Ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Helsingissä käytössä on koko kaupungin kokoinen kokeilualusta innovaatioiden testaamiseen, kehittämiseen, pilotointiin ja skaalaamiseen. Näin syntyy kasvua, joka parantaa maailmaa.

Tuetaan yrittäjyyttä yrityshautomoverkostolla

Helsinki on edelläkävijä innovaatiolähtöisen yrittäjyyden tukemisessa. Kampusinkubaattorit-ohjelma on perustettu yhteistyössä korkeakoulujen kanssa vahvistamaan innovaatioekosysteemiä ja luotsaamaan opiskelijoita ja tutkijoita yrittäjyyteen. Uusissa hautomoissa kohtaavat suomalainen huippututkimus, opiskelijoiden ideat ja Helsingin loistava startup-ekosysteemi.

Yksittäisten kampushautomoiden sijaan on luotu yrityshautomoverkosto, joka mahdollistaa monipuolisen yhteistyön ja eri korkeakoulujen omien vahvuuksien parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Verkoston yrityshautomot täydentävät toisiaan ja ne hyötyvät yhteisistä valmennusohjelmista. Tavoitteena on synnyttää 100 uutta ja innovatiivista yritystä vuodessa.

Kampusinkubaattorit-ohjelma

Tehdään Helsingistä kiertotalouden suunnannäyttäjä

Kiertotalous on mahdollisuus sekä kasvattaa innovaatio- ja liiketoimintaa että edistää ilmastotavoitteita. Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelmaan osallistuu kaupungin lisäksi yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja muita kumppaneita.

Kiertotalousklusteri keskittyy erityisesti rakentamiseen, koska kaupungilla on vahva rooli tilaajana, rakennuttajana ja rakentajana. Business Helsinki edistää kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden testaamista, kehittämistä ja pilotointia aidossa toimintaympäristössä yhdessä loppukäyttäjien, kaupungin henkilöstön ja yritysten kanssa.

Lisätietoja kiertotalouden klusteriohjelmasta (https://testbed.hel.fi/kiertotalous/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))

Kuva: Janne Hirvonen

Tarjotaan kaupunkia kokeilualustaksi

Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia innovoida uusia skaalautuvia ratkaisuja, jotka luovat uusia yrityksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia. Eri innovaatiohankkeissa keskitytään mm. terveyteen, oppimiseen, liikkumiseen ja kaupungistumisen haasteisiin.

Kaupungin kehitys- ja kokeilualustat ovat fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa uusia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja kehitetään, testataan, pilotoidaan ja skaalataan yhdessä yritysten, kaupungin henkilöstön, loppukäyttäjien sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeissa hyödynnetään kaupungin infrastruktuuria, dataa ja palveluyksiköitä, kuten kouluja ja terveysasemia.

Näin madallamme kokeilemisen kynnystä ja tuemme kasvua, joka parantaa maailmaa ja hyödyttää kaikkia kaupunkilaisista kaikenkokoisiin yrityksiin.

Lue lisää kaupungista kokeiluympäristönä (https://testbed.hel.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))

Slush-tapahtuma
Kuva: Jussi Hellsten