Uusien palkkavirheiden ja korjausvelan määrä vähentynyt

Helsingin kaupungin palkkavirheiden kokonaismäärä on vähentynyt ja virheisiin liittyvien yhteydenottojen kokonaismäärä palkanlaskennan asiakaspalvelussa on selkeässä laskussa.
Kaupungintalon aula.
Kuva: Laura Oja

Uusien palkkavirheiden määrä on laskeutunut 3 prosentin tasolle. Edellisen palkkajärjestelmän aikana uusia palkkavirheitä syntyi arviolta 5 prosenttia suhteessa kaikkiin palkkalaskelmiin, ja tämän lukeman alla on oltu jo marraskuusta lähtien. Uusien palkkavirheiden syntyminen on saatu hallintaan, mutta tilannetta haastaa se, että virheitä ei vielä saada korjattua tavoitellussa vasteajassa. Tämä johtuu siitä, että korjausvelkaa on yhä purettavana, mutta korjausvelan määräkin on hyvässä laskussa. 

Palkanlaskennasta vastaava Talpa kohdistaa nyt voimavaroja korjausvelan käsittelyn nopeuttamiseen huomioiden kuitenkin loma- ja kesäkauteen varautumisen tärkeyden.

Kaupungin palkanmaksussa varauduttu kesäajan sujumiseen

Palkanlaskennan henkilöstömäärää on vahvistettu huomattavasti normaaliin kesäloma-aikaan nähden. Ilmoitettujen palkkavirheiden korjaamista jatketaan normaaliin tapaan koko kesän ajan.

Työ- ja virkaehtosopimusten tuomat palkankorotukset toteutetaan suunnitellusti yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Helsingin kaupunki on edellyttänyt järjestelmätoimittajan palvelujen jatkuvuuden turvaamista myös kesä- ja loma-ajalla.

Esihenkilöille tarjottavaa tukea on laajennettu ja ajanvarausta nopeutettu kesäkauden alla, jotta kesällä ensimmäistä kertaa esihenkilönä toimivilla ja esihenkilöiden sijaisilla on saatavilla apua palkkajärjestelmän käytössä ja tietojen tallentamisessa järjestelmään.