Helsinki-lisä työnantajille

Helsinki-lisä on Helsingin kaupungin harkinnanvarainen taloudellinen tuki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajalle, joka palkkaa työttömän helsinkiläisen.

Tällä sivulla

Helsinki-lisän tarkoituksena on edistää työttömien helsinkiläisten työllistymistä. Tukea myönnetään yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajille palkkauskustannuksiin. Tukea voi saada työttömän helsinkiläisen työllistämiseen, jolle on myönnetty palkkatuki, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki tai Helsinki-lisä-kortti.

Helsinki-lisää maksetaan korkeintaan 800 €/kuukaudessa. Määrään vaikuttavat työnantajan palkkauskustannukset ja niihin maksettavat muut tuet, kuten palkkatuki ja koulutuskorvaus. Tukea voi saada enintään 12 kuukauden ajalle. Oppisopimuksessa tukea voidaan myöntää koko oppisopimuksen ajalle.

Helsinki-lisän hakeminen

Hae Helsinki-lisää sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella liitteineen.

Asian käsittelyn eteneminen

1. Työllistä helsinkiläinen työtön.
2. Varmista, että Helsinki-lisän myöntämisen ehdot täyttyvät. 3. Täytä Helsinki-lisä-hakemus. Voit hakea Helsinki-lisää sähköisessä asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella. Liitä hakemukselle tarvittavat liitteet. 4. Saat tiedon päätöksestä paperikirjeenä postitse. 5. Kaupunki maksaa Helsinki-lisän työnantajalle. 6. Ilmoita mahdollisista työsuhteen muutoksista.

Käsittelyaika

Noin neljä viikkoa

Lisätiedot

Voit hakea Helsinki-lisää asiointipalvelussa tai lähettämällä hakulomakkeen postitse. Lähetä täytetty hakemus liitteineen joko sähköisesti palvelun https://securemail.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) suojatun yhteyden kautta osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), tai postitse osoitteeseen Elinkeino-osasto/Helsingin työllisyyspalvelut Helsinki-lisä
PL 70, 00099 Helsingin kaupunki

Asioi verkossa

Hae Helsinki-lisää asiointipalvelussa.

Vaatii tunnistautumisen.

Täytä lomake

Vaihtoehtoisesti lataa ja täytä hakulomake

Lähetä täytetty hakemus liitteineen suojatun yhteyden https://securemail.hel.fi kautta osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi. Tarvittaessa voit toimittaa täytetyn hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Helsinki-lisä, Elinkeino-osasto, PL70, 00099 Helsingin kaupunki.

Näin Helsinki-lisä toimii

 1. Työllistä helsinkiläinen työtön

 2. Varmista Helsinki-lisän ehtojen täyttyminen

  Lue tarkemmin työllistettävää, työnantajaa ja työsuhdetta koskevista ehdoista

 3. Valmistele tarvittavat liitteet ja tiedot

  • Tiedota työllistettävää henkilötietojen käsittelystä.
   Lataa tiedote henkilötietojen käsittelystä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
  • Allekirjoitettu työsopimus.
  • Palkkatukipäätös, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukipäätös tai Helsinki-lisä-kortti.
  • Selvitä tiedot palkkauskustannuksista eli bruttopalkasta, lomarahasta ja sivukuluista euroina kuukaudessa.
  • Mahdollinen oppisopimus.
 4. Hae Helsinki-lisää

  Hae Helsinki-lisää sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella liitteineen.

 5. Saat tiedon päätöksestä

  Harkinnanvarainen tuki myönnetään, jos ehdot täyttyvät. Päätös lähetetään kirjeenä ilmoittamaasi postiosoitteeseen.

 6. Kaupunki maksaa Helsinki-lisän työnantajalle

  Helsinki-lisä maksetaan kertakorvauksena ilmoittamallesi pankkitilille päätöstä vastaavalle ajalle.

 7. Ilmoita työsuhteen muutoksista

  Jos työllistetty henkilö keskeyttää työsuhteen tai työsuhde päättyy muusta syystä, ilmoita siitä välittömästi tietoturvallisen Securemail-palvelun kautta osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Helsinki-lisä voidaan periä takaisin työsuhteen keston ylittävältä osalta.

  Siirry Securemail-lähetyspalveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ehdot

Helsinki-lisän saamiseen liittyy työllistettävää, työnantajaa ja työsuhdetta koskevia ehtoja. Helsinki-lisän ehdot noudattavat kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöstä 11.9.2023 § 30(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä kaupungin myöntämien avustusten yleisohjetta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen.

Helsinkiläinen työtön, jolle on myönnetty jokin seuraavista:

 • palkkatuki
 • 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki
 • Helsinki-lisä -kortti.

