Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarungon luonnos on kommentoitavana verkossa ja 15.11. messuilla

Mäkelänkadun bulevardikaupunkia suunnitellaan Käpylän, Metsälän, Oulunkylän, Maunulan, Patolan ja Pakilan väliselle alueelle. Nykyinen Tuusulanväylän moottoritie muuttuu kaupunkimaiseksi kaduksi ja alueelle suunnitellaan asuntoja ja työpaikkoja 15 000–17 000 kaupunkilaiselle. Kaavarungon luonnosta voi kommentoida verkossa ja 15. marraskuuta järjestettävillä messuilla, jossa voi keskustella suunnitelmista kaupungin asiantuntijoiden kanssa.
Suunnittelualue rajattuna ilmakuvassa. Kuva: Helsingin kaupunki  Kuva: Helsingin kaupunki
Suunnittelualue rajattuna ilmakuvassa. Kuva: Helsingin kaupunki Kuva: Helsingin kaupunki

Mäkelänkadun bulevardikaupungin suunnittelu on edennyt kaavarungon luonnosvaiheeseen. Uutta kaupunkiympäristöä suunnitellaan Käpylän, Metsälän, Oulunkylän, Maunulan, Patolan ja Pakilan kaupunginosien väliselle alueelle. 

Nykyisen Tuusulanväylän moottoritien paikalle suunnitellaan alueen uutta pääkatua, Mäkelänkadun jatketta. Moottoritie muuttuu Käpylän ja Pakilan välisellä osuudella nykyisen Mäkelänkadun kaltaiseksi katutilaksi. Uudelle kadulle tulee pikaraitiotie, jota pitkin pääsee keskustasta Pakilaan asti. Uusi pikaraitiotie yhdistyy kaupungin muuhun raitioverkkoon ja raideyhteyksiin. 

Alueelle suunnitellaan asuntoja ja työpaikkoja noin 15 000–17 000 kaupunkilaiselle. Rakentamisen on arvioitu alkavan 2020– ja 2030-lukujen vaihteessa. 

Tutustu suunnitelmiin ja kommentoi niitä verkossa ja tilaisuuksissa! 

Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarungon luonnoksen suunnitelmia esitellään kaupunkilaisille marraskuussa 2023 sekä verkossa että tapahtumissa. 

Kaavarungon luonnossuunnitelmat ovat esillä Kaupunkiympäristötalolla (Työpajankatu 8, 00580 Helsinki) järjestettävillä messuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), joilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja keskustella niistä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Messut järjestetään 15.11.2023 klo 16.30–19, jolloin paikalle voi tulla milloin vain.  

Suunnitelmiin voi tutustua ja niitä voi kommentoida myös Kerro Kantasi -verkkokyselyssä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä verkossa osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Mielipiteitä voi esittää 1.12.2023 saakka. Lisäksi marraskuussa 2023 järjestetään aikuisille ja nuorille suunnattuja työpajoja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), joissa pääsee kertomaan ajatuksiaan ja ideoitaan yhdessä keskustellen.  

Pikaraitiotie kaupunkimaisempaan ympäristöön 

Nykyisen Tuusulanväylän moottoritien paikalle rakennettavaa uutta Mäkelänkatua pitkin pääsee kulkemaan auton ja bussin lisäksi ratikalla, pyörällä ja kävellen. Uuden kadun keskellä kulkee nurmipäällysteisellä radalla pikaraitiotielinja, joka yhdistyy kantakaupungin raideverkkoon ja poikittaisiin raitiotieyhteyksiin. Käpylän asemasta kehitetään laadukas ja eläväinen joukkoliikenneasema, jossa vaihtaminen eri kulkumuotojen välillä on sujuvaa. 

Suunnittelualueen nykyisin kahteen osaan jakava moottoritie muuttuu kaupunkimaiseksi kaduksi ja sen reuna-alueet rakennetummaksi ympäristöksi. Uudet poikittaiset kulkuyhteydet helpottavat liikkumista kaupunginosien välillä. Uuden Mäkelänkadun varrelle suunniteltavat korttelit sijoitetaan tiiviisti kiinni katualueeseen. Kortteleiden katutasolle suunnitellaan liiketiloja ja rakennusten välissä sijaitsevilta kaduilta ja aukioilta mahdollistetaan avoimia ja vehreitä näkymiä. 

Alueen viherverkoston keskeisimmät alueet säilytetään ja viheralueiden välisiä yhteyksiä parannetaan. Luonnontilaisten viheralueiden lisäksi myös kaupunkitilasta tehdään mahdollisimman vehreää varaamalla puille riittävästi tilaa.  

Suunnittelun vaiheita 

Mäkelänkadun bulevardikaupungin suunnittelu pohjautuu Helsingin uuteen yleiskaavaan (2016), jossa kaupungin moottoritiemäiset sisääntuloväylät Kehä I:n sisällä suunniteltiin kaupunkibulevardeiksi. Osa kaupunkibulevardeista hyväksyttiin mukaan lopulliseen yleiskaavaan. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi alueelle tehdyt suunnitteluperiaatteet joulukuussa 2018. Tuolloin Mäkelänkadun bulevardikaupungin aluetta kutsuttiin vielä Tuusulanbulevardin nimellä. 

Bulevardikaupungin asemakaavoitus käynnistyy osa-alueittain aikaisintaan vuoden 2024 aikana, alkaen suunnittelualueen eteläosasta. Asemakaavojen muutosten käynnistymisestä tiedotetaan alueiden asukkaille ja osallisten kanssa järjestetään vuorovaikutusta kaavamuutosten yhteydessä.  

Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarungon luonnos on nähtävillä ja kommentoitavana 13.11. – 1.12.2023 välisenä aikana. Asemakaavoitusta ohjaava kaavarunko on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta vuoden 2024 alussa. Alueen rakentamisen on arvioitu alkavan 2020–2030-lukujen vaihteessa.