Mannerheimintien huonokuntoisen sillan uusimistyöt keskeytetty – luontojärjestö esittänyt sillan suojelua rakennusperintölailla

Muut työt Mannerheimintien peruskorjauksessa jatkuvat.
Mannerheimintien silta ja alikulku.
Mannerheimintien silta ja alikulku.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on tehnyt esityksen sillan suojelemiseksi rakennusperintölailla, ja Uudenmaan ELY-keskus on siksi määrännyt sillan purkutöille vaarantamiskiellon. Sillan betoniholvin purkutöitä ei ollut aloitettu, kun vaarantamiskielto määrättiin. 

Vanha betonirakenne on erittäin huonokuntoinen 

Mannerheimintien silta on 1800-luvun lopulla rakennettu silta, joka sijaitsee Pohjoisen Rautatiekadun kohdalla. Silta kulkee Baanan yli. Mannerheimintien peruskorjauksessa on tarkoitus uusia sillan huonokuntoinen betoniholvirakenne, jonka kantavuus ei vastaa nykyvaatimuksia.  

”Harmiksemme kuntotutkimuksissa ja näytteenotossa selvisi, ettei vanhaa betoniholvia ole mahdollista luotettavasti korjata, ja siksi se on päätetty uusia”, sanoo siltarakentamisen asiantuntija ja projektinjohtaja Riku Kytö Helsingin kaupungilta. 

Nykyisiä hyväkuntoisia kiviperustuksia tai holvin kivijulkisivua ei muuteta sillan uusimisessa, vaan ne ennallistetaan osana peruskorjausta. Uusi silta tukeutuu siis vanhoihin perustuksiin, ja alkuperäinen kivijulkisivu säilyy. 

Uusi rakennettava betoniholvirakenne on vastaava kuin 1800-luvun lopulla rakennetun sillan. Muutoksena se, että uusi betoniholvi tehdään raudoitettuna kestämään paremmin nykyisen ja tulevan ajoneuvo- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat kuormitukset. 

Kaupunginmuseo mukana korjauksen suunnittelussa 

Helsingin kaupunginmuseo on ohjeistanut korjaustöiden suunnittelua, ja sillan historiallisuus on otettu huomioon suunnittelussa. 

”Kyseessä on yksi Suomen vanhimmista raudoittamattomista betonisilloista. Rakenne on osa merkittävää kaupunkikuvallista maisemaa ja kulttuuriympäristöä. On tärkeää, että sillan muoto, perustukset ja kiviverhoilu säilytetään ennallaan betonirakenteiden uudistamisesta huolimatta. Kaupunginmuseo ohjeistaa myös sillan alkuperäisen holvirakenteen dokumentoinnista töiden yhteydessä”, kertoo Helsingin kaupunginmuseon museonjohtaja Reetta Heiskanen. 

Vaikutukset sillan korjauksen aikatauluun tarkentuvat myöhemmin 

ELY-keskuksesta saadun ennakkoarvion mukaan luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän esityksen käsittely lausuntoineen kestää useita viikkoja tai kuukausia. Jos esityksen käsittely pitkittyy, on mahdollista, että sillan korjausta ei ehditä tehdä osana Mannerheimintien peruskorjausta ja korjaus joudutaan tekemään myöhemmin. 

Sillan korjauksen ja uusimisen on aikataulutettu kestävän noin 8 kuukautta osana Mannerheimintien peruskorjausta. On mahdollista, että myöhemmin tehtävä korjaus tarkoittaisi uutta katkoa raitiotieliikenteelle ja vaikuttaisi liikenteeseen muutenkin Mannerheimintiellä.  

Sillan betonirakenne alikulussa.
Sillan betonirakenne alikulussa.
Sillan erikoistarkastuksessa otettu poranäyte heikkokuntoisesta betoniholvista.
Sillan erikoistarkastuksessa otettu poranäyte heikkokuntoisesta betoniholvista.