Tietoa kaupungin lumitöistä

Lumitöissä on tänä vuonna uusia kokeiluja muun muassa lumen varastoinnissa ja sulatuksessa. Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät pyöräreittien sekä portaiden hoitomenetelmissä.
Lumiaura työssään.
Kuva: Roni Rekomaa

Lumet aurataan totuttuun tapaan ns. hoitoluokituksen mukaisesti. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen, joten lumiauraa joutuu asuntokaduilla välillä odottamaan.

Myös kävely- ja pyörätiet aurataan hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Tehostetun talvihoidon reitistö laajeni talvelle 2022–2023 ja kattaa nyt noin 95 kilometriä pyöräilyn ja kävelyn reittejä.

Päivittyvä uutinen: talvikunnossapidon tilanne

Lisätietoa ympärivuotisesta pyöräilystä

Talvikunnossapidon hoitoluokat

Liuossuolan puute vaikuttaa hoitomenetelmiin tehostetun talvihoidon reiteillä

Ukrainan sodasta johtuvalla raaka-ainepulalla ja energiakriisillä on vaikutuksensa myös talvikunnossapitoon.

Raemuodossa olevasta tiesuolasta ei ole pulaa. Sen sijaan liuossuolaa on tällä hetkellä hyvin rajoitetusti saatavilla, sillä sen valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista on pulaa. Liuossuolan puute vaikuttaa etenkin hoitomenetelmiin tehostetun talvihoidon pyörä- ja kävelyreiteillä. On todennäköistä, että harjasuolauksesta täytyy siirtyä tehostettuun auraukseen ja hiekoitukseen matalalla kynnyksellä liuossuolan puutteen takia.

Sähkön säästämiseksi kaupunki luopuu lämmityksen avulla kunnossapidettävien portaiden lämmittämisestä. Mikäli portaiden lähellä on muu kulkuyhteys, portaiden talvikunnossapidosta luovutaan kokonaan. Jos vaihtoehtoista yhteyttä ei ole, portaita hoidetaan muin menetelmin.

Kokeiluja lumen varastoinnissa ja sulatuksessa

Pysäköintipaikkoja otetaan tänä talvena lumitilaksi Satamaradankadulla Vallilassa sekä Ruusulankadulla ja Messeniuksenkadulla Taka-Töölössä. Kokeilussa lumi varastoidaan pysäköintipaikoille eikä sitä kuljeteta pois. Tavoitteena on saada kokemusta lumen lähivarastoinnin toimivuudesta. Kokeilun vuoksi pysäköintipaikkoja poistuu tilapäisesti Satamaradankadulta noin 26, Ruusulankadulta 2 ja Messeniuksenkadulta 2. Kokeilu alkaa joulun jälkeen ja siitä viestitään sitä ennen tarkemmin.

Lumensulatuksessa testataan talven aikana kahta erilaista laitetta Jätkäsaaressa. Sulatuskokeiluilla, samoin kuin lumen varastoinnin kokeilulla, kaupunki hakee uusia vaihtoehtoja lumen käsittelyyn merivastaanoton tilalle sekä lumen roskaisuuden hallinnalle. Sulatuslaitteita kokeillaan Saukonlaiturilla Karibianaukion ja Saukonkujan kulmassa sekä Hernesaaren vastaanottopaikalla merialuksen kannelle asennettuna.

Saukonkujan laite sulattaa lumen ostolämmöllä kaukolämpöä hyödyntäen, ja Saukonlaiturin laite hyödyntää pääasiassa meriveden lämpöä, kun vettä pumpataan lumen sekaan sähköpumpuilla. Laitteiden avulla lumesta voidaan erottaa valtaosa roskista kuten muovista, hiekasta ja sepelistä.

Yhdeksän lumenvastaanottopaikkaa

Kaupunki ottaa vastaan kaduilta ja kiinteistöjen alueilta kerättyä lunta lumenvastaanottopaikoillaan. Lumen tuominen vastaanottopaikoille on maksullista ja vaatii rekisteröitymistä. Lumen kasaaminen kaduille tai vieminen muille kaupungin omistamille alueille kuin virallisille vastaanottopaikoille on kielletty.  

Hernesaaren lumenvastaanottopaikka on jatkossa käytettävissä ainoastaan päiväaikaan ma-su kello 7–22. Kaupunki voi avata Hernesaaren lumevastaanottopaikan yöaikaiseen käyttöön omille lumikuljetuksilleen ainoastaan runsaiden lumisateiden jälkeen.

Kaupunki hakee parhaillaan ELY-keskukselta ympäristölupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan toiminnalle.

Autot pois aurauksen tieltä - tilaa muistutustekstiviesti 

Talviaikaisia pysäköintijärjestelyjen muutoksia tehdään ahtaimmilla katualueilla ympäri Helsinkiä, jotta kadut saataisiin tehokkaasti puhdistettua lumesta. Liikennemerkit tai siirtokehotuskyltit kertovat kadulla voimassa olevat pysäköintisäännöt.  

Lähestyvistä kadunpuhdistuksista saa etukäteen tietoa osoitteesta www.puhdistussuunnitelmat.fi.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Autoilija voi samasta osoitteesta myös tilata itselleen muistutustekstiviestin, joka kertoo auton siirtämisen tarpeesta etukäteen. Auraus voi viivästyä paljonkin, mikäli runsaasti autoja joudutaan siirtämään pois tieltä. 

Mihin palautetta?  

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään, sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle. 

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin katujen talvihoidosta