Hyppää pääsisältöön

Työnantajan palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki, joka korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista.

Palkkatukea voi saada:

  • yritys
  • muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat
  • kunta ja kuntayhtymä
  • kotitalous

Jos haluat rekrytoida henkilön, jolla on mahdollisuus palkkatukeen, voit avata palkkatukipaikan. Tässä tapauksessa ota yhteyttä Uudenmaan TE-toimiston yrityspalveluihin numerossa 02 95 040 002. Työpaikan voi ilmoittaa myös TE-palveluiden asiointipalvelussa .

Määrä ja kesto

Palkkatuen määrä ja kesto perustuvat palkattavan henkilön taustaan. Työnantajana voit saada palkkatukea jopa vuodeksi tai kahdeksi.

Palkkatuki maksetaan työnantajalle, mutta sen määrä perustuu palkattavan henkilön taustaan. Tukitaso määräytyy prosenttiosuutena (30–50 %) palkkauskustannuksista ja yrityksille sitä voidaan maksaa enintään 1400 €/kk.

Kun yleishyödyllinen toimija palkkaa yli kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tuki voi kattaa kaikki palkkauskustannukset, jos palkattavan työaika on enintään 65 % alan enimmäistyöajasta. Tällöin palkattavan työtehtävät eivät voi olla elinkeinotoiminnaksi katsottavassa toiminnassa. Enintään palkkatukea voi saada 1800 €/kk ja erikseen haettavaa Helsinki-lisää 800 €/kk.

Sulje

Palkkatuen kesto perustuu palkattavan henkilön taustaan. Yleisesti enimmäiskesto vaihtelee 6–12 kk:n välillä, mutta esimerkiksi osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen tukea voidaan maksaa 24 kk:n ajan kerrallaan. Jos osatyökykyisyys on pysyvää, myös tuki saattaa muodostua pysyväksi. 

Oppisopimuksen perusteella saatu tuki voi kestää koko koulutusajan ja myös yli 60–vuotiaiden palkkatuki voi olla kestoltaan pidempiaikaista.

Sulje

Ehdot

Sinulle voidaan myöntää palkkatukea kun palkkaat helsinkiläisen työttömän. Palkkatuen saaminen edellyttää myös muiden työnantajaan, palkattavaan sekä työsuhteeseen liittyvien ehtojen täyttymistä.

Yritys, joka on irtisanonut taloudellisista ja tuotannollisista syistä ei yleensä voi saada palkkatukea. Jos edellisen 12 kuukauden aikana työsuhteita on päättynyt taloudellisista ja tuotannollisista syistä, tuki voidaan myöntää vain, jos irtisanotut on otettu takaisin työhön. Mahdolliset lomautukset eivät ole este palkkatuen saamiselle.

Palkkatukea ei myönnetä, jos työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Sulje

Palkattavan henkilön tulee olla helsinkiläinen työtön. Esimerkiksi yrittäjät, opiskelijat tai työstä työhön siirtyjät eivät yleensä ole työttömiä. Työn tulee edistää palkattavan asemaa työmarkkinoilla myös tuen päättymisen jälkeen. Tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuuden arvioi Helsingin työllisyyspalvelut.

Sulje

Voit saada palkkatukea kun palkkaat helsinkiläisen työttömän joko vakituiseen, määräaikaiseen, kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen työsuhteeseen. Sinulle voidaan myöntää palkkatukea myös oppisopimuskoulutukseen. Provisiopalkattuun tai niin sanottuun nollatuntisopimukseen perustuvaan työsuhteeseen tuki ei sovellu.

Palkkatuettu työ on työnantajalle tavallinen työsuhde, eikä se tuo työnantajalle erityisiä oikeuksia tai velvollisuuksia. 

Palkkatukea ei voida myöntää, jos työsuhde ehtii alkaa ennen päätöstä tuen myöntämisestä.

Sulje