Miljoonia onnistuneita asiakaskohtaamisia, suosittelu korkealla, talous kestävällä pohjalla

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ensimmäinen vuosi sujui hyvin. Roolimme helsinkiläisten arjen turvallisuuden tukemisessa vahvistui entisestään, kun Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastuslaitos yhdistyivät osana kansallista sote-uudistusta 1.1.2023. Vuoden 2023 toimintakertomus ja asiakaskokemuskatsaus on nyt julkaistu.
Iloinen asiakas Paloheinän neuvolassa. Kuva: Kaisa Sunimento Kuva: Kaisa Sunimento
Iloinen asiakas Paloheinän neuvolassa. Kuva: Kaisa Sunimento Kuva: Kaisa Sunimento

”Pystyimme tarjoamaan helsinkiläisille entistä vahvempaa tukea heidän arkeensa. Pystyimme turvaamaan palvelujen jatkuvuuden ja samaan aikaan maltillisen kustannusten kasvun sote-uudistuksesta huolimatta. Olemme osoittaneet, että Helsingin kaupunki on vahva ja osaava sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelujen järjestäjä”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen toteaa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ensimmäinen toimintavuoteen sisältyi mm.

 • 3 686 000 kotihoidon asiointia
 • 1 511 000 asumisvuorokautta iäkkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa
 • 1 507 000 asiointia terveysasemien hoitajavastaanotoilla
 • 593 000 asiointia terveysasemien lääkärivastaanotoilla
 • 463 000 asiointia hammashoidossa
 • 238 000 asiointia psykiatrian avohoidossa
 • 163 000 käyntiä äitiys- ja lastenneuvolassa
 • 29 900 aikuissosiaalityön asiakasta
 • 780 000 asumisvuorokautta mielenterveysasiakkaiden asumispalveluissa
 • 690 000 asumisvuorokautta asunnottomien asumispalveluissa
 • 286 000 asumisvuorokautta vammaispalvelun tehostetussa palveluasumisessa
 • 8 840 pelastuslaitoksen hälytystehtävää ja 61 000 ensihoitotehtävää

Suosittelu korkealla

266 toimipistettämme mittaa asiakkaidensa tyytyväisyyttä NPS-suositteluindeksillä. Vuonna 2023 suositteluindeksimme oli 58, mikä on erittäin hyvä tulos (asteikko -100 – +100, vastaajia 90 000). Huipputulos saavutettiin Kampin perhekeskuksessa, jossa suositteluindeksi oli 90.

Kaupungin palautepalvelussa saimme kehuja mm. asiantuntevasta ja ystävällisestä palvelusta. Henkilökunnan empaattinen ja rauhallinen asenne koettiin erityisen tärkeäksi tilanteissa, jotka saattoivat muuten olla ahdistavia tai vaikeita ymmärtää. Kritiikkiä saimme mm. joistakin korona- ja influenssarokotusten järjestelyistä, ajoittain hitaasta palvelusta ja takaisinsoiton viiveistä.

Helsinkiläisten luottamus pelastuslaitokseen on erittäin vankka. 94 % helsinkiläisistä luottaa Helsingin pelastuslaitokseen erittäin tai melko paljon. 

Meillä työskentelee 15 000 ammattilaista. 75 prosenttia henkilöstöstämme suosittelisi meitä työnantajana. Henkilöstökysely kertoo, että työ on merkityksellistä, työyhteisö koetaan voimavarana ja olemme kehittyneet valmentavassa johtamisessa.

Talous tasapainossa

Talouden ennustaminen oli ensimmäisen toimintavuoden aikana erityisen vaikeaa, sillä sekä valtionrahoitus että toimintaympäristö muuttuivat vuoden mittaan. Taloutemme toteutui lopulta jopa hieman ennakoitua parempana muun muassa siksi, että saimme arvioitua enemmän asiakasmaksutuloja ja helsinkiläiset käyttivät HUSin palveluja ennakoitua vähemmän. Onnistuimme myös muutosohjelmamme ensimmäisissä taloutta tasapainottavissa toimenpiteissä.

Uudistamme toimintaamme edelleen koko ajan, jotta pystymme vastaamaan asukkaiden palvelutarpeisiin entistä nopeammin ja sujuvammin.