Sörnäistenrantaan rakentuu 1 400 asukkaan uusi asuinalue – kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaratkaisun

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14. helmikuuta kokouksessaan Sörnäistenrannan asemakaavan ja kaavamuutoksen, joka mahdollistaa asuin- ja toimitilakortteleiden rakentamisen Sörnäisten Vilhonvuoren ja Hanasaaren alueelle. Kaavaratkaisun myötä alueen asukasmäärä kasvaa noin 1 400 uudella asukkaalla.
Sörnäistenrannan kaavaratkaisu mahdollistaa uutta viihtyisää kaupunkitilaa Suvilahden rantaan. Havainnekuva Suvilahdenpromenadilta kohti etelää. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit
Sörnäistenrannan kaavaratkaisu mahdollistaa uutta viihtyisää kaupunkitilaa Suvilahden rantaan. Havainnekuva Suvilahdenpromenadilta kohti etelää. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Kaavaratkaisu on kolmas osa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavakokonaisuutta. Tavoitteena on muodostaa uutta ympäristön huomioivaa korttelistoa nykyisin pitkälti joutomaana ja liikenteen käytössä olevalle alueelle. Lisäksi keskeinen tavoite on luoda uutta viihtyisää kaupunkitilaa Suvilahden rantaan.

Alueelle on suunniteltu neljä asuinkorttelia, kaksi toimitilakorttelia sekä pysäköintikortteli. Lisäksi alueelle sijoittuu uutta katualuetta sekä kävelyn aluetta rantaan.

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle 60 miljoonan euron pääomalahjoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön pääomittamisen 60 miljoonalla eurolla. Päätös on edellytys uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutumiselle. Museohankkeen toinen päärahoittaja on Suomen valtio, joka osallistuu hankkeeseen vastaavalla osuudella.

Helsingin Eteläsataman Makasiinirantaan kaavaillusta uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta suunnitellaan kansainvälisesti erottuvaa ja monipuolista museota, joka tarjoaa ympäristön suomalaiselle ja pohjoismaiselle muotoilulle ja arkkitehtuurille. Nykyiset Designmuseo ja Suomen Arkkitehtuurimuseo sulautuvat osaksi uutta museota.

Museorakennuksesta tullaan järjestämään kansainvälinen suunnittelukilpailu, joka käynnistyy myöhemmin tänä vuonna pääomituspäätösten tultua lainvoimaisiksi.

Munkkiniemen Niemenmäen länsipuolelle uutta asuinrakentamista ja liiketiloja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Munkkiniemen Niemenmäen länsipuolen kaavaratkaisun, joka on osa Läntisen bulevardikaupungin suunnittelua. Kaavamuutos mahdollistaa uutta asuin- ja liiketilarakentamista tulevan pikaraitiotien varrelle.

Kaavaratkaisussa on pyritty sijoittamaan täydennysrakentaminen siten, että pääosa Niemenmäen länsipuoleisesta puustoisesta rinteestä voidaan säilyttää rakentamattomana. Huopalahdentien uuden linjauksen myötä iso osa uudisrakentamisesta on mahdollista sijoittaa nykyiselle katualueelle.

Kaavaratkaisu tuo alueelle noin 1 100 uutta asukasta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi pyöräliikenteen Itäbaanan yleissuunnitelman ja hankkeen toteuttamisen välillä Valurinkatu-Virvatulentie. Kaupunginvaltuusto käsitteli myös ruotsalaisen kansanpuoleen ryhmäaloitetta ajoyhteyksien parantamiseksi maanalaisiin pysäköintilaitoksiin sekä muita valtuutettujen aloitteita.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.