Kampusinkubaattorit-ohjelma

Kampusinkubaattorit-ohjelman tavoitteena on lisätä alkuvaiheen yritysten määrää, tukea TKI-lähtöistä yritystoimintaa ja parantaa syntyneiden yritysten kasvumahdollisuuksia. Helsingin kaupunki pyrkii vahvistamaan alueen korkeakoulukampusten kehittymistä innovaatio- ja yritystoiminnan keskittymiksi ja luomaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa kampuksille sijoittuvia hautomo-ohjelmia.

Hautomo-ohjelmissa opitaan perustaidot yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta. Keskiössä on muun muassa liiketoiminnan kehittäminen, sopivan tiimin muodostaminen, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen sekä myynti ja markkinointi. Työskentelyn tueksi tarjotaan avoimia työskentelytiloja ja työkaluja sekä järjestetään tapahtumia yrittäjyydestä kiinnostuneille. 

Helsingin kaupungin roolissa korostuu kampuksille sijoittuvien hautomo-ohjelmien ja alueen innovaatiotoimijoiden yhteistyön kehittäminen. Osana tätä työtä tunnistetaan yhteisiä tavoitteita sekä tekemisen paikkoja. Tarkoituksena on vahvistaa alueella jo toiminnassa olevaa hautomotoimintaa sekä selkeyttää yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen liittyviä palvelupolkuja.

Kampusinkubaattorit-ohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston, Arcadan, Haaga-Helian, Hankenin, Helsingin yliopiston, Metropolian ja Taideyliopiston kanssa. Jokainen oppilaitos tuo ohjelmaan oman vahvuutensa ja erityisosaamisensa. Hautomot toteuttavat toisiaan täydentävää roolijakoa ja järjestävät myös esimerkiksi yhteisiä tapahtumia. Hautomo-ohjelmat on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, tutkijoille ja alumneille. Hautomo-ohjelmaan hakeminen ei kuitenkaan edellytä opiskelupaikkaa tietystä korkeakoulusta. 

Kampusinkubaattorit-ohjelma

Aalto-yliopiston tavoitteena on kasvattaa luovuudesta ja aineettomasta pääomasta kumpuava yrittäjyyspolku vahvan teknologiapainotteisen yrityshautomotoiminnan rinnalle. Aalto Digital Creatives -esihautomo-ohjelma vahvistaa luovien alojen innovaatio- ja yritystoimintaa. Esihautomo-ohjelman tavoitteena on auttaa ja tukea luovien alojen opiskelijoita, tutkijoita sekä toimijoita heidän matkallaan kohti yrittäjyyttä. Aalto Digital Creatives -ohjelman painopiste on erityisesti alkuvaiheen liikeideoissa. 

Ohjelmaan voivat hakea luovien alojen projektit, jotka soveltavat tulevaisuuden digitaalista teknologiaa. Ohjelmaan valitut hankkeet pääsevät hyödyntämään luovien alojen sisältö-, palvelu- ja tuoteprototyyppien kehittämiseen tarkoitettua viimeisintä teknologiaa.  

Aalto Digital Creatives -esihautomo-ohjelman hakukierros järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Hakukierroksella 13 viikon mittaiseen ohjelmaan valitaan mukaan noin 10-15 tiimiä. 

Aalto-yliopisto avaa digitaaliseen mediaan keskittyvän tutkimusinfrastruktuurin laajempaan käyttöön myös muille kampusinkubaattoritoimijoille sekä luovien alojen toimijajoukoille. Aalto-yliopiston vahva innovaatioekosysteemi tukee ohjelmaan osallistuvia hankkeita kehittämään luovista ideoistaan kestävää yritystoimintaa. Ohjelmaa koordinoivat Aalto Startup Center ja Aalto Studios. 

Yhteydenotot voi välittää sähköpostitse osoitteeseen digitalcreatives@aalto.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tutustu Aalto Digital Creatives -esihautomoon tarkemmin täällä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Arcadan esihautomo-ohjelma Arcada Entrepreneurship Hub tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden liikeidean kehittämiseen turvallisessa ja rohkaisevassa ympäristössä. Esihautomo-ohjelman tavoitteena on luoda kampukselle yrittäjähenkinen toimintakulttuuri ja tarjota konkreettisia työkaluja, jotka auttavat opiskelijoita matkalla kohti yrittäjyyttä. 

Arcada Entrepreneurship Hubissa opiskelijat saavat opastusta Arcadan omilta asiantuntijoilta, alumneilta ja ulkopuolisilta vierailevilta luennoitsijoilta yrittäjyyttä tukevassa ympäristössä.

Arcadan vahvuutena on opiskelijoiden monialaisuus ja kansainvälisyys ja koulun kestävän kehityksen osaaminen, jotka luovat suurta potentiaalia uusille innovaatioille ja yritysideoille. Arcadan erityisosaaminen muun muassa robotiikan ja simulaation saralla ovat vahvana tukena uusien yritysten syntymiselle.

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii Fredrik Sirén. Lisätiedot sähköpostitse fredrik.siren@arcada.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tutustu tarkemmin Arcadan esihautomo-ohjelmaan täällä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tavoitteena on avata ovet työelämään, ja yrittäjyys kuuluu keskeisesti korkeakoulun strategiaan. Koulun toiminnassa keskeistä on tarjota opiskelijoille käytännönläheisiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia oman korkeakoulutasoisen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi sekä oman yritystoiminnan edistämiseksi opintojen yhteydessä. Haaga-Helian kampushautomototeutus palvelee tätä tarkoitusta hyvin.  

Koulun (RE) StartUp -esihautomo-ohjelman keskiöön kuuluvat yrittäjyystaitojen opettamisen lisäksi ketterät kokeilut, vaikuttavat ja käytännönläheiset hankkeet, kaupalliset projektit sekä korkeakoulun ja sen sidosryhmien muodostama yhteisö. Tarkoituksena on juurruttaa toimiviksi todetut esihautomopalvelut osaksi StartUp Schoolin pysyvämpää palvelutarjoamaa. Näin vahvistetaan sekä Helsingin kaupungin startup-ekosysteemin että Haaga-Helian StartUp Schoolin vaikuttavuutta pk-seudulla pitkälle tulevaisuuteen. 

Ohjelma on 12 viikon mittainen intensiivinen jakso, johon osallistumisesta voi saada 15 opintopistettä. Esihautomo-ohjelmaan kuuluu luentoja, työpajoja ja yksilöllistä valmennusta.

StartUp Schoolin yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Teijo Javanainen. Lisätiedot sähköpostitse osoitteesta teijo.javanainen@haaga-helia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tutustu StartUp Schooliin täällä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Hankenin tavoitteena on erityisesti kehittää yrittäjyyden alkuvaiheen edellytyksiä ideasta yritykseksi ja siten luoda uusia liiketoiminta- ja uramahdollisuuksia opiskelijoillemme.

Hanken Venture Studio kehittää pre-inkubaatiotoimintaa kampuksella ja osaltaan syventää yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Hanken Venture Studion vahvuutena on vahva olemassaoleva yrittäjyyden tutkimus-, opetus- ja yrityshautomotoiminta. Hankenista löytyvä kaupallinen ja kansainvälinen osaaminen on erityisen arvokasta uusien kasvuhakuisten yritysten kehittämisessä.

Hanken Venture Studion toiminnasta on vastuussa Ronny Eriksson. Yhteydenotot sähköpostitse ronny.eriksson@hanken.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tutustu tarkemmin Hanken Venture Studioon täällä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin yliopiston tavoitteena on positiivisen kulttuurimuutoksen vahvistaminen sekä erityisesti uusien kyvykkyyksien, yrittäjyysvalmiuksien ja tutkimuspohjaisten yritysten synnyttäminen. Yliopiston vahvuutena on eri tutkimusalojen ja -näkökulmien yhdistäminen sekä mielenkiintoisten poikkitieteellisten kokonaisuuksien rakentaminen. Lisäksi yliopistolla on käytössä maailmanluokan infrastruktuurit.

Helsinki Incubators toimii kaikilla yliopiston kampuksilla, joita ovat keskustan, Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampukset. Tutustu Helsinki Incubators -ohjelmaan täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Compass on 8 viikon mittainen esihautomo-ohjelma, jossa opitaan perustaidot yrittäjyydestä. Esihautomo-ohjelman aikana jalostetaan syntyviä ideoita toimiviksi ratkaisuiksi. Ohjelman keskiössä ovat datatiede, tekoäly ja kestävä kehitys. Ohjelman hakukierros järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Esihautomo-ohjelma on tarkoitettu tiimeille tai yksilöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa ideaansa pidemmälle. 

Tutustu Compass esihautomo-ohjelmaan täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Pedro Gensini. Yhteydenotot sähköpostitse pedro.gensinimotoa@helsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Nexus on 6 kuukauden mittainen datatieteeseen, tekoälyyn ja kestävään kehitykseen keskittyvä hautomo-ohjelma. Ohjelmassa kehitetään liikeideoita rahoituskelpoisiksi globaaleiksi start up -yrityksiksi. Nexus sisältää viikottaisia työpajoja, jonka lisäksi osallistujille tarjotaan mentorointia, joka tukee heitä matkalla kohti omaa yritystoimintaa.

Tutustu Nexus -hautomo-ohjelmaan täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Andrès Peña Archila. Yhteydenotot sähköpostitse andres.archila@helsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Särö/Fracture on 8 viikon mittainen esihautomo-ohjelma henkilöille tai tiimeille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ohjelman aikana osallistujat oppivat tarvittavat tiedot yrittäjyydestä ja viikoittaisten työpajojen avulla osallistujat saavat eväät omien innovaatioiden kehittämiseen.

Tutustu Särö/Fracture -ohjelmaan täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Mari Karjalainen. Yhteydenotot sähköpostitse mari@thinkcompany.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tremor on 6 kuukauden mittainen hautomo-ohjelma, jossa yhdistyy laaja ihmis- ja yhteiskuntatieteiden osaaminen sekä kyky tuottaa sosiaalisia innovaatioita. Ohjelman aikana olemassa olevat ideat jalostetaan eteenpäin liikeideoiksi. Ohjelmaan osallistuville tarjotaan muun muassa mentorointia, työpajoja ja tapahtumia, jotka tukevat oman idean kehittämisestä.

Tutustu Tremor -hautomo-ohjelmaan täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Minttu Ripatti. Yhteydenotot sähköpostitse minttu.ripatti@helsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Circulator on 8 viikon mittainen kiertotalouteen keskittyvä esihautomo-ohjelma, jossa osallistujien ideat muuntautuvat kestävää elämäntapaa tukeviksi liiketoimintamalleiksi. Ohjelman aikana osallistujat oppivat yrittäjyyden perusteet viikoittaisissa tapahtumissa ja työpajoissa. Lisäksi osallistujat pääsevät tutustumaan kiertotalouden asiantuntijoihin sekä alan kasvavaan yhteisöön.

Tutustu Circulator -esihautomo-ohjelmaan täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Santeri Tuovila. Yhteydenotot sähköpostitse santeri.tuovila@helsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Biosphere -hautomo-ohjelma on 6 kuukauden mittainen hautomo-ohjelma, jonka aikana olemassa olevista ideoista jalostetaan toimivia liikeideoita ja startup-yrityksiä. Hautomo-ohjelmassa luodaan globaaleita ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen liittyen. Liiketoimintaa kehitetään yhdessä yrittäjien, mentoreiden ja muutoksentekijöiden kanssa.

Tutustu Biosphere-ohjelmaan täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Tuomas Pollari. Yhteydenotot sähköpostitse tuomas.pollari@helsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

HealthX on 8 viikon mittainen esihautomo-ohjelma, jonka painotuksina ovat terveystieteiden ja -teknologioiden sekä mielenterveyden ja eläinten hyvinvoinnin innovaatiot.

Ohjelman aikana osallistujat oppivat tarvittavat tiedot yrittäjyydestä ja viikoittaisten työpajojen avulla osallistujat saavat eväät omien innovaatioiden kehittämiseen.

Tutustu HealthX-ohjelmaan täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Liina Laukkanen. Yhteydenotot sähköpostitse liina.laukkanen@helsinki.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

HealthX -esihautomo-ohjelman jatkumona ovat SPARK Finland & Health Incubator Helsinki. SPARK Finland tarjoaa terveysteknologia- ja life science -tiimeille tarvittavan sillan varhaisen vaiheen ideakehityksen ja hautomotoiminnan välillä. Health Incubator Helsinki tarjoaa räätälöityä tukea asiantuntijoilta ja mahdollisuuden hyödyntää hautomon resursseja innovaatioiden kypsymiseen sekä yritystoiminnan käynnistämiseen. 

Tutustu SPARK Finlandin ja Health Incubator Helsinki -hautomon muodostamaan kokonaisuuteen täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Anu Meerwaldt. Yhteydenotot sähköpostitse anu.meerwaldt@helsinki.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Metropolia edistää ja tukee pääkaupunkiseudun ja yhteiskunnan kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ratkaisuilla. Metropolian innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien ilmiöiden tai haasteiden parissa - koko yhteiskunnan parhaaksi.

Metropolia tukee myös opiskelijayrittäjyyttä ja toimii osana pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemiä Turbiini-kampushautomonsa kautta. Turbiini on ollut toiminnassa vuodesta 2015 lähtien ja se toimii kolmella kampuksella: Arabia (luovat alat ja peliala), Myllypuro (sosiaali- ja terveysala sekä kiinteistö- ja rakentamisala) sekä Myyrmäki (liiketalous ja tekniikan alat).

Turbiini tarjoaa sparrausta, tapahtumia, työtiloja sekä esihautomo-ohjelman Metropolian opiskelijoille ja alumneille jokaisella kampuksella. Esihautomo-ohjelmiin voi hakea myös avoimen AMK:n kautta. Ohjelma on liitetty osaksi valinnaisia yrittäjyysopintoja, jonka suorituksesta voi saada 10 opintopistettä.

Esihautomo-ohjelmissa vahvistetaan yrittäjäosaamista, kirkastetaan uusia yritysideoita ja kehitetään olemassa olevaa yritystoimintaa. Turbiini auttaa liiketoimintaideoita muuttumaan tiimeiksi, toiminnaksi ja kasvuyrityksiksi. Kampusinkubaattorit-ohjelman aikana kasvatetaan myös henkilökunnan yrittäjyysosaamista sekä synnytetään uusia yrittäjyysopintopolkuja Metropolian tutkinto-ohjelmiin.

Turbiinin yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Hannes Jesar. Yhteydenotot sähköpostitse hannes.jesar@metropolia.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tutustu tarkemmin Turbiiniin täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien yhteisö, jonka muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Oman taiteenalan korkeimman osaamisen lisäksi yliopiston tehtävänä on taata, että sieltä valmistuvilla taiteilijoilla on parhaat mahdolliset valmiudet toimia ammattilaisina muuttuvalla taidekentällä.

Taide lähestyy yhteiskunnan ja elinkeinoelämän keskeisiä kysymyksiä luovalla, kokonaisvaltaisella ja kokemuksellisella otteella, joka täydentää oleellisella tavalla tieteen, teknologian ja talouden näkökulmia.

Uniarts Hub on tarkoitettu taidealan yrittäjille ja startupeille, joka tarjoaa opiskelijoille, tutkijoille ja taidealan ammattilaisille tukea taidelähtöisen yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä eteenpäin liikeideaksi ja -toiminnaksi. Ohjelman piirissä synnytetään toteuttamiskelpoisia ja taidealalle soveltuvia yritysideoita, joilla on potentiaalia kasvaa elinvoimaisiksi ja yhteiskunnallisesti merkittäviksi yrityksiksi. 

Uniarts Hubin yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Kati Uusi-Rauva. Yhteydenotot sähköpostitse kati.uusi-rauva@uniarts.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tutustu tarkemmin Uniarts Hubiin täällä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö