Uusi rakennusalan innovaatio- ja oppimiskeskittymä auttaa kasvattamaan yritysten kilpailukykyä ja alan vetovoimaa

Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hanke kokoaa yhteen kansainvälisesti korkealuokkaisen oppilaitos- ja tutkimusverkoston. Hankkeen avulla halutaan nostaa alan tunnettuutta, auttaa uuden osaamisen syntymistä, kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä rakentamisen toimialan vetovoimaa.
Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hankkeella tuetaan myös kansainvälisesti tunnetun ja vetovoimaisen rakennusalan tieto- ja taitokeskittymän rakentumista Myllypuroon. Kuva: Vladimir Pohtokari
Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hankkeella tuetaan myös kansainvälisesti tunnetun ja vetovoimaisen rakennusalan tieto- ja taitokeskittymän rakentumista Myllypuroon. Kuva: Vladimir Pohtokari

Myllypuron kampuksella 30. marraskuuta järjestetty Rakennusalan uudet ulottuvuudet -tapahtuma kokosi yhteen rakennusalan ammattilaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työelämäkumppaneita. Samassa yhteydessä vietettiin Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittaman Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hankkeen avajaisia.

Helsingin tavoitteena on, että yritysten kilpailukykyä tukevat liiketoiminta- ja innovaatioympäristöt vahvistuvat. Vetovoimainen innovaatioympäristö houkuttelee yrityksiä ja osaajia sijoittumaan Helsinkiin, mikä vahvistaa ja monipuolistaa elinkeinoelämää. Kaupunki tekeekin yhteistyötä korkeakoulujen kanssa kehittääkseen niiden kampuksista vahvoja innovaatio- ja osaamiskeskittymiä.

Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hankkeen tavoitteena on nostaa alan tunnettuutta, kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä vetovoimaa rakentamisen toimialalla. Päämääränä on myös kansainvälisesti tunnetun ja vetovoimaisen rakennusalan tieto- ja taitokeskittymän rakentaminen Myllypuroon.

Hankkeessa muodostetaan digitaalisuutta hyödyntävä rakennetun ympäristön ekosysteemi, joka painottuu avoimen oppimisen, osaavan työvoiman, tutkimuksen, innovaatioiden, tulevaisuuden tiedon ja taitojen ympärille.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on yhteistyön avulla parantaa alan koulutuksen mainetta kehittämällä sen sisältöjä ja pedagogisia keinoja. Kohderyhminä ovat nykyiset ja tulevat opiskelijat, alan yrittäjät, yritykset ja niiden henkilöstö sekä muut toimijat Suomessa ja ulkomailla.

Hanke tulee yhdistämään pääkaupunkiseudun kolme merkittävää rakennetun ympäristön alan oppilaitosta: StadinAO:n, Metropolian ja Aalto-yliopiston. Hanke toteutetaan vuosina 2023–2025.