Hyppää pääsisältöön

Tutkimusmatka tulevaisuuksiin – Muotoilukasvatuksesta työkaluja tulevaisuuden kuvitteluun ja käsittelyyn

Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan osaajia, joilla on kykyä käsitellä monimutkaisia haasteita ja löytää niihin uudenlaisia ratkaisuja. Kouluissa tulevaisuustaitojen opetusta tuetaan arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta tutuilla luovan ongelmanratkaisun menetelmillä. Helsinkiläiset opettajat ovat kehittäneet tulevaisuuskasvatuksen opetusta ja koulutusta yhdessä muotoilun, tulevaisuusajattelun sekä lasten- ja nuortenkulttuurin ammattilaisten kanssa.
Tutkimusmatka tulevaisuuksiin koulutuksen osallistujia Designmuseossa.
Kuva: Anni Koponen, Designmuseo

Syksyllä 2021 helsinkiläisiä opettajia ja kasvattajia kutsuttiin mukaan suunnittelemaan ja kehittämään opettajille suunnattua täydennyskoulutusta, jolla tuetaan oppijoiden tulevaisuustaitoja. Koulutuksen tavoite oli tarjota laaja näköala tulevaisuusajatteluun sekä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen hyödyntämiseen sen osana.

Opettajien kanssa yhteiskehittämällä syntynyt koulutus pilotoitiin syksyllä 2022 peruskoulun opettajille suunnattuna täydennyskoulutuksena. Tavoitteena oli antaa opettajille työkaluja lasten ja nuorten tulevaisuustaitojen vahvistamiseen.

Täydennyskoulutus suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Tulevaisuuskoulun ja A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen kanssa. Suunnitteluun osallistui myös pedagogiikan, kulttuurin ja muotoilun asiantuntijoita kaupungin kulttuuripalveluista, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kaupunkiympäristön toimialalta. 

Koulutuksen suunnittelussa aktiivisesti mukana ollut Designmuseon museolehtori Hanna Kapanen kirjoittaa tuoreessa blogikirjoituksessaan , että tulevaisuusajattelun tukemiselle ja tulevaisuuden käsittelylle on oma tärkeä paikkansa osana koulutyötä.

- Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen panostavalla koulujärjestelmällä on ainutlaatuinen mahdollisuus pitää tulevaisuusajattelun ja kestävän tulevaisuuden näkökulmat mukana koulutyössä ja opetuksen suunnittelussa. Keskustelu tulevaisuudesta tavoittaa tätä kautta eri-ikäisiä ja erilaisia oppijoita heille saavutettavilla tavoilla. Samalla luodaan yhteistä ja moninaista tulevaisuusperintöä, jonka avulla tavoittelemme kestävää tulevaisuutta, Kapanen toteaa.

- Kaikilla ihmisillä on kyky ottaa osaa tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin, kun tätä taitoa harjoitellaan turvallisessa ympäristössä. Opettajan ja kasvattajan oma avoin asenne tekee tulevaisuuspainotteisiin opetuskokonaisuuksiin osallistumisesta turvallista ja rakentavaa. Tietoa ja elämyksiä tarjotaan eri aistien välityksellä ja erilaisia oppimisen tapoja huomioidaan.

Koulutus on tarkoitus laajentaa jatkossa myös isommalle joukolle helsinkiläisiä opettajia.

Helsingissä on myös muotoilukasvatukseen vihkiytyneitä kouluja, joissa muotoiluoppimisen työtapoja erityisesti hyödynnetään. Lisäksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kulttuuripolun sisältöjen avulla varmistetaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin kulttuurisisältöihin, mukaan lukien arkkitehtuuriin ja muotoiluun.

 

Muotoilukasvatuksesta keskustellaan myös Arkkitehtuurin ja muotoilun päivien tapahtumassa 3. helmikuuta klo 13-14.30. Keskustelua voi seurata Helsinki-kanavalta tai paikan päällä Helsingin kaupungintalolla. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä: Arkkitehtuuri ja muotoilu tulevaisuuden kansalaistaitona

Muotoilukasvatus on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua, joka antaa oppilaille välineitä kohdata tulevaisuuden haasteita. Opettajille muotoilukasvatus antaa välineitä opetuksen kehittämiseen ja eri oppiaineita yhdistävään ilmiöpohjaiseen opettamiseen.