Vallilan ala-asteen remontissa kokeillaan vuokramallia

Vallilan ala-asteen rakennus tarvitsee perusteellista korjaamista. Helsingin kaupunki aikoo pilotoida perusparannuksen toteutuksessa vuokramallia. Kaupunki on hyväksynyt Hemsön vuokratilojen toteuttajaksi.
Arkkitehti Theodor Höijer on suunnitellut Vallilan ala-asteen rakennuksen. Koulua laajennettiin Gunnar Taucherin suunnittelemalla liikuntasiivellä 1935.  Kuva: Aarne Pietinen Oy / Helsingin kaupunginmuseo.
Arkkitehti Theodor Höijer on suunnitellut Vallilan ala-asteen rakennuksen. Koulua laajennettiin Gunnar Taucherin suunnittelemalla liikuntasiivellä 1935. Kuva: Aarne Pietinen Oy / Helsingin kaupunginmuseo.

Vallilan ala-asteen tiloissa tehdään laajoja korjauksia

Hämeentiellä sijaitseva, vuonna 1902 valmistunut arvokas koulurakennus ja 1935 valmistunut siipiosa ovat mittavan perusparannuksen tarpeessa. Opetustilat uudistetaan vastaamaan opetuksen nykyvaatimuksia. Rakenteita uusitaan ja vahvistetaan, koko talotekniikka uudistetaan ja piha kunnostetaan. 

Kaupungin järjesti Vallilan ala-asteen tilojen perusparantamisesta vuokramallilla tarjouskilpailun, jonka voitti yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö Suomi Oy.

Pilotoinnilla tietoa vaihtoehtoisesta tavasta toteuttaa laaja korjaushanke

Perusparannushankkeen vuokramalli on kokonaisuus, jossa kaupunki myy koulurakennuksensa yritykselle, joka toteuttaa rakennuksessa perusparannuksen ja vuokraa koulun tilat kaupungille käyttöön. Koulu jatkaa normaalisti toimintaansa korjatuissa tiloissa.

Yritys vastaa perusparannuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä rakennuksen ylläpidosta ja korjauksista koko vuokrakauden ajan. 

”Vallilan ala-asteen hankkeesta saamme arvokasta tietoa siitä, miten vuokramalli vertautuu muihin perusparannuksen toteutusmuotoihin. Vallilan ratkaisu on meille myös taloudellisesti kilpailukykyinen”, sanoo yksikön päällikkö Jarmo Raveala Helsingin kaupungilta ja jatkaa: ”Tavoitteena on myös hajauttaa kiinteistösalkun riskejä.” 

Kaupunki on toteuttanut aiemmin useita uudisrakennushankkeita vuokramallilla.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Hemsön vuokratilojen toteuttajaksi kokouksessaan 25. tammikuuta. Päätökselle tarvitaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan puolto. Hanke tarvitsee myös kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksynnät.

Suunnittelu jatkuu

Hemsö jatkaa perusparannuksen tarkempaa suunnittelua kaupungin tilaamien yleissuunnitelmien pohjalta. Korjaukset on tarkoitus aloittaa vuoden 2025 alkupuolella ja opetuksen käynnistyä syyslukukaudella 2026. 

Perusparannuksen ajaksi koululle on suunniteltu väistötiloiksi Kallion ala-asteelta vapautuvia tiloja, jotka sijaitsevat osoitteissa Porvoonkatu 2 ja Sturenkatu 2.

Hemsö ja kaupunki ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin. Esimerkiksi Arkadiankadun historiallisen koulurakennuksen mittavassa perusparannuksessa kaupunki sai kouluille nykyaikaiset ja turvalliset väistötilat 15 vuodeksi. Käyttäjien palaute Arkadiankadun tiloista on ollut kiittävää.