitajia.

Hoitoalan AMK-opiskelijoilta edellytämme kaikkiin muihin lähihoitajan tehtäviin 60 opintopisteen opinnot sekä suoritetun ensimmäisen sairaalaharjoittelun, paitsi psykiatriseen sairaalaan, jossa edellytämme vähintään 120 opintopisteen opintoja. Suoritettu psykiatrinen harjoittelu luetaan eduksi.


Sairaanhoitajan sijaisena

Voit toimia sairaanhoitajan sijaisena jos opiskelet ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan AMK-tutkintoa.

Kotihoidossa, monipuolisissa palvelukeskuksissa (palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa) sekä sairaaloissa opintoja tulee olla suoritettuina vähintään 140 opintopistettä. Psykiatriassa opintopisteitä tulee olla vähintään 150 ja kotisairaalassa vähintään 180.

Lääkeaineopin, sisätautien, anatomian ja fysiologian opintojen tulee olla suoritettuina. Psykiatriassa myös psykiatrian opintojen tulee olla suoritettuina.

Lisäksi edellytämme lääkehoitosuunnitelman edellyttämää lääkehoidon osaamista. 


Terveydenhoitajan sijaisena

Terveydenhoitajan sijaisuudessa voit toimia, kun olet suorittanut hyväksytysti terveydenhoitajan opintoja 160 opintopistettä.


Tervetuloa soteen (pdf) 

20.08.2020 16:35