 • Työllistettävälle on osoitettava työnjohdollinen esihenkilö.
 • Työnantajan toiminnasta on oltava näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. Tämä on tarvittaessa osoitettava pöytäkirjoilla tai tilinpäätöksillä.
 • Työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen. Lisäksi taloudellista toimintaa harjoittava työnantaja ei saa olla ryhmäpoikkeusasetuksessa (TEM)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys eikä työnantajalla saa olla Euroopan komission päätökseen perustuvia maksamattomia perintämääräyksiä.
 • Taloudellista toimintaa harjoittaville myönnettävä Helsinki-lisä on de minimis -tukea (TEM)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Työantajan on esitettävä selvitys sille myönnetyistä de minimis -tuista kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden ajalta.
 • Työnantaja ei voi irtisanoa tai lomauttaa muita työntekijöitään Helsinki-lisän myöntämisen seurauksena. Helsinki-lisää voidaan myöntää, kun työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotuille tai lomautetuille työntekijöilleen, tai kun takaisinottovelvollisuutta ei ole.
 • Helsinki-lisää ei voida myöntää työnantajalle saman henkilön palkkaukseen, jos edellisen tuen päättymisestä on kulunut alle kolme vuotta.

 • Hae Helsinki-lisää viimeistään 4 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Määräajan jälkeen saapuneisiin hakemuksiin tukea voidaan myöntää enintään 4 kuukautta takautuvasti saapumispäivästä.
 • Helsinki-lisää voidaan myöntää määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Määräaikaisen työsuhteen minimikesto on 1 kuukausi.
 • Helsinki-lisää myönnetään työsuhteen keston mukaisesti kuitenkin enintään 12 kuukauden ajaksi.
 • Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa.
 • Palkkatuettuun oppisopimukseen Helsinki-lisää voi hakea koko oppisopimuskoulutuksen ajalle ja tuki haetaan 12 kuukauden jaksoissa. Jos oppisopimus kestää yli vuoden, hae Helsinki-lisää uudestaan ensimmäisen tukijakson päättyessä.
 • Oppisopimuksessa työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Työstä on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole velvoittavaa työehtosopimusta, on työstä maksettava tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa. Palkan on perustuttava muuhun kuin vain työn tulokseen.
 • Helsinki-lisällä tuetun työsuhteen tulee kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa täyttäen vaaditut työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset (työttömyysturvalaki 1290/2002 5:4§(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

 • Helsinki-lisä maksetaan työnantajalle päätöksen jälkeen kertakorvauksena.
 • Työnantaja sitoutuu käyttämään Helsinki-lisän päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen. Työsuhteeseen ja käsittelyyn liittyvät asiakirjat on toimitettava pyydettäessä kaupungille Helsinki-lisän käytön seurantaa varten. Tuen käyttöä seurataan myös satunnaistarkastuksin.
 • Tuki voidaan periä hakijalta takaisin, jos se on myönnetty virheellisten tietojen perusteella, sitä on hyödynnetty tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen tai hakija kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä lisätietoja.

Usein kysytyt kysymykset

Hae Helsinki-lisää viimeistään 4 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Määräajan jälkeen saapuneisiin hakemuksiin tukea voidaan myöntää enintään 4 kuukautta takautuvasti saapumispäivästä.

55-vuotiaan työllistämistuki on rahallinen tuki, jonka TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilut voivat myöntää työnantajalle 55 vuotta täyttäneen työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Tuen saamisen edellytyksenä on, että työnhakija on ollut vähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana työttömänä.

Kirjaudu sisään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun kirjaudut ensimmäisen kerran, sinulle luodaan automaattisesti oma Helsinki-profiili tunnus, jollei sinulle ole sitä aiemmin luotu. Lisää oma sähköpostiosoitteesi, johon saat varmistusviestin.

Jotta voit kirjautua Helsinki-lisän asiointipalveluun yrityksen tai yhteisön edustajana, sinulla pitää olla nimenkirjoitusoikeus tai sinulle on myönnetty Suomi.fi-palvelussa valtuusasiaksi joko “palkkatuen hakeminen“ tai “avustushakemuksen tekeminen“.

Organisaation puolesta asiointi, Suomi.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsinki-lisä-kortin voi saada, kun työnhakijan palveluntarve on arvioitu Helsingin kaupungin työllisyyspalveluissa.

Kortti toimii myös työnhakijan tukena työnhaussa ja kertoo, että työnhakija täyttää Helsinki-lisän ehdot.

Voit viestitellä asiointipalvelussa hakemukseen liittyvissä asioissa, jos esimerkiksi huomaat virheen lähettämissäsi tiedoissa. 

Toimi näin:

Helsinki-lisän asiointipalvelun kautta lähetetyt viestit ovat salattuja.

Yhteystiedot

Nimi
Sonja Vuorela

Titteli
Helsinki-lisä

Nimi
Mikko Von Hertzen

Titteli
Helsinki-lisä

Nimi
Sanna Kauppila

Titteli
Helsinki-lisä