Helsingin kaupunki hakee ympäristölupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikalle

Helsingin kaupunki hakee tänä syksynä ympäristölupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan toiminnalle ELY-keskuksen kehotuksesta.
Hernesaaren lumenvastaanottopaikka alkuvuodesta 2021.

Helsingin kaupunki hakee tänä syksynä ympäristölupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan toiminnalle ELY-keskuksen kehotuksesta. Näin lumenvastaanottopaikalle voidaan määritellä kaupungista riippumattomat ympäristökriteerit, joiden avulla lumenkäsittelyn ympäristövaikutuksia seurataan jatkossa.

Helsingin tavoitteena on luopua lumen kaatamisesta mereen, mutta ennen kuin korvaava paikka tai menetelmä saadaan käyttöön, Hernesaaren lumenvastaanottopaikan käyttö on välttämätöntä kantakaupungin talviaikaisen liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Lumen kuljettaminen kaukaisemmille vastaanottopaikoille ei toimi pikaratkaisuna, koska se lisäisi hiilidioksidipäästöjä, ruuhkauttaisi kantakaupungin katuja ja hidastaisi niiden puhdistusta.

Hernesaari on kaupungin suurin lumenvastaanottopaikka

Hernesaaren lumenvastaanottopaikka palvelee eteläisen Helsingin lumenkäsittelytarpeita. Talvella 2021–2022 Hernesaareen tuotiin noin 26 000 kuormaa lunta, mikä oli noin 20 % kaikista Helsingissä kuljetetuista lumikuormista viime talvena Hernesaari onkin vastaanottomääriltään kaupungin suurin lumenvastaanottopaikka.

Kaupungin lisäksi Hernesaaren asiakkaita ovat yksityiset taloyhtiöt ja muut kiinteistöt, joiden vastuulla on suuri osa kantakaupungin jalkakäytävien talvikunnossapidosta. Kantakaupungin kiinteistöt tuovatkin hieman yli puolet Hernesaaren lumikuormista.

Helsinki on tutkinut merikaadon ympäristövaikutuksia ja toimii niiden vähentämiseksi. Ympäristöministeriön vuonna 2020 teettämän selvityksen perusteella roskaantuminen on todennäköisesti suurin ympäristöhaitta, joka lumen kaatamisesta mereen aiheutuu. Hernesaaren merivastaanottopaikalle tuodusta lumesta tehtiin toissa talvena roskaisuusselvitys. Sen mukaan mereen joutuu lumen mukana kiintoainesta, roskaa ja pieni määrä mikromuovia.

Suurin osa kiintoaineksesta on hiekoitussepeliä, joka painuu meren pohjaan kippauslaiturin reunaan. Kiintoaines ruopataan ylös merestä säännöllisesti. Kelluvien roskien leviämistä ehkäistään verhopuomin avulla, ja kelluvat roskat kerätään pois.

Kaupunki tutkii korvaavia lumenkäsittelyn keinoja

Ennen kuin Helsinki voi täysin luopua Hernesaaren lumenvastaanottopaikasta, täytyy sille olla korvaava lumenhävittämismenetelmä tai -paikka. Uusia ratkaisuja tarvitaan muuallakin kuin Hernesaaressa, sillä nykyisten lumenvastaanottopaikkojen määrä vähenee, kun kaupunkiin rakennetaan uusia asuinalueita.

Päävaihtoehtoina korvaaviksi ratkaisuiksi ovat tällä hetkellä mm. maaläjityksen kehittäminen, asukaspysäköintipaikkojen käyttö lumitilana sekä erilaiset sulatusratkaisut. Ratkaisuvaihtoehtojen selvittämistä jatketaan niin ympäristövaikutusten, toteutettavuuden kuin kustannusten osalta.

Verkkotilaisuus 20. syyskuuta

Kaupunki järjestää alueen asukkaille ja muille aiheesta kiinnostuneille verkkotilaisuuden, jossa asiantuntijat kertovat lumenvastaanottopaikan toiminnasta sekä ympäristövaikutusten seurannasta ja hillinnästä. Tilaisuudessa kerrotaan myös, kuinka ympäristölupaprosessi etenee. Tilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin edustajille sekä kommentoida esityksiä chatissa.

Tilaisuus pidetään tiistaina 20.9. kello 18–19.30. Tilaisuuden ohjelma, liittymislinkki sekä osallistumisohjeet löytyvät verkkosivulta hel.fi/asukastilaisuudet > Hernesaaren lumenvastaanottopaikan verkkotilaisuus.

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne tulee katsottavaksi jälkikäteen samalle verkkosivulle. Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy