Uimarantojen veden laatua valvotaan läpi kesän

Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa. Rantapelastajat päivystävät joka päivä 13.8 asti. Uimarannoilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä kesän aikana. Viiden uimarannan veden laatu on tehostetussa seurannassa. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää.
Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa.  Kuva: Aleksi Poutanen
Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa. Kuva: Aleksi Poutanen

Helsingissä yleisten uimarantojen veden laatu vaihtelee kesän mittaan. Luonnonvesissä on normaalisti pieniä määriä ulosteperäisiä mikrobeja, jotka ovat peräisin muun muassa maaperästä, linnuista ja vesieläimistä. Uimavesi ei ole koskaan juomakelpoista, mutta siinä on turvallista uida, jos bakteerien määrä on pieni. Jos bakteerien määrä kasvaa, on uimareilla suurempi riski sairastua uimaveden takia.

Sinileviä eli syanobakteereita esiintyy Helsingin uimavedessä. Ne voivat aiheuttaa ihmisille ja eläimille myrkytysoireita, kuten pahoinvointia, kuumetta tai iho-oireita. Veden lämmetessä sinilevän määrä lisääntyy ja uimarantojen veden laatu voi heiketä nopeasti. Eniten sinilevähavaintoja tehdään loppukesästä.

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla.

Viiden uimarannan veden laatu tehostetussa seurannassa

Helsingin ympäristöpalvelut suosittelee välttämään uimista Ison Kallahden, Marjaniemen ja Rastilan uimarannoilla, jotka ovat näytetulosten perusteella luokiteltu huonoon uimavesiluokkaan. Näiltä uimarannoilta otetuissa vesinäytteissä on ajoittain havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia.

Marjaniemen uimarannalla on tehty laajalti riskinarviointeja ja selvityksiä ympäristönseurannan kanssa. Veden huonon laadun arvellaan aiheutuvan jätevesivuodosta. Lisäksi sateet huuhtovat maassa olevia eläinperäisiä bakteereita puroihin ja ojiin. Veden laatua seurataan Marjaniemen uimarannalla.

Ison Kallahden ja Rastilan uimarannoilla uimavedessä todettujen suolistoperäisten bakteerien lähde on vielä epäselvä, mutta uimarannoilla tehdään parhaillaan laajoja selvityksiä muun muassa tutkimalla uimarantojen lähistölle laskevien purojen ja hulevesilinjojen veden laatua. Lisäksi kaupunkivesien hallintaa tullaan tehostamaan yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kanssa.

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa tehostetusti Ison Kallahden, Marjaniemen, Pikkukosken ja Rastilan uimarannan vedenlaatua kesän 2023 aikana. Lisäksi tehostettua vedenlaadun seurantaa on Aurinkolahden uimarannalla, jonka vesi on luokiteltu tyydyttäväksi.

Vantaanjoen varren uimarantojen veden laatu voi heikentyä runsaiden sateiden yhteydessä

Uimista suositellaan välttämään Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarannoilla runsaiden sateiden yhteydessä kesän 2023 ajan. Kesän 2022 tulosten perusteella on todettu, että veden laatu uimarannoilla heikentyy runsaiden sateiden aikaan. Runsaat sateet tarkoittavat, että vuorokauden aikana sataa vähintään 4,5 millimetriä. Myös yläjuoksun sateet vaikuttavat Helsingin uimarantojen uimaveden laatuun. Runsaiden sateiden yhteydessä uimarannan käyttäjiä tiedotetaan myös uimarantojen ilmoitustauluilla.

Vantaanjoen uimarannoilla on ollut uinninrajoituksia myös kesällä 2021 ja 2022.

Rantapelastajat uimarannoilla koulujen alkuun saakka

Helsingin rantapelastajat päivystävät uimarannoilla 13. elokuuta asti. Kyseisenä aikana rantapelastajat päivystävät Aurinkolahden ja Hietarannan uimarannoilla päivittäin kello 10−20, sekä Munkkiniemen, Lauttasaaren, Pikkukosken, Mustikkamaan, Tuorinniemen, Laajasalon, Marjaniemen, Rastilan, Ison Kallahden ja Kallahdenniemen uimarannoilla kello 10−18, myös pyhäpäivinä ja esimerkiksi juhannuksena. Pirkkolan maapohjaisella uimapaikalla Plotilla uiminen on valvottua päivittäin kello 10−18 juhannusta lukuun ottamatta.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin edellä mainituilla uimarannoilla kokonaan, ja muillakaan uimarannoilla tupakointia ei suositella. Tavoitteena on suojata erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja. Uimarantojen tupakointikielto on voimassa kesäkaudella eli toukokuun alusta syyskuun loppuun. Uimaranta-alueiden ulkopuolelle ja pienemmille uimarannoille on pystytetty erillään olevia tupakointialueita.

Täksi uimarantakaudeksi rantojen siivouksen henkilökuntamäärää on myös lisätty uimarantojen paremman siisteyden ylläpitämiseksi.

Tänä kesänä Aurinkolahden, Hietarannan ja Pikkukosken uimarannoilla koekäytetään pelastuslautoja pelastusrenkaiden sijaan. Pelastuslaudat ovat tarkoitettu ainoastaan hätätilanteissa käytettäviksi.

Täksikin kesäksi valvotuille uimarannoille on määritetty kevyen vesiliikenteen väylät. Tämä tarkoittaa, että rannoille voi rantautua esimerkiksi sup-laudoilla, soutuveneillä ja kajakeilla. Pääsääntöisesti nämä kevyen vesiliikenteen väylät ovat uimarantojen reunoissa.

Lisäksi Helsingin uimarantojen opasteita uusitaan. Uusiin opasteisiin tulee tietoa esimerkiksi uimarannan palveluista ja säännöistä sekä ohjeita hätätilanteita varten. Uudet opasteet ovat tulossa kaikille Helsingin uimarannoille.

Uutinen on julkaistu 31.5. ja sitä on päivitetty 4.7.