Katuympäristön esteettömyyttä kartoitettiin mobiilipelin avulla

Luotettavalle ja ajantasaiselle tiedolle katuympäristön esteettömyydestä on selkeä tarve. Osallistamalla asukkaita tiedonkeruuseen saadaan esimerkiksi tietoa vioista nopeasti. Tämä kävi ilmi kokeilussa, jossa joukko kaupunkilaisia hankki mobiilipelin avulla tietoa katuympäristön ja kulkuväylien esteettömyydestä. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla esteettömyystietoja voitaisiin esittää nykyistä paremmin.
Kokeilu osoitti, että uudenlaisella mobiilipeliin perustuvalla tiedonkeruumenetelmällä saadaan ajantasaista esteettömyystietoa.  Kuva: Jussi Hellsten
Kokeilu osoitti, että uudenlaisella mobiilipeliin perustuvalla tiedonkeruumenetelmällä saadaan ajantasaista esteettömyystietoa. Kuva: Jussi Hellsten

CommuniCity-hankkeeseen osallistui joukko kaupunkilaisia, jotka tarvitsevat itse tietoa esteettömyydestä ja jotka osallistuivat työpajatyöskentelyyn aiheesta. 

Osallistujat ottivat kuvia ja videoita kaupunkiympäristöstä kokeilua varten kehitetyllä Crowdsorsa-mobiilipelillä Kalasataman, Sörnäisten, Hakaniemen ja Kallion alueilla keväällä 2024. He keräsivät tietoa kulkuväylien pintamateriaaleista, suojateiden esteettömyydestä sekä liikennevalojen äänimajakoiden toimivuudesta. Nämä vaikuttavat eniten kulkuväylien esteettömyyteen.

Tietoa esteettömyydestä tarvitsevat erityisesti henkilöt, joilla on haasteita liikkumisessa tai jotka käyttävät liikkumisen apuvälineitä. Vastaavaa tietoa tarvitsevat monet muutkin lastenrattaiden kanssa liikkuvista logistiikkapalveluiden tuottajiin. Tiedon avulla he voivat esimerkiksi suunnitella reittejä ja arvioida avuntarvetta.

Joukkoistaminen mahdollisti kaupunkilaisten osallistumisen

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin luotsaamalla kokeilulla haluttiin testata, miten esteettömyydestä kerättyä tietoa voidaan näyttää kaupungin Palvelukartalla. 

Lisäksi selvitettiin, voidaanko katuympäristöstä kerätä esteettömyydestä tietoa joukkoistamalla. Joukkoistaminen tarkoittaa ihmisten osallistamista esimerkiksi keräämällä yhdessä tietoa jostain asiasta. Kokeiluun osallistuneille kaupunkilaisille maksettiin korvaus.

Kokeilu toteutettiin, koska katuympäristön ja kulkuväylien esteettömyydestä on nykyään tarjolla vain vähän tietoa. Se on myös hajallaan ja sen luotettavuutta on hankala arvioida.

Kokeiluun osallistui esteettömyyden edistämiseen keskittyvä konsulttiyritys Riesa Consultative Oy sekä mobiilipelin kehittänyt Crowdsorsa. Tiedonkeruun jälkeen Riesan esteettömyysasiantuntijat tarkastelivat kuvista esteettömyyden toteutumista ja mahdollisia poikkeamia. 

Kerättyjä tietoja ei pystytty suoraan käyttämään esteettömyystiedon tuottamiseen Palvelukartalla, mutta joitain valokuvia voitiin hyödyntää olemassa olevan tiedon tukena. Tietoja poikkeamista voidaan käyttää vikalistan tuottamiseen korjauslistana ja siten esteettömyyden kehittämisessä.

Pilotti osoitti, että katuympäristön esteettömyyden nykytilasta voidaan kerätä tietoa joukkoistamalla. Tulevaisuudessa tullaan näkemään, mihin kaikkeen tuota tietoa voidaan hyödyntää. Joukkoistaminen on tiedonkeruutapana kustannustehokas ja mahdollistaa kaupunkilaisten osallistumisen tiedon keräämiseen.

CommuniCityn rahoittaja on Horizon Europa -ohjelma. Pilotti toteutettiin samanaikaisesti Helsingissä ja Tallinnassa.

Uutinen on julkaistu 7.5.2024 ja sitä on päivitetty 25.6.2024.