Pukinmäkeen suunnitellaan uutta asuinaluetta

Helsinki suunnittelee Pukinmäen länsiosaan uutta kerrostalovaltaista täydennysrakentamista. Alueen eteläosaan, Kehä I:n laidalle sijoitetaan mahdollisesti liike- ja toimitiloja. Asemakaavan suunnittelijat ovat tavattavissa Pukinmäen kirjastolla 1. helmikuuta klo 14–19.
Pukinmäenrannan suunnittelualue sijoittuu Vantaanjoen ja Pukinmäen asuinalueen väliin, Pukinmäenkaaren molemmin puolin. Kuva on otettu pohjoisesta. Kuva: Aki Antinkaapo / Helsingin kaupunki
Pukinmäenrannan suunnittelualue sijoittuu Vantaanjoen ja Pukinmäen asuinalueen väliin, Pukinmäenkaaren molemmin puolin. Kuva on otettu pohjoisesta. Kuva: Aki Antinkaapo / Helsingin kaupunki

Pukinmäenrannan uusi asuinalue sijoittuu Pukinmäen länsiosaan Vantaanjoen itärannalle. Alue on nykyisin suurimmalta osin rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta.  

Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on sopeuttaa uusi rakentaminen Vantaanjoen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Tavoitteena on myös huomioida alueen luontoarvot mukaan lukien Vantaanjoen Natura-alue. Alueen metsäiset kukkulat on tarkoitus säilyttää nykyisessä käytössä virkistysalueina. 

Liikennesuunnittelussa painotetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistä 

Liikenteen suunnittelussa tavoitteena on luoda uusia kulkuyhteyksiä rakentuvan alueen ja Pukinmäen keskustan välillä. Yhteyksissä painotetaan erityisesti kävelyä ja pyöräliikennettä sekä joukkoliikennettä. Nykyinen Pukinmäenkaari toimisi alueella pääkatuna ja uudet itään kulkevat katuyhteydet yhdistäisivät sen Pukinmäen keskustaan.  

Kaavan valmistelun aikana tutkitaan, voiko Vantaanjoen ylitse sijoittaa uusia kävelyn ja pyöräilyn siltoja. Alueen pohjoisosassa luodaan edellytykset pyöräilybaanan toteuttamiselle ja Kehä I:n varrella tutkitaan liikennejärjestelyitä ja melulta suojautumista. Kaava mahdollistaa myös uusien palvelujen, kuten päiväkodin saamisen alueelle.   

Nyt suunnitteilla oleva asemakaavamuutos nojautuu voimassa olevaan yleiskaavaan sekä vuonna 2022 hyväksyttyihin Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin.  

Tutustu suunnitelmiin Pukinmäen kirjastolla 

Pukinmäenrannan suunnittelijat ovat tavattavissa Pukinmäen kirjastolla keskiviikkona 1. helmikuuta klo 14-19 osoitteessa Kenttäkuja 12. Paikalle voi tulla keskustelemaan suunnitelman tavoitteista ja kertomaan omista toiveista siihen liittyen. Suunnittelun lähtökohdista on tehty myös video, joka on katsottavissa kaupunkiympäristön toimialan You tube –kanavalla.  

Pukinmäenrannan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa hel.fi/suunnitelmat sekä Pukinmäen kirjastolla. Palautetta suunnitelmasta voi antaa 10.2.2023 asti.  

Kaavan valmistelun aikana käydään läpi asukkailta saatu palaute ja laaditaan selvitykset kaavan vaikutuksista muun muassa luontoon ja liikenteeseen. Palautetta voi antaa myöhemminkin asemakaavaluonnoksen ja –ehdotuksen nähtävillä olojen aikana. Lopullisesti Pukinmäenrannan asemakaava menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi aikaisintaan vuonna 2025.