Mobiilipelin avulla kehitetään katuympäristön esteettömyyttä

Helsingin kaupunki on mukana hankkeessa, jossa mobiilipelin avulla hankitaan tietoa katuympäristön ja kulkuväylien esteettömyydestä. Kokeilussa tietoa kerää ryhmä kaupunkilaisia. Tavoitteena on löytää keinoja siihen, miten esteettömyystietoja voitaisiin esittää nykyistä paremmin.
Kokeilun tavoitteena on tarkastella, voisiko uudenlaisella tiedonkeruumenetelmällä tuottaa tehokkaasti ajantasaista ja tarkkaa esteettömyystietoa. Kuva: Jussi Hellsten
Kokeilun tavoitteena on tarkastella, voisiko uudenlaisella tiedonkeruumenetelmällä tuottaa tehokkaasti ajantasaista ja tarkkaa esteettömyystietoa. Kuva: Jussi Hellsten

Katuympäristön ja kulkuväylien esteettömyydestä on nykyään tarjolla vain vähän tietoa. Olemassa oleva tieto on hajallaan ja sen luotettavuutta on hankala arvioida. Tietoa esteettömyydestä tarvitsevat erityisesti henkilöt, joilla on liikkumisen kanssa haasteita tai jotka käyttävät liikkumisen apuvälineitä. Lisäksi tieto esteettömyydestä on tarpeellista isommallekin joukolle, kuten esimerkiksi logistiikkapalveluiden tuottajille ja lastenrattaiden kanssa liikkuville. Tietoa tarvitaan esimerkiksi liikkumisen suunnitteluun, reittivalintoihin ja avuntarpeen arvioimiseen.  

Kaupunkilaiset keräävät tietoa

Forum Viriumin Helsingin luotsaamassa CommuniCity-hankkeessa tietoa esteettömyydestä kerää joukko kaupunkilaisia, jotka itse tarvitsevat tietoa esteettömyydestä. Kokeilua varten kehitetyn mobiilipelin avulla kaupunkilaiset keräävät tietoa kaupunkiympäristöstä esimerkiksi ottamalla kuvia ja videoita. Osallistujille maksetaan korvaus. 

Kokeilussa kerätään tietoa kolmesta osa-alueesta: kulkuväylien pintamateriaaleista, suojateiden esteettömyydestä sekä liikennevalojen äänimajakoiden toimivuudesta. Nämä vaikuttavat eniten kulkuväylien esteettömyyteen. 

Kokeilu on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen, jossa käyttäjien ottamat valokuvat analysoidaan. Pilotin edetessä tullaan saamaan tietoa, millä kaikilla tavoin kerättyä tietoa voidaan hyödyntää.

Helsingin kaupunki on mukana CommuniCity-hankkeen kokeilussa.  CommuniCityn rahoittajana toimii Horizon Europa -ohjelma. Kokeilun vetäjänä toimii Riesa Consultative Oy yhdessä Crowdsorsan kanssa. Riesa Consultative Oy tarjoaa esteettömyyteen liittyviä palveluja, kuten esteettömyyskartoituksia, koulutuksia sekä aiheeseen liittyvää konsultointia. Crowdsorsa on kehittänyt mobiilipelin ja toimii kokeilussa Riesa Consultative Oy:n yhteistyökumppanina.