Meri-Rastilan monitoimitalon suunnittelusta kilpailee 70 ehdokasta

Meri-Rastilan monitoimitalon arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe on edennyt loppusuoralle. Tuomaristo saa arvioitavakseen seitsemänkymmentä ehdotusta, joista parhaat valitaan tänä keväänä kilpailun toiseen vaiheeseen.
Meri-Rastilan monitoimitaloa suunnitellaan nykyisen korttelitalon paikalle. Kuva: Tuomas Uusheimo
Meri-Rastilan monitoimitaloa suunnitellaan nykyisen korttelitalon paikalle. Kuva: Tuomas Uusheimo

Helsingin kaupungin järjestämässä arkkitehtuurikilpailussa etsitään parasta mahdollista suunnitelmaa monitoimitalolle, joka rakennetaan Vuosaaressa sijaitsevalle Meri-Rastilan alueelle. Tavoitteena on, että monitoimitalo toteutetaan voittajasuunnitelman pohjalta vuosina 2026–2028.

Kaupunki sai kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun ensimmäisessä vaiheessa 70 ehdotusta, jotka täyttivät kilpailun kriteerit. Seuraavaksi tuomaristo valitsee niiden joukosta 3–5 suunnitelmaa tarkempaan arviointiin.

Uusi vai uudistettu rakennus?

Meri-Rastilan monitoimitalo tarjoaa tulevaisuudessa tilat alueen peruskoululle, päiväkodille, nuorisotalolle, leikkipuistolle, asukastoiminnalle ja kotihoidon henkilökunnalle. Uudenlaisesta talosta tulee koko kaupunginosaa palveleva rakennus, jonka toivotaan myös tukevan talon käyttäjien monipuolista yhteistyötä.

Monitoimitaloa suunnitellaan nykyisen Meri-Rastilan korttelitalon tontille, yhdelle alueen keskeisimmistä paikoista. Suunnittelualueeseen kuuluu myös läheinen Merirasti-kappeli, josta Helsingin seurakuntayhtymä on päättänyt luopua.

Kummatkin vanhat rakennukset ovat peruskorjausiässä. Kilpailussa on annettu suunnittelijoille vapaus ehdottaa joko rakennusten kunnostamista ja muokkaamista tai niiden korvaamista uusilla.

”Meri-Rastilan monitoimitalo palvelee tulevaisuudessa laajaa asiakaskuntaa. Tästä syystä uudesta tai uudistetusta rakennuksesta suunnitellaan nykyistä suurempaa ja monipuolisempaa. Kilpailun avulla arvioimme, miten parhaaseen lopputulokseen päästään”, projektinjohtaja Mari Koskinen kertoo.

Valtaosa 70 kilpailuryhmästä on ehdottanut, että nykyiset rakennukset säilytettäisiin osittain. Suurin osa kilpailijoista on ehdottanut etenkin Meri-Rasti-kappelin säilyttämistä. Kuudessa ehdotuksessa on esitetty koko vanhan rakennuskannan säilyttämistä, ja kuudessa kaiken purkamista.

Kilpailu jatkuu toukokuussa

Arkkitehtuurikilpailun avulla on tavoitteena löytää ratkaisu, joka sopii alueen miljööseen ja samalla uudistaa sitä positiivisella tavalla. Meri-Rastila on yksi Helsingin kaupunkiuudistusalueista, joiden kehittämiseen, palveluihin ja täydennysrakentamiseen kaupunki satsaa lähivuosina.

Kilpailuehdotusten arvioinnissa tarkastellaan niiden kaupunkikuvallisia ja arkkitehtonisia ominaisuuksia, rakentamisen kestävyyttä, taloudellista toteutettavuutta ja sitä, kuinka hyvin ehdotettu ratkaisu toimisi käyttötarkoituksiinsa.

Tuomaristo valitsee Meri-Rastilan arkkitehtuurikilpailun toiseen vaiheeseen etenevät suunnitelmat toukokuussa. Myös asukkaat voivat sen jälkeen kommentoida suunnitelmia verkkokyselyn kautta. Kilpailun tulokset julkistetaan marraskuussa.