Roihuvuoren kehittämiseen kootaan kaupunkilaisten näkemyksiä

Roihuvuoren täydennysrakentamisen periaatteiden luonnosta voi kommentoida verkossa Kerro kantasi -palvelussa 13.2. asti sekä työpajassa 30. tammikuuta.
Näkymä Roihuvuoren vesitornista itään.

Helsingin kaupunki laatii Roihuvuoreen täydennysrakentamisen periaatteita. Niistä on valmistunut luonnos. Kaupunkilaisten näkemyksiä täydennysrakentamisesta sekä viheralueiden, palveluiden ja kulkuyhteyksien kehittämisestä kootaan verkkokyselyllä 13. helmikuuta asti.

Roihuvuoren 50- ja 60-luvuilla rakennettuja osia halutaan kehittää maltillisesti ja vanhaa arvostaen. Kaupunki haluaa säilyttää rakennusten alkuperäisen ulkoasun ja avoimet piha-alueet. Uusi rakentaminen keskittyisi pääasiassa Roihuvuorentien ja Tulisuontien ympäristöön.

Palvelut ovat Roihuvuoressa pääasiassa Roihuvuorentien ympäristössä. Tulevaisuudessa kaupunki toivoo, että palveluita syntyisi lisäksi uusiin kivijalkaliiketiloihin Roihuvuorentien ja Tulisuontien varteen. Strömsinlahden venesataman aluetta ja palveluita halutaan kehittää Helsingin merellisen strategian mukaisesti.

Pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä Roihuvuoressa on tarkoitus parantaa muun muassa pyöräteitä lisäämällä. Uutta Roihuvuoren keskustan katusuunnitelmaa on ryhdytty tekemään ja siihen voi ottaa kantaa myöhemmin. Kaupunki etsii myös ratkaisuja koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen myöhempää täydennysrakentamista ja auttavat kehittämään aluetta kokonaisuutena eri näkökulmat huomioiden. Suunnitteluperiaatteiden pohjaksi on koottu lähtötietoaineisto, jossa tarkastellaan esimerkiksi alueen historiaa, liikennettä, joukkoliikenteen saavutettavuutta, palveluita ja rakennussuojelua.

Asukkaiden näkemyksiä on kartoitettu aiemmin syksyllä 2018 ja 2019 asukasilloissa sekä Herttoniemenrannan, Länsi-Herttoniemen ja Roihuvuoren kaupunginosavision yhteydessä. Roihuvuorelaiset ovat pitäneet alueen parhaina asioina muun muassa luontoa, yhteisöllisyyttä, merta ja palveluita.

Suunnitteluperiaatteet koskevat Roihuvuoren nykyistä rakennettua asuinaluetta. Tulevaisuudessa on tarkoitus tarkastella Roihuvuorta myös muilta osin. Roihuvuoren pohjois- ja itäosiin on Helsingin yleiskaavassa 2018 osoitettu merkittävästi asuntovaltaista täydennysrakentamista.

Suunnitelmaluonnoksesta keskustellaan 30. tammikuuta Roihuvuoren kirjastossa

Roihuvuoren uudistamisesta keskustellaan Roihuvuoren kirjastossa (Roihuvuorentie 2) torstaina 30. tammikuuta 2020. Tilaisuus alkaa suunnitelmien esittelyllä kello 17.30 ja keskustelu jatkuu suunnittelijoiden kanssa työpajassa kello 18.30−19.45.
Tapahtuma Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Näkemyksiä uudistamiseen kootaan verkossa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kysely on auki 13. helmikuuta saakka.

Suunnitteluperiaatteiden luonnokseen ja muuhun aineistoon voi tutustua verkossa osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat sekä 13.2. saakka Roihuvuoren kirjastossa (Roihuvuorentie 2) ja kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Sörnäistenkatu 1, ala-aula).

Kerro kantasi: Roihuvuoreen laaditaan suunnitteluperiaatteita(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hankkeen suunnitteluaineistot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuva: Otto-Ville Mikkelä