Maunulassa siirretään kunnallistekniikkaa ja Lampuotilanpuiston ulkoilureittiä uusitaan

Maunulassa Lampuotilantiellä ja Maunulantiellä tehdään kevään ja kesän aikana vesihuollon ja maanalaisten kaapeleiden siirtotöitä, kunnostetaan katuja sekä rakennetaan uusi kääntöpaikka. Kaivu- ja tietyöt mahdollistavat ympäröivien tonttien asuinrakentamisen. Lisäksi Lampuotilanpuiston kaakkoiseen päähän rakennetaan uusi puistoraitti. Kääntöpaikan siirron ja puistoraitin rakentamisen vuoksi puiston alueelta joudutaan kaatamaan puita maaliskuun aikana.
Näkymä Lampuotilanpuiston kaakkoispäähän, jonka suulle rakennetaan uusi kääntöpaikka. Edessä kulkee Lampuotilantie.  Kuva: Juhani Jaatinen
Näkymä Lampuotilanpuiston kaakkoispäähän, jonka suulle rakennetaan uusi kääntöpaikka. Edessä kulkee Lampuotilantie. Kuva: Juhani Jaatinen

Lampuotilantiellä ja Maunulantiellä siirretään vesihuoltoa sekä kaapeliputkituksia pois tonteilta 28222 ja 28225. Tontit sijoittuvat Lampuotilantien pohjois- ja eteläpuolelle ja Maunulantien länsipuolelle. Kaivu- ja tietyöt alueella mahdollistavat asemakaavan mukaisen asuinrakentamisen tonteille sekä turvallisemmat jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet alueella.

Lampuotilantie muutetaan yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Lampuotilanpuiston kohdalle rakennetaan kääntöpaikka ja nykyisin Lampuotilantiellä sijaitseva kääntöpaikka poistetaan.

Maunulantien liittymäaluetta Pirkkolantielle kunnostetaan johto- ja kaapelisiirtojen sekä Raide-Jokerin rakentamisen Pirkkolantiellä aiheuttamien muutosten takia.

Lisäksi alueella uusitaan valaisinpylväitä ja parannetaan hulevesiviemäröintiä.

Työt alkavat viikolla 11 Lampuotilantiellä vesihuolto- ja kaukolämmön kaivaustöillä.

Lampuotilanpuiston kaakkoispäähän uusitaan puistoreitti

Lampuotilanpuiston kaakkoispäähän rakennetaan uusi asfaltoitu reitti.

Puisto on nykyisellään metsää, jossa kasvaa muun muassa kuusia ja koivuja. Puiston halki kulkee jyrkkä polku, johon liittyy puistoraitti idästä Maunulanpolulta, ja reitti jatkuu lounaaseen Kuusikkopolulle ja Metsäpuronkujalle.

Uusi reittilinjaus tehdään serpentiinimäiseksi, jotta siitä saadaan riittävän loiva. Alueelta joudutaan poistamaan puita uuden reitin mahdollistamiseksi. Maaliskuun aikana, ennen lintujen pesimäkautta, puistosta poistetaan noin 20 puuta. Osa puista joudutaan poistamaan uuden kääntöpaikan rakentamisen takia. Myöhemmin alueelle istutetaan 15 uutta puuta. Myös alueen vesaikko säilytetään suurilta osin ja jätetään ennalleen.

Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä

Lampuotilantien ja Maunulantien sekä puiston rakennustöiden on suunniteltu valmistuvan lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Työmaat eivät aiheuta suurta haittaa alueella. Asukkaat pääsevät omille tonteilleen normaalisti töiden aikana. Työmaaliikenne pyritään toteuttamaan Maunulantien kautta. Lampuotilantie suljetaan kokonaan liikenteeltä töiden ajaksi Lampoutilantienpuiston ja Maunulantien välillä. Lampuotilanpuiston reitti pyritään pitämään auki koko kunnostustöiden aikana.

Hankkeen urakoitsijana toimii Stara. Töiden alkamisesta on tiedotettu aikaisemmin alueen asukkaille.

Alueella on aikaisemmin tehty katutöitä Raide-Jokerin uuden reitin varrella Pirkkolantiellä, Pirjontiellä ja Pakilantiellä.

Lue lisää suunnitelmista Helsingin kaupungin karttapalvelusta:https://kartta.hel.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Löydät ne katu- ja puistohankkeiden alta valitsemalla ”katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna”.

Urakka-alue kartalla.
Urakka-alue kartalla